Beställ arkiv till läsesalen

Om du vill beställa fram arkiv till läsesalen rekommenderar vi att du gör en förbeställning. Det innebär att materialet finns framplockat till dig när du kommer. Beställ via e-post eller telefon. Du kan också beställa fram arkivmaterial på plats i läsesalen genom att på egen hand, eller i samråd med personal, fylla i beställningssedlar.

Det mest använda arkivmaterialet på arkivet är organiserad efter topografi. Handlingarna (ärenden, dokument och fotografier) är ordnade topografiskt efter landskap, socken och plats i den s.k. topografiska serien. Utöver detta finns arkiv efter Riksantikvarieämbetets verksamhet ordnade efter organisatorisk uppdelning och arkiv efter personer (enskilda arkiv).

Beställ topografiskt ordnade arkiv

Om du vill veta vad som har hänt på en plats om arkeologiska fynd och utgrävningar, restaureringar och ombyggnationer av kyrkor och statliga byggnadsminnen, m.m., från 1800-talet fram till idag då ska du beställa fram material ur den s.k. topografiska serien. Här samlas skriftliga handlingar ordnade efter landskap och socken eller stad. Utöver detta finns fotografier som också ordnas efter geografi i en äldre och yngre fotosamling. Ritningar finns också men ligger i en separat ritningssamling, sökbart från Ritningsregistret.

Det finns även handlingar som allmänt handlar om landskapet eller socknen sorterade efter år. Här finns information som handlar om flera olika socknar (landskapet allmänt) respektive flera olika platser i en och samma socken (socken allmänt).

Den topografiska serien växer hela tiden och vi sorterar in de nya handlingarna löpande. Material från ca 2013 och framåt tas därför inte automatiskt fram vid en beställning ur topografiska serien. om du vill titta på detta material får du berätta vilken socken, fastighet och år det rör sig om. Eftersom detta material till stor del är osorterat tar det också längre tid för oss att leta i det, varför du får räkna med en längre framtagningstid.

Uppgifter som behövs för beställning:

 • Landskap
 • Socken / stad
 • Stadsdel (endast för Stockholm, Göteborg och Malmö)
 • Fastighet / lokal / kvarter  (ange om du vill se landskap eller socken allmänt)
 • Kyrka, profana byggnad eller fornlämning
 • Ritningar –  ritningsnummer och placering (sök i Ritningsregistret).
 • Arkiv, tidningsurklipp, äldre fotografier eller nyare fotografier (vilket material vill du beställa fram)

Uppgifter som behövs för framtagning till läsesal:

 • Datum för ditt besök.

Uppgifter som kan underlätta beställningen:

 • Tidsperiod (exempelvis 1910-1930)
 • Om du söker ett specifikt ärende ange diarienumret.

Läs mer

Om du vill veta mer om vad den topografiska serien är för något kan du läsa mer under rubriken topografiska serien.

Beställ topografiska serien – e-post till ata@raa.se

Testa också beta-versionen av arkivets nya beställningsformulär.

Beställa övrigt arkivmaterial

Om du vill veta vad om något som rör något av Riksantikvarieämbetets verksamhet, en speciellt person eller fråga. Då ska du beställa material från myndighetsarkiven eller inlämnade personarkiv som förvaras på Antikvarisk-topografiska arkivet. Här förvaras Riksantikvarieämbetets myndighetshandlingar och material som inlämnats till arkivet.

Arkivförteckningar för många av våra arkiv finns tillgängliga via NAD (Nationell arkivdatabas). Där kan du söka för att få hjälp att fylla i nedanstående uppgifter. Arkivförteckningarna finns också, i papper, tillgängliga i läsesalen.

Uppgifter som hjälper till vid beställning:

 • Depå / referenskod (Ämbetsarkiv 1-3 förkortas ARK1-3, enskilda arkiv förkortas ENSK och Kulturhistoriska byrån förkortas KBYR)
 • Arkiv
 • Serie
 • Volym

Uppgifter som behövs för framtagning till läsesal:

 • Datum när du vill se materialet.

