Vägledning – Bedömning av undersökare och undersökningsplan

När länsstyrelsen utser en undersökare att genomföra en arkeologisk undersökning är det viktigt att undersökaren har lämpliga kvalifikationer för uppgiften.

Vägledning – Bedömning av undersökare och undersökningsplan (2018)