Vägledning – tillsyn och uppföljning

Länsstyrelsen har det yttersta ansvaret för att hur en arkeologisk undersökning genomförs och att den uppnår en god kvalitet.

Länsstyrelsen ansvarar för att en uppdragsarkeologisk undersökning genomförs med god kvalitet till en kostnad som inte är högre än motiverat. Resultaten från undersökningarna ska vara tillgängliga och användbara. Uppföljning, kontroll och granskning är metoder för länsstyrelsens tillsyn över uppdragsarkeologin.

Tillsynen syftar även till att ge länsstyrelsen underlag för bedömning av kommande undersökningar när det gäller vetenskaplig inriktning, genomförande m.m. samt ge grund för lämplighetsprövningen av undersökarna.