Uppgifter som kan underlätta beställningen:

 • Tidsperiod (exempelvis 1910-1930)
 • Om du söker ett specifikt ärende ange diarienumret.

Läs mer

Om du vill veta mer om personarkiv och Riksantikvarieämbetets arkiv kan du läsa mer under Om arkiv och bibliotek.

Beställ övrigt arkivmaterial – e-post till ata@raa.se

 

Framtagning

Det är fasta framtagningstider av arkiv och bibliotek på Östra stallet. Med framtagningstid menas den tid när framtagningen påbörjas. Framtagningen tar vanligtvis cirka 30 minuter men kan ibland ta längre tid. När du inkommer med en beställning, på plats eller via e-post, görs en framtagning först vid nästa framtagningstid. 

Läs mer om hämtningar av arkivmaterial och framtagningstider under sidan för framtagning. Öppettider, hitta hit och praktiskt information finns samlad under Besök arkiv och bibliotek.

Hantering av material i Östra stallets läsesal

Regler vid studier av arkivhandlingar

 • Vid studier av arkivmaterial får enbart en volym åt gången vara öppnad. (Övriga volymer läggs åtsidan, stängda.)
 • Om volymen består av lösa handlingar eller buntar så ska handlingarnas inbördes ordning behållas.
 • Var rädd om arkivmaterialet, det ska hålla även för kommande generationer. Hantera handlingarna med varsamhet!
 • Fotografering är tillåten, ta gärna med egen kamera.
 • Använd blyertspenna i läsesalen. Bläck- och kulspetspennor är inte tillåtna.
 • Använd bomullshandskar när du bläddrar i äldre material.

Rutiner vid utlämnande och återlämnande av arkivmaterial

 • Arkivmaterial hämtas ut över disk med hjälp av personal.
 • Antalet volymer du får ta med dig in i läsesalen vid ett tillfälle är begränsat till fem volymer.
 • När du är klar med ditt material lämnar du det åter till personal över disk.
 • Meddela personalen vilka volymer du är helt färdig med, dessa går åter ner i magasinet.
 • Meddela personalen vilka volymer du vill ta del av igen, dessa finns kvar i ditt namn.
 • All skanning och kopiering av arkivmaterial görs i bokskannern närmast läsesalen.

 

Bokskanner, digitalisering och bildkvalitet

Det finns möjlighet att skanna och kopiera i våra lokaler. För arkivmaterial och annat ömtåligt material ska alltid bokskannern användas. Observera att all skanning av arkivmaterial sker vid bokskannern närmast läsesalen. Skanningen är kostnadsfri.

Du digitaliserar själv i bokskannern. Du kan spara ner bilderna i TIFF, PDF och JPEG-format. Bokskannern kan skanna i upp till 300 dpi / ppi. I dagsläget kan du spara ner filerna på ett USB-minne. Du kan antingen ta med ett eget eller köpa en i informationsdisken (40 kr / styck). Storleken på våra USB-minnen är 16 GB. Du kan också göra utskrifter på A4-papper.

Om du önskar digitala filer för andra användningsområden såsom högkvalitativt tryck kan du beställa digitalisering. Det innebär en annan hantering och ökade digitaliseringskostnader. Läs mer om digitalisering med högre kvalitet på sidan om Beställ fotografier.

Upphovsrätt och fotografering

Det går bra att använda egen kamera i läsesalen. Var och en ansvarar själv för att följa gällande upphovslag. Du får själv kontakta upphovsrättsinnehavaren för att se om du har rätt att använda materialet.

 • Kontaktperson
 • Arkivet – öppet tis, tors, fre 09.00-16.00, ons 09.00-18.00
 • Telefontider tisdag-fredag 10.00-11.00
 • 08-5191 80 50