Man sitter och läser i biblioteket Foto: ( CC BY)

Besök Östra stallet

Viktig information för att förebygga spridning av coronavirus.

Vitterhetsakademiens bibliotek och Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) har sina publika lokaler i Östra stallet. Det är i de lokalerna som myndigheten Riksantikvarieämbetet har öppet för allmänheten.

Västra stallet och Östra stallet tillhör kvarteret Krubban på Östermalm, som är ett stort och öppet kvarter med blandad bebyggelse från tre olika epoker; 1700-talets malmgård, 1800-talets regemente och 1930-talets museibygge. Under 1950-, 60- och 70-talen byggdes de tidigare militära byggnaderna om och inreddes som kontor. Åren 2003–05 gjordes en genomgripande ombyggnad av Östra stallet för Riksantikvarieämbetets behov av bibliotek, arkiv och ämbetslokaler.

Besöksadress

Storgatan 43, 114 55 Stockholm (Östra stallet).

Hitta hit

Tunnelbana
Du kan åka tunnelbana till antingen Östermalmstorg eller Karlaplan och därifrån promenera.

Spårvagn och buss
Du kan också ta Spårvagn City (7) eller buss 67,69,76 till hållplats Djurgårdsbron och därefter promenera. Se tidtabellen via SLs reseinformation.

Du kan också ta buss 67 till hållplats Historiska museet och därefter promenera. Se tidtabellen via SLs reseinformation.

Parkering
Det kan vara svårt att hitta parkeringsplats vid Östra stallet. Det finns tyvärr ingen besöksparkering utan vi måste hänvisa till ordinarie parkeringsmöjligheter. Parkeringsplats för rörelsehindrade finns.

Informationsdisk

I Östra stallet finns en informationsdisk där du kan ställa frågor och få hjälp med lån av biblioteksböcker och beställning av arkivmaterial. Här finns alltid personal som kan hjälpa dig och svara på frågor.

Biblioteket

I biblioteksdelen finns den så kallade Öppna samlingen och Tidskriftssamlingen. I den Öppna samlingen står de senast inköpta böckerna uppställda på hyllor utifrån året de köptes in. I tidsskriftssamlingen finns de senast nio åren uppställda. Här finns också studieplatser där du kan läsa, studera eller arbeta. Vi har wifi som du kan använda, lösenordet är heritage och ingången är RAA.

Läsesalen

I läsesalen läser du arkivmaterial och böcker som ej får lånas hem. Här kan du läsa mer om våra läsesalsregler. Du hämtar själv och lämnar tillbaka böcker och arkivhandlingar i lånedisken.

Sökdatorer

I lokalerna finns också sökdatorer med tillgång till Riksantikvarieämbetets digitala resurser, arkivförteckningar och bibliotekskataloger. De flesta av våra resurser är platsoberoende, med några få undantag. De nedanstående resurserna kommer du endast åt på våra sökdatorer i Östra Stallet.

Dyabola – Arkeologisk bibliografisk databas med 100 000-tals referenser. Bocka i rutan ”Activate IP access”. Tryck därefter på startknappen.

Mediearkivet – Nordens största digitala nyhetsarkiv

Nationalencyklopedin – Uppslagsverket

Nationalencyklopedin – Ordböckerna

Kapprum

I kapprummet, som ligger i anslutning till entrén, finns låsbara skåp, toaletter och kaffeautomat.

Grupprum

Det finns grupprum som du kan använda för samtal eller arbete i grupp. Det krävs ingen förbokning och det får plats 4 personer.