Licenser och upphovsrätt

Riksantikvarieämbetets mål är att göra kulturarvet mer tillgängligt. Vår strävan är att allt material som finns i våra kanaler och i våra samlingar ska kunna spridas, användas och bearbetas fritt av andra. Därför använder vi oss av Creative Commons på webbplatsen. Det är en licensmodell som tydligt visar vad man får lov att göra med material med upphovsrätt.

Creative Commons är ett alternativ till full upphovsrätt som gör det möjligt för upphovspersoner som vill dela sitt material, helt fritt eller med vissa mindre begränsningar, att märka materialet med en Creative Commons-licens. Modellen beskriver på ett enkelt sätt vad upphovspersonen redan bestämt om hur man får använda en bild eller en text.

Som huvudregel använder Riksantikvarieämbetet Creative Commons-licensen CC BY (utan tillägg) för allt material på webbplatsen där det finns upphovsrätt, om inget annat anges. CC BY är den enklaste och friaste Creative Commons-licensen och vi använder versionen 4.0 (Creative Commons – Erkännande 4.0 Sverige).

För material som inte är upphovsrättsligt skyddat använder vi märkningen Public Domain (PD) eller Ingen upphovsrätt. Det förekommer även material som är märkt med Creative Commons Zero (CC0) där upphovspersonen har avstått sina rättigheter och skänkt materialet till allmänheten för fri användning, motsvarande Public Domain.

Återanvänd gärna vårt material

Läs mer om hur vårt material får användas och om alla licenserna nedan.

Vill du använda våra texter?

Alla webbsidor på vår domän, raa.se, har generellt den friaste Creative Commons-licensen ”CC BY” där inget annat anges. Den betyder att du får använda de texterna utan att fråga, men att du behöver uppge författarens namn och återge upphovsrättslicensen. Ange gärna även Riksantikvarieämbetet som källa och var du hämtat texten.

Vi har också en praxis för digitala publikationer som vi ger ut eller finansierar. Riksantikvarieämbetet beslutade i december 2016 att tillämpa Open Access, eller öppen tillgång. Det innebär att alla publikationer som är utgivna eller finansierade av myndigheten ska vara fritt tillgängliga för alla att ta del av. 

Vill du använda våra bilder?

Vi digitaliserar och tillgängliggör stora mängder information som finns i våra arkiv, bibliotek och databaser. Vi har valt att som huvudregel endast digitalisera och tillhandahålla fotografier som andra får sprida vidare i sina verksamheter.  Att digitalisera fotografierna gör ingen nytta om de inte kan tillgängliggöras, användas och bearbetas. Det kan till exempel handla om forskare, författare eller handläggare som behöver fotografier till olika dokument och rapporter, men även allmänheten.

I bildtexten till bilder på webbplatsen står det angivet vilken upphovsrätt som gäller. I regel är det fritt att återanvända våra bilder. Vår tumregel är att de är helt utan upphovsrätt eller har den friaste Creative Commons-licensen, som är märkta ”CC BY” där inget annat anges. Licensen betyder att du får använda bilderna utan att fråga, men att du behöver uppge författarens namn och återge upphovsrättslicensen. Ange gärna även Riksantikvarieämbetet som källa och var du hämtat bilden.

Behöver du bilderna i högre upplösning, till exempel för tryck, kan de flesta laddas hem direkt via Arkivsök, som i juni 2021 ersatte vår gamla databas Kulturmiljöbild. En del av bilderna finns även sökbara i Kringla, dit de regelbundet tankas över från Arkivsök, samt på Flickr Commons och på eget vårt Flickr-konto för pressbilder.

Om licenserna

Här har vi beskrivit de olika licenserna/märkningarna:

Creative Commons-licens

CC BY (ERKÄNNANDE)

Licensen låter andra distribuera, remixa, ändra och bygga på ditt verk, även för kommersiella syften, så länge de erkänner dig som upphovsperson. Detta är den mest tillåtande av alla licenserna. Rekommenderas för maximal spridning och användning av licensierat material.

Läs mer om CC BY.

 

CC0

“No Rights Reserved”.

Personen som associerat ett verk med detta dokument har dedikerat verket till public domain genom att avsäga sig sina rättigheter till verket i hela världen enligt upphovsrättslagstiftningen, inklusive alla relaterade och närstående rättigheter, så lågt lagen tillåter.

Du får kopiera, modifiera, distribuera och framföra verket, även i kommersiellt syfte, utan att fråga om lov.

Läs beskrivningen av CC0 här.

Public Domain (PD)

Det här verket har identifierats som fritt från kända upphovsrättsliga restriktioner, inklusive alla relaterade närstående rättigheter. Det kan till exempel handla om att upphovsrätten är utgången.

Du får kopiera, sprida, distribuera och framföra verket, även i kommersiellt syfte utan att fråga om lov.

Läs mer om PD


Följande licenser kan i undantagsfall ännu finnas på vår webbplats

image

CC BY-SA (ERKÄNNANDE, DELA LIKA)

Denna licens låter andra remixa, ändra och bygga på ditt verk, även för kommersiella syfte, så länge de erkänner dig som upphovsperson och licensierar sina nya skapelser på identiska villkor. Den här licensen jämförs ofta med “copyleft” i licenser för fri programvara och öppen källkod. Alla nya verk som baseras på ditt verk kommer att ha samma licens så alla bearbetningar kommer också att tillåta kommersiell användning.

Detta är den licens som används av Wikipedia och den rekommenderas för material som skulle vinna på inkludering av material från Wikipedia och liknande projekt.

Läs licenstexten.

image

CC BY-ND (ERKÄNNANDE INGA BEARBETNINGAR)

Denna licens tillåter vidaredistribution, kommersiell och icke-kommersiell, så länge verket är sprids oförändrat och i sin helhet, och du erkänns som upphovsperson.

Läs licenstexten.

CC BY-NC (ERKÄNNANDE ICKE KOMMERSIELL)

image

Denna licens låter andra remixa, ändra och bygga på ditt verk för icke-kommersiella syften. Deras nya verk måste också erkänna dig som upphovsperson och vara icke-kommersiella men de måste inte licensiera sin bearbetning på samma villkor.

Läs licenstexten.

image

CC BY-NC-SA (ERKÄNNANDE ICKE KOMMERSIELL DELA LIKA)

Denna licens låter andra remixa, anpassa och bygga vidare på ditt verk i icke-kommersiella syften så länge de erkänner dig och licensierar sina bearbetningar under samma villkor.

Läs licenstexten.

image

CC BY-NC-ND (ATTRIBUTION ICKE KOMMERSIELL INGA BEARBETNINGAR)

Denna licens är den mest restriktiva av Creative Commons sex huvudlicenser. Den tillåter bara andra att ladda ner dina verk och dela dem med andra, så länge de erkänner dig som upphovsperson, men de får inte ändra dem på något sätt och får inte använda dem kommersiellt.

Läs licenstexten.

 

INGEN UPPHOVSRÄTT

På äldre fotografier (50 år från när fotot är taget om fotot är att anse som bild i upphovsrättslig mening, alternativt 70 år efter fotografens död om det är ett så kallat fotografiskt verk) så är upphovsrätten utslocknad. Dessa bilder får man använda fritt men ange ändå gärna fotograf och källa.

 

ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA

Fotografier med full upphovsrätt, det som på engelska brukar kallas Copyright – All Rights Reserved, får inte användas utan upphovspersonens tillåtelse. Vi försöker undvika att använda oss av fotografier som inte får spridas vidare, men i undantagsfall kan det dyka upp sådana. Kontakta gärna den som är ansvarig för sidan om det finns frågor om fotografiet.

 

Kontakta oss om det är några frågor om bild- och texträttigheter gällande materialet på webbplatsen.