SPECTRUM – En standard för samlingsförvaltning

 

spectrum-section-logo

 

SPECTRUM är en fritt tillgänglig standard som kan används som stöd för organisationer som förvaltar samlingar.

SPECTRUM består av 21 processer, som med hjälp av flödesscheman, beskriver huvuddelarna i arbetet med att förvalta samlingar.

Processerna kan användas som stöd för att revidera och förbättra den egna organisationens arbetsrutiner.

SPECTRUM är utvecklad och förädlad under lång tid i samarbete med hundratals natur- och kulturarvsinstitutioner världen över.

SPECTRUM har testats på tusentals organisationer, allt från stora etablerade museer till mindre frivilligorganisationer.

Många organisationer som börjar arbeta med SPECTRUM inser snart att mycket av det arbete de gör idag redan följer SPECTRUM.

 

Här laddar du ned svenska SPECTRUM

 

Funderar ditt museum på att börja använda sig av SPECTRUM i arbetet med att förvalta samlingarna eller har ni redan börjat? Under 2016 kommer Riksantikvarieämbetet att följa ett antal museer. Kontakta oss gärna!

Annika Carlsson, samlingsförvaltning, arkeologiska föremål och samlingar, tfn. 08-5191 8351, annika.carlsson@raa.se

Ingela Chef Holmberg, samlingsförvaltning, förebyggande konservering, tfn. 08-5191 8368, ingela.chef.holmberg@raa.se

Dela sidan på