Så söker du tillstånd för utförsel av kulturföremål

Här hittar du information om hur det går till att ansöka om tillstånd att föra ut kulturföremål ur Sverige – var blanketterna finns, hur du fyller i ansökan och vad som händer sen.

Blankett för ansökan om utförseltillstånd av äldre kulturföremål respektive för ansökan om exportlicens för kulturföremål kan du ladda ner via länkarna längst ner på sidan. Blanketten för ansökan om utförseltillstånd finns även i en engelskspråkig version.

Hur ska blanketten fyllas i?

Anvisningar för hur du fyller i en ansökan om utförseltillstånd finns längst bak i blanketten. Anvisningar för hur blanketten för ansökan om exportlicens ska fyllas i hittar du i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012 (se ”Förklarande anmärkningar”).

Vart ska blanketten skickas?

När du fyllt i och skrivit under din ansökan ska den skickas till Riksantikvarieämbetet – antingen med post eller, efter inskanning, med e-post. Tänk på att alltid använda vitt papper och enkelsidig utskrift när du skriver ut en ansökan om utförseltillstånd eller exportlicens som ska skickas till Riksantikvarieämbetet.

Adress för ansökan med post:

Riksantikvarieämbetet
Box 1114
621 22 Visby

Adress för ansökan med e-post:

registrator@raa.se

Vad händer sedan?

När Riksantikvarieämbetet tagit emot din ansökan lämnas den vidare till den tillståndsmyndighet som ska pröva ansökningen (5 kap. 7 § kulturmiljölagen). Oftast fattas beslut redan inom två veckor, men i särskilt svåra och komplexa ärenden kan handläggningstiden bli längre.

Hur länge gäller ett utförseltillstånd och en exportlicens?

Ett utförseltillstånd och en exportlicens gäller båda i ett år räknat från den dag då beslut fattades (5 kap. 13 § kulturmiljölagen samt artikel 9 kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012).

Kan ett beslut om avslag överklagas?

Ett avslag på ansökan om utförseltillstånd kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (5 kap. 15 § första stycket kulturmiljölagen). Vid avslag om utförseltillstånd medges heller aldrig exportlicens. Den som vill överklaga förvaltningsdomstolens avslag till kammarrätten måste först ha ett prövningstillstånd (5 kap. 15 § andra stycket kulturmiljölagen).

Löser staten in föremål som meddelats avslag på ansökan om utförsel?

Staten eller tillståndsmyndigheterna har inte någon skyldighet att köpa eller på annat sätt lösa in föremål som meddelats avslag.

Bestämmelserna i kortformat Visa eller stäng

Riksantikvarieämbetet har tagit fram en liten folder över bestämmelserna om utförsel av kulturföremål i kortformat, i samarbete med Polismyndigheten och Tullverket. Foldern, som är både på svenska och på engelska, kan vara lämplig att tillhandahålla där försäljning av föremål sker, till exempel vid auktioner och liknande.

Ladda ner kortversion av Utförsel av kulturföremål som pdf

Vill du veta mer om hur du kan beställa foldern kontakta Maria Adolfsson, 08-5191 81 79.