Information i K-samsök

Informationen i K-samsök hämtas ifrån en rad svenska minnesinstitutioner och är uppdelad i:

Kulturmiljö:
Data om en större sammanhängande miljö. Finns det ett illustrerande foto finns denna som direktlänk eller relation.
Byggnad:
Data om en byggnad eller anläggning. Finns det ett illustrerande foto finns denna som direktlänk eller relation.
Kulturlämning:
Data om lämningar efter mänsklig verksamhet, t ex runstenar, industrilämningar och gravfält. Finns det ett illustrerande foto finns denna som direktlänk eller relation.
Objekt/föremål:
Objektbeskrivningar, metadata om objekt. Oftast handlar det om museiföremål av olika slag, t ex stenyxor, masker, teknikhistoria. Finns det ett illustrerande foto finns denna som direktlänk eller relation.
Foto:
Data om fotografier. Oftast är det historiska fotografier (de äldsta är från 1800-talet) eller avbildingar av olika kulturmiljöer. Finns det ett illustrerande foto finns denna som direktlänk eller relation.
Bearbetning/interaktiv resur:
Data om bearbetningar och interaktiva resurser som texter, Internet-sidor, multimedia mm.
Film/video:
Data om rörlig bild. Filmen nås genom en länk till fil eller sida.
Ljud:
Data om ljudupptagning/musik. Ljudet nås genom en länk till fil eller sida.
Dokument:
Data om dokument och handlingar, t ex kortkataloger. Finns det ett illustrerande foto finns denna som direktlänk eller relation.
Bok:
Data om en bok, rapport. Finns det ett illustrerande foto finns denna som direktlänk eller relation.
Teckning:
Data om en teckning. Finns det ett illustrerande foto finns denna som direktlänk eller relation.
Konstverk:
Data om ett konstverk. Finns det ett illustrerande foto finns denna som direktlänk eller relation.
Ritning:
Data om en ritning över t ex en byggnad. Finns det ett illustrerande foto finns denna som direktlänk eller relation.
Samling:
Data om en museisamling eller annat urval. Finns det ett illustrerande foto finns denna som direktlänk eller relation.
Karta:
Data om en karta. Finns det ett illustrerande foto finns denna som direktlänk eller relation.
Person:
Data om en person, t ex en författare eller arkitekt. Finns det ett illustrerande foto finns denna som direktlänk eller relation.
Organisation:
Data om en organisation, t ex ett museum. Finns det ett illustrerande foto finns denna som direktlänk eller relation.
Grupp:
Data om en grupp, t ex ett konstnärskollektiv. Finns det ett illustrerande foto finns denna som direktlänk eller relation.
Historisk händelse:
Data om en historisk händelse, t ex en kröning eller ett slag. Finns det ett illustrerande foto finns denna som direktlänk eller relation.
Utställning:
Data om en utställning på ett museum.
Koncept:
Koncept (SKOS Concept) är företeelser som inte är avgränsningsbara i tid och rum. T ex Vikingatid, Stormaktstid, Sjöfart etc. Dessa objektstyper används huvudsakligen för att göra mappningar från museer med ett visst ansvarsområde (t ex Historiska museet=Medeltid/förhistorisk tid).

Observera att vissa av dessa objektstyper inte används än. Du kan även testa söktjänsten Kringla för att bilda dig en uppfattning om innehållet.