Beställ arkiv

Du använder beställningsformuläret nedan om du vill beställa arkivhandlingar – oavsett om du vill beställa fram dem till läsesalen eller beställa digitala kopior.

När du använder beställningsformuläret kommer materialet att finnas framtaget till den tid du önskar. Se aktuella öppettider här.

Arkivmaterial kan ibland vara utlånade för digitisering se vilka som inte är direkt tillgänglig för utlämnande i läsesalen i aktuell lista.

Det mest använda arkivmaterialet i arkivet är organiserat efter topografi. Handlingarna (ärenden, dokument och fotografier) är ordnade topografiskt efter landskap, socken eller stad, plats eller kvarter, i topografiska serien. Utöver detta finns arkiv efter Riksantikvarieämbetets verksamhet ordnade efter organisatorisk uppdelning och arkiv efter personer (enskilda arkiv).

Avgifter för kopior

Är du på plats i läsesalen kan du skanna arkivhandlingar i arkivets bokskanner kostnadsfritt. Utförs skanningen av arkivets personal tar vi ut kostnad för kopior utifrån Avgiftsförordningen (1992:191), 16§. Alla prisuppgifter är inklusive moms. Kostnaden för kopior är 50 kronor för den tionde sidan och därefter 2 kronor per sida. Alltså är sida 1-9 kostnadsfria.

Beställningsformulär för arkivmaterial

Personuppgifter (GDPR) I samband med att du skickar din beställning samlar Riksantikvarieämbetet in och behandlar personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.