Dalarna och Gästrikland

Dalarna

En enda runsten från vikingatiden finns bevarad från Dalarna. Det är ett runstensfragment som har hittats vid Norr Hesse i Stora Tuna socken och som i dag finns på Dalarnas museum i Falun (ej utställt). En fragmentarisk runsten ska på 1800-talet också ha funnits i By socken i södra Dalarna, men den är nu försvunnen.

De flesta av Dalarnas runinskrifter är från senare tid, 1500-talet och framåt. Det handlar då om så kallade dalrunor som man gärna ristade på olika föremål av trä, bland annat skålar. I Prästloftet vid Älvdalens kyrka finns flera sådana inskrifter.

Gästrikland

De flesta runstenarna i Gästrikland har blivit flyttade. Många finns i kyrkorna och många har blivit förstörda att det bara återstår något litet fragment. Den enda runstenen i Gästrikland som står kvar på sin ursprungliga plats är Järvstastenen, som finns i utkanten av Gävle. Den är ristad av runmästaren Åsmund.

I Ovansjö kyrka finns ett ganska stort runstensfragment fastsatt i väggen i vapenhuset. Den är ristad med runor som ser lite konstiga ut. Det är egentligen vanliga vikingatida runor, men runristaren har velat göra dem extra vackra och dekorativa. Den här typen av runor brukar vi kalla ”knutrunor”. Det ser ut som om runtecknens olika streck är hopknutna med varandra. Texten lyder: ”Roald och Udd lät resa stenen efter Ärnmund … Gud hjälpe anden.”

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Ej kategoriserad