Vägledning – Bedömning av undersökare och undersökningsplan

När länsstyrelsen utser en undersökare att genomföra en arkeologisk undersökning är det viktigt att undersökaren har lämpliga kvalifikationer för uppgiften.

Uppdragsarkeologi : bedömning av undersökare och undersökningsplan : Vägledning för tillämpningen av kulturmiljölagen (diva-portal.org)