Så fungerar K-samsök

K-samsök, Swedish Open Cultural Heritage (SOCH) på engelska, är en webbservice för tillämpningar som vill hämta kulturarvsdata från institutioner och andra aktörer med kulturarvsinformation.

K-samsök fungerar som en kopplingsdosa mellan institutionernas databaser och de aktörer som vill använda informationen i egna tillämpningar (t.ex. på webbplatser eller i mobila lösningar). Vi vill att det ska bli enklare för fler att få tillgång till och dra nytta av all kulturarvsinformation som finns samlad i en lång rad databaser runt om i Sverige!

K-samsök är ett verktyg för kulturarvsinstitutioner att tillgängliggöra sin data för en bredare publik. Informationen skördas upp till K-samsök och sparas ner i ett index. Via ett öppet API (Application Programming Interface) kan utvecklare bygga e-tjänster mot olika målgrupper.

Lokala portar

En s.k. lokal port installeras i databasen hos respektive institution som möjliggör skördning. Det finns två grundkodspaket, ett för Java- och ett för Microsoft-miljö, som går att anpassa för olika system så att dessa kan leverera data till K-samsök. Idag finns det portar mot museisystemen Primus, Carlotta, Sofie och MuseumPlus.

Rättigheter till metadata och innehåll

I K-samsök skiljer vi på metadata (dvs. all textdata) och innehåll (t.ex. digitala bilder eller böcker). Metadata märks upp med Creative Commons Zero (CC0). K-samsök stödjer möjligheten att märka upp innehåll med Creative Commons-licenser (plus Public Domain Mark och CC0) för att tydliggöra mot utvecklare och slutanvändare vad man får och inte får göra med material som det finns länkar till via K-samsök. Detta regleras av en rättighetsmodell.

Avtal

Det har tagits fram ett avtal som informationsförvaltarna ska skriva på och som reglerar rollfördelning och ansvar. Användningen av API:et regleras via användarvillkor som godkänns av respektive utvecklare.

Europeana

K-samsök är nationell aggregator för leverans av data till Europeana. Valda delar av innehållet i K-samsök levereras till Europeana. Denna metadata ska vara fri att använda i linje med Europeanas kommande nya avtal för att kunnat tillgängliggöras som länkad öppen data. Företräder du en institution som vill leverera data till K-samsök och/eller Europeana? Kontakta oss så svarar vi på dina frågor.

Innehållet i K-samsök

K-samsök samlar, tillgängliggör och länkar ihop kulturarvsdata från svenska museer och andra minnesinstitutioner. Det kan röra sig om till exempel museiföremål, bildsamlingar och arkivhandlingar. Data om kulturarv, som finns på en mängd olika institutioner och platser, samlas in till K-samsök och görs därifrån tillgänglig för användning, berikning och utveckling.

Via K-samsök når du över tio miljoner objekt från kulturarvsinstitutioner runtom i Sverige. Av dessa är:

  • nästan en miljon kulturhistoriska lämningar, exempelvis gravfält, runstenar och industrilämningar.
  • över 140 000 byggnader, allt från slott och kyrkor till lador och bodar.
  • drygt 3,5 miljon fotografier, tagna från mitten av 1800-talet fram till idag.
  • Nästan fyra miljoner beskrivningar och bilder av föremål från svenska museer, allt från stenåldersyxor till iPhones.

Över 5,7 miljoner objekt har bilder kopplade till sig och över 1,8 miljoner har koordinater och kan placeras på en karta.

Du kan söka i K-samsöks innehåll bland annat på webbplatsen Kringla. Här hittar du fler exempel. Vem som helst kan bygga egna tillämpningar genom K-samsöks API.

Produktstrategi

Under 2020 har en produktstrategi antagits för K-samsök. Denna strategi består av tolv principer som ska fungera som riktlinjer för förvaltning och utveckling av K-samsök. Strategin kommer att ses över på årsbasis för att säkerställa att den är aktuell och kan funder som ett verktyg för arbetet med infrastrukturen, innehållet och nätverket kring K-samsök. Dokumentet återfinns under Relaterade dokument längre ned på denna sida.