Beställ arkiv

Om du vill beställa fram arkiv till läsesalen rekommenderar vi att du gör en förbeställning. Det innebär att materialet finns framtaget till dig när du kommer.

Det mest använda arkivmaterialet i arkivet är organiserat efter topografi. Handlingarna (ärenden, dokument och fotografier) är ordnade topografiskt efter landskap, socken eller stad, plats eller kvarter, i den s.k. topografiska serien. Utöver detta finns arkiv efter Riksantikvarieämbetets verksamhet ordnade efter organisatorisk uppdelning och arkiv efter personer (enskilda arkiv).

Avgifter för kopior

Är du på plats i läsesalen kan du skanna arkivhandlingar i arkivets bokskanner kostnadsfritt. Utförs skanningen av arkivets personal tar vi ut kostnad för kopior utifrån Avgiftsförordningen (1992:191), 16§. Alla prisuppgifter är inklusive moms. Kostnaden för kopior är 50 kronor för den tionde sidan och därefter 2 kronor per sida. Alltså är sida 1-9 kostnadsfria.

 

Beställningsformulär för arkivmaterial