Licenser

Riksantikvarieämbetet strävar efter att allt material på våra webbplatser ska vara fritt och tillgängligt att återanvända. Därför använder vi oss av Creative Commons som är en licensmodell som tydligt visar vad man får lov att göra med det material vi har upphovsrätten till.

Genom att märka fotografier, och annat material, med en Creative Commons-licens underlättar vi användandet av materialet. Som standard använder vi den enklaste och friaste licensen, CC BY. Vi har även många fotografier i våra arkiv där upphovsrätten är utslocknad, dessa märks med PDM (Public Domain Mark). Det finns även material som är märkt med CC0.

Källa ska alltid anges om det finns upphovsrätt.

Om licenserna

Creative Commons-licens

CC BY (ERKÄNNANDE)

Licensen låter andra distribuera, remixa, ändra och bygga på ditt verk, även för kommersiella syften, så länge de erkänner dig som upphovsperson. Detta är den mest tillåtande av alla licenserna. Rekommenderas för maximal spridning och användning av licensierat material.

Läs mer om CC BY.

 

CC0

”No Rights Reserved”.

Personen som associerat ett verk med detta dokument har dedikerat verket till public domain genom att avsäga sig sina rättigheter till verket i hela världen enligt upphovsrättslagstiftningen, inklusive alla relaterade och närstående rättigheter, så lågt lagen tillåter.

Du får kopiera, modifiera, distribuera och framföra verket, även i kommersiellt syfte, utan att fråga om lov.

Läs licenstexten CC0.

 

Public Domain Mark (PDM)

Det här verket har identifierats som fritt från kända upphovsrättsliga restriktioner, inklusive alla relaterade närstående rättigheter. Det kan till exempel handla om att upphovsrätten är utgången.

Du får kopiera, sprida, distribuera och framföra verket, även i kommersiellt syfte utan att fråga om lov.

Läs mer om PDM.

 

 

Följande licenser kan fortfarande i undantagsfall dyka upp på vår webbplats

image

CC BY-SA (ERKÄNNANDE, DELA LIKA)

Denna licens låter andra remixa, ändra och bygga på ditt verk, även för kommersiella syfte, så länge de erkänner dig som upphovsperson och licensierar sina nya skapelser på identiska villkor. Den här licensen jämförs ofta med ”copyleft” i licenser för fri programvara och öppen källkod. Alla nya verk som baseras på ditt verk kommer att ha samma licens så alla bearbetningar kommer också att tillåta kommersiell användning.

Detta är den licens som används av Wikipedia och den rekommenderas för material som skulle vinna på inkludering av material från Wikipedia och liknande projekt.

Läs licenstexten.

image

CC BY-ND (ERKÄNNANDE INGA BEARBETNINGAR)

Denna licens tillåter vidaredistribution, kommersiell och icke-kommersiell, så länge verket är sprids oförändrat och i sin helhet, och du erkänns som upphovsperson.

Läs licenstexten.

CC BY-NC (ERKÄNNANDE ICKE KOMMERSIELL)

image

Denna licens låter andra remixa, ändra och bygga på ditt verk för icke-kommersiella syften. Deras nya verk måste också erkänna dig som upphovsperson och vara icke-kommersiella men de måste inte licensiera sin bearbetning på samma villkor.

Läs licenstexten.

image

CC BY-NC-SA (ERKÄNNANDE ICKE KOMMERSIELL DELA LIKA)

Denna licens låter andra remixa, anpassa och bygga vidare på ditt verk i icke-kommersiella syften så länge de erkänner dig och licensierar sina bearbetningar under samma villkor.

Läs licenstexten.

image

CC BY-NC-ND (ATTRIBUTION ICKE KOMMERSIELL INGA BEARBETNINGAR)

Denna licens är den mest restriktiva av Creative Commons sex huvudlicenser. Den tillåter bara andra att ladda ner dina verk och dela dem med andra, så länge de erkänner dig som upphovsperson, men de får inte ändra dem på något sätt och får inte använda dem kommersiellt.

Läs licenstexten.

 

INGEN UPPHOVSRÄTT

På äldre fotografier (50 år från när fotot är taget om fotot är att anse som bild i upphovsrättslig mening, alternativt 70 år efter fotografens död om det är ett så kallat fotografiskt verk) så är upphovsrätten utslocknad. Dessa bilder får man använda fritt men ange ändå gärna fotograf och källa.

 

ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA

Fotografier med full upphovsrätt, det som på engelska brukar kallas Copyright – All Rights Reserved, får inte användas utan upphovspersonens tillåtelse. Vi försöker undvika att använda oss av fotografier som inte får spridas vidare, men i undantagsfall kan det dyka upp sådana. Kontakta gärna den som är ansvarig för sidan om det finns frågor om fotografiet.

 

Kontakta oss om det är några frågor om bild- och texträttigheter gällande materialet på webbplatsen.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: