Nio tips av Jonas Söderström

När man ska förbättra en webbplats finns det naturligtvis tusen olika saker, tusen detaljer som man kan välja att förbättra. Men har man begränsade resurser – i tid och pengar – gäller det att försöka välja de som ger bäst effekt i förhållande till insatsen. Här kommer nio råd för hur man kan göra.

1: Fokusera på EN målgrupp

Med en webbplats har man möjlighet att nå nästan varenda människa i hela Sverige och stora delar av världen. Men fall inte för frestelsen att försöka! I praktiken blir både budskapet och arbetet med webbplatsen hopplöst splittrat, om man försöker tillfredsställa alla.

Det gäller särskilt för förstasidan!
Försök prioritera den viktigaste typen av människor ni vill nå. Är det boende i den egna kommunen eller regionen? Eller turister utifrån? Historiker? Släktforskare? Samlare? Småbarnsfamiljer? Pensionärer?
Försök sedan komma fram till: vad är de intresserade av? Vilka är deras behov?
Vad lockar dem? Vad kan de behöva veta för att fatta beslutet: ”Låt oss åka till X!”
En metod som många använder är att sätta ihop en kort beskrivning av en ”idealisk” besökare till webbsidan, utifrån den målgrupp som ni valt ut. Någon som ni i första hand skulle vilja nå. (En sådan beskrivning kallas ibland ”persona”.)
Försök att vara så konkret som möjligt. Är det troligt att de åker bil? Eller med allmänna transportmedel? Talar de svenska? Hur mycket tid har de?
Här är ett exempel på hur en sådan kan se ut, om den viktigaste målgruppen är en barnfamilj – och den viktigaste personen är den som bestämmer vad familjen ska göra:

Eva vill få med hela familjen på en utflykt där de får se något nytt – men också något annat än dataskärmar. Det måste vara lagom intressant för de vuxna, och något spännande för alla tre barnen också. Det får inte vara för långt eller krångligt att åka dit. Kan man kombinera det med någon annan aktivitet i närheten – bad eller minigolf kanske – vore det ännu bättre. Och finns det bra picknickställe i närheten är det också bra.
Eva behöver en del bra argument för att kunna övertyga resten av familjen att det vore värt en utflykt.
Det värsta Eva vet är behöva vända och köra tillbaka om man upptäcker att man missat avfartsvägen och kört för långt. Du tappar hon lusten och tycker att man lika gärna åka hem i stället.

Tänk på att inte göra beskrivningen utifrån egna förutfattade meningar: Försök, i görligaste mån, att verkligen ta reda på vad besökarna verkligen uppskattar, vad de tycker är absolut nödvändigt, etc. Fråga besökare. Har ni en gästbok, läs i den vad de skrivit. Vad gillar de bäst?
Använd sedan beskrivningen för att fundera över hur ni ska välja innehåll och utformning för webbplatsen. Fråga er: kommer [vår prioriterade målgrupp] att ha nytta av det här? Kommer de att vilja läsa det här?
Som allmänt råd kan man säga, att det mesta som rör er egen verksamhet – dess historia, tillkomst – tillhör det innehåll ni kan prioritera ner. Detsamma gäller beskrivningar av hur ni införskaffat era objekt, gårdar, maskiner; hur det har finansierats och av vem.

Att prioritera lönar sig
Det kan kännas svårt att prioritera. Man kan bli orolig för att man skrämmer bort andra sorters besökare än den man valt i första hand.
Men i praktiken är den rädslan nästan alltid överdriven. Om man prioriterar för en grupp, blir det nästan alltid bättre även för de andra också.
Orsaken är helt enkelt att en tydlig webbplats med ett tydligt budskap är lättare för alla att orientera sig i, än en pyttipanna med för mycket åt för många. Och de som är intresserade av detaljer som verksamhetens historia kommer alldeles säkert att hitta dessa – även om ni tydligast och störst presenterar det som är intresseväckande och spännande för den bredare målgruppen.
(Se också nedan under 3: Förenkla strukturen.)

Att hitta målgrupperna
En viktig övning är att tänka på vilka potentiella målgrupper man kan ha. Vilka är de? Vilka skulle de kunna vara?
Gotlands försvarsmuseum har en förstasida som domineras av maskiner och teknik: jaktplan, eldrör, förskansningar, en stridsvagns bandaggregat, och så vidare. Det kan säkert vara lockande för teknikintresserade.

Framsidan på webbplatsenFoto:  (CC BY)

Det finns däremot få människor synliga, varken på bild eller i text. Ändå gjorde mängder av unga män från fastlandet sin värnplikt på Gotland under stora delar av 1900-talet. Vad upplevde de? Kan de finnas bland dagens turister? Kan de vilja visa barn eller barnbarn hur de upplevde sin värnpliktstjänstgöring? Kan dagens yngre vilja se vad deras föräldrar eller far- och morföräldrar upplevde? Kan man vinkla åtminstone en del av budskapet till att tilltala dem?

2: Gör det superenkelt att hitta öppettider

Och hur man tar sig till platsen! Nästan oavsett vilken målgrupp man väljer att prioritera kommer två behov att vara de allra mest grundläggande: Är det öppet? Hur kommer vi dit?

Öppettider bör finnas direkt på förstasidan, och en enkel beskrivning av var platsen är, med betoning på hur man kommer dit. Förankra gärna beskrivningen i någon utgångspunkt som besökarna kan ha lättare att känna igen än just er plats. Till exempel ”Bara tre kilometer utanför X-köping” eller ”Tio minuter med buss 120 från B-stads centrum”. Visa gärna en enkel, liten karta.
Ge en tydlig länk till en sida där ni ger mer detaljerade beskrivningar av hur man kommer till platsen. Dela upp beskrivningen i avsnitt som ”Med buss” och ”Med bil”. Ge ungefärliga restider. Ge en länk till kollektivtrafikens hemsida så besökarna kan kolla tidtabeller och biljettpriser där.

För bilförare kan det vara bra att få beskrivningen uppdelad i ”Om du kör från Y-köping, ta väg 135 till … Om du kommer från X-stad, sväng höger vid …”. Var också väldigt tydliga med om det kostar något att uppleva objektet. Inträdespriser, pris för eventuellt guidning, liknande. Det är också bra att kort berätta om det till exempel finns någon servering, försäljning, etc. Ni ska också ange om objektet, museet eller platsen är tillgänglig för funktionshindrade. Kan man komma in eller fram med rullstol, till exempel?

3: Förenkla strukturen

Att presentera en stor mängd flikar eller länkar till olika underavdelningar på förstasidan är ett säkert sätt att förvirra och avskräcka besökaren.

menyraden från en webbplatsFoto: (CC BY)

Erfarenheten visar, att även om ni förstår vad som finns under alla flikar eller menyval, har besökaren svårt att tolka dem och förstå vad som döljs under dem.
Försök att inte ha fler än fem huvudavdelningar på webbplatsen (dvs fem flikar eller fem val i huvudmenyn). Tänk på att många kommer att använda er webbplats med mobilen, och en meny med tio eller femton avdelningar kommer helt enkelt inte att få plats på den lilla skärmen, även om designen i övrigt är ”mobilanpassad”!

4: Rensa kritiskt bland era sidor

Utrymmet på er hemsida är förstås i princip oändligt, så det är frestande att stoppa in allt där som kan vara ”bra att ha” för någon, någon gång.
Men två saker inte oändliga: besökarens tid – och er. Att underhålla en stor mängd sidor är ett mycket större jobb än man först tror.
Statistik för webbplatser visar nästan alltid att ett litet antal sidor får en överväldigande del av antalet besök (I extremfall kan en procent av webbplatsens sidor ha så mycket som nittio procent av besöken!)
Använd inte den publika webbplatsen som ett arkiv, där ni sparar gamla protokoll, årsberättelser eller andra dokument. Det finns alltid en risk att webbplatsens besökare hamnar på en sida med gammal, utgången information, till exempel när de kommer direkt från en sökmotor. Idag finns många andra lösningar för att spara dokument så att alla i organisationen kan se dem. (Vill ni absolut göra dem tillgängliga för alla kan ni lägga en länk från er publika webbplats till er arkivsamling. Men det bör inte vara mer än en fotnot; definitivt inte en huvudsak.)

5: Använd bilder för effekt

För många bilder på en gång konkurrerar ut varandra. Välj ut de två bästa! Tänk sedan så här: Varje bild därefter kommer, av definition, att vara sämre. Att lägga till ytterligare en sådan bild kommer att minska värdet av bilderna (helt enkelt genom inflation).

Många detaljerade råd om hur du får ut effekt av bilder finns i artikeln Skapa intresse och stämning med dina bilder.

6: Berätta en historia

Det bästa sättet att väcka människors intresse är nästan alltid att berätta en historia. Gärna med en bestämd person i huvudrollen.
Människor och människors öden är det som enklast och säkrast fångar vårt intresse. Men det kan också vara ett speciellt föremål eller en plats.
Och vi behöver sällan börja från början, med den långa förhistorien. Att fokusera på ett avgörande ögonblick eller en händelse är ofta effektivare. Ännu bättre om vi kan koppla vår text till en bild som också visar det vi vill berätta om.

Läs mer om att lyfta fram de intressanta historierna i artikeln Lär dig att vinna läsare!

7: Bli sökbar

Att få en bra placering på sökmotorernas (i första hand Googles) träffsida är jätteviktigt för att användarna ska hitta till er. Hur man ”tillfredsställer” sökmotorernas algoritmer på bästa sätt är en hel vetenskap, och något som ändras och uppdateras ofta. Men några råd är allmänna.
Sökmotorerna läser text – men inte text som är en del av en bild. Er förstasida eller huvudsida ska inte ha text i bild-format (en jpg- eller png-bild)], eller vara en pdf, eller inlänkade dokument på Google docs. Det är också olämpligt av tillgänglighetsskäl.
Grunden i sökoptimering är den här:
Fundera på för vilka sök-ord ni vill hamna högt på en träfflista – t ex om någon söker på ”glasmuseum”, på ”smalspårig järnväg”, eller på ”P 18” vill ni få en hög placering.
I praktiken måste man välja ut ett eller två sådan ord och fokusera på. Det eller dessa ska ni använda så mycket ni kan:
• i rubriker,
• i sidtitlar,
• i brödtexten, så tidigt i den som möjligt, och så ofta det går utan att det blir löjligt; slutligen också
• i bildtexter.

Två olika webbplasters första sidor bredvid varandra
Att göra sidan som en bild (jpg eller png – till vänster) eller pdf (till höger) ger dåligt resultat i sökmotorerna. De fungerar dåligt i en smartphone. Det gör också att sidan inte blir tillgänglig för människor med synnedsättning eller lässvårigheter. Foto: (CC BY)

8: Bygg kontakter – utbyt länkar

Ett annat sätt att få en bra placering på sökmotorerna är att bli länkad till. Och ett bra sätt att bli länkad till är att själv länka till andra.
Bygg ert nätverk med andra, liknande aktörer, med andra organisationer och företag på orten. Erbjud ömsesidig länkning. Det tjänar alla på.

9: Nätet håller vi i handen

Allt tyder på att det är den mobila enheten – telefonen, läsplattan, kanske klockan – som kommer att vara det främsta sättet att komma åt ord och bilder på nätet. Därför behöver du bygga dina sidor så att de går att betrakta med smartphone. Det påverkar många saker, som val av bilder, antal menyer med mera, som vi redan varit inne på. Moderna webbpubliceringssystem erbjuder layoutmallar som gör att innehållet fungerar i mobilerna. Men det finns några luriga detaljer även kring hur man uttrycker sig i text.

Till exempel kan du inte längre skriva
• Se faktarutan till höger
• Använd knappen i vänsterspalten
• Fyll i formuläret nedan

Det går nämligen inte att veta hur innehållets olika delar kommer att bete sig på skärmar av skilda storlekar. Något som på en stor skärm ser ut att ligga till höger om din text, kommer på en liten skärm att ligga under den. En helt annan del kan ha hamnat överst.

Det bästa alternativet är att hänvisa till andra delar med namn eller rubriker:
• Se faktarutan ”Vår historia”
• Använd knappen ”Boka visning”
• Fyll i formuläret ”Beställ årsboken”

Gotlands Försvarsmuseum

MoDo Museum

Tack till deltagande museer för att vi har fått tillstånd att använda skärmbilder från webbplatserna med en fri licens (CC BY).

Tack också till Jonas Söderström på inUse som har skrivit artikeln.