Vägledning – Rapportering, förmedling och arkeologiskt dokumentationsmaterial

Rapporteringen och dokumentationsmaterialet utgör tillsammans med fynden en arkeologisk undersöknings källmaterial och det som blir kvar av en fornlämning efter att en undersökning utförts.

OBS! Den här vägledningen är under revidering.

Vägledning – Rapportering, förmedling och arkeologiskt dokumentationsmaterial (2015)
Bilaga – Arkivering av arkeologisk dokumentation (2012)

 

 

Riksantikvarieämbetet har tagit fram en mall för undersökningsredovisning.

Populärvetenskaplig sammanfattning

Att sammanfatta undersökningsresultaten populärvetenskapligt har stor betydelse för att nå ut i samhället, till allmänheten, kommunen, skolan och vetenskapsjournalistiken

Mer information finns i Handledningen för populärvetenskapliga sammanfattningar.

Exempel på populärvetenskapliga sammanfattningar: