SPECTRUM – En standard för samlingsförvaltning

 

spectrum-section-logo

Spectrum är museernas egen standard inom samlingsförvaltning. Den är fritt tillgänglig och kan användas som stöd för organisationer i deras arbete med samlingar och tillhörande information.

Spectrum består av 21 processer, som med hjälp av flödesscheman beskriver huvuddelarna i arbetet med att förvalta samlingar och vad som ska dokumenteras i varje steg. Processerna kan användas som stöd för att revidera och förbättra den egna organisationens arbete.

Spectrum är utvecklad och testad under lång tid i samarbete med museer världen över, från stora etablerade institutioner till mindre frivilligorganisationer.

Här laddar du ned svenska SPECTRUM

Spectrum 4.0 appendix finns på engelska hos Collection Trust

Varför använda Spectrum?

Ett hållbart arbetssätt enligt en etablerad standard leder till en ökad professionalitet och förtroende för organisationen. Att ta stöd i Spectrum vid arbetet inom samlingsförvaltning ger stabila, upprepbara, personoberoende processer. Detta spar tid, minskar stress och håller kunskapen inom organisationen levande. På det viset säkras kvalitéen i arbetet med samlingarna.

Processerna i Spectrum 4.0:

 1. Förberedelser för inkommande objekt
 2. Inkommande objekt
 3. Inlån
 4. Förvärv
 5. Beståndsförvaltning
 6. Kontroll av placering och förflyttning
 7. Transport
 8. Katalogisering
 9. Tillståndskontroll och teknisk bedömning
 10. Konservering och samlingsvård
 11. Riskhantering
 12. Försäkring och utställningsgaranti
 13. Värdering
 14. Revision
 15. Rättigheter
 16. Användning
 17. Utlämnande av objekt
 18. Utlån
 19. Förlust och skada
 20. Gallring
 21. Retrospektiv dokumentation

Kontakt

Annika Carlsson, tfn. 08-5191 8351, annika.carlsson@raa.se

Ingela Chef Holmberg, tfn. 08-5191 8368, ingela.chef.holmberg@raa.se

Dela sidan på