Karin Hindborg i Kulturarvslaboratoriet.
Karin slipar ingjutna prover av metalltrådar för att sedan kunna analysera dem i ett svepelektronmikroskop. Foto: ( CC BY)

Studenter och doktorander

Kulturarvslaboratoriet välkomnar samarbeten med universitet och andra utbildningsinstitutioner, bland annat genom stöd till studenter och doktorander.

Genom Kulturarvslaboratoriet kan Riksantikvarieämbetet:

  • erbjuda laboratorieplats och tillgång till avancerade analysmetoder
  • ge inspiration vid val av uppsatsämnen och diskutera aktuella forskningsfrågor
  • ta emot praktikanter som gör arbetsplatsintegrerad utbildning

Kontakta oss i god tid, om möjligt en termin i förväg. Utbildningen ska vara på minst kandidatnivå. En praktikperiod kan vara under kortare eller längre tid. Inför ett samarbete upprättas en överenskommelse mellan utbildningsinstitutionen och Riksantikvarieämbetet.

För att vi ska kunna inleda ett samarbete behöver vi:

  • En förfrågan med en beskrivning av utbildningsmomentet och önskat samarbete samt vilken tidsperiod det gäller. Denna ska vara framtagen i samarbete med utbildningsinstitutionen.
  • Ett personligt brev från studenten med en beskrivning av mål och syfte med samarbetet.
  • Om möjligt, en beskrivning av det planerade arbetet eller projektet.

Exempel på tidigare samarbeten:

Nanomaterial för att behandla järntanninskadade textilier, Kungliga Tekniska Högskolan

Ny metod för rengöring av silverbroderier, Göteborgs universitet

Röntgen som verktyg i möbeltapetsering, Malmstens Linköpings universitet