Museum Next dag 3 – Bridging the digital divide with accessible tech

Vad handlade punkten om?
Punkten handlade om barnmuseet Play Africa i Sydafrika, som under pandemin med hjälp av enkel, billig och lättillgänglig teknik på ett nytt sätt nått ut framför allt till socialt och ekonomiskt utsatta familjer.
Under det senaste året, då det fysiska museet varit stängt, har den digitala publiken ökat med 400%. Play Africas distansprogram handlar inte enbart om pedagogik, utan även om att ge psykosocialt stöd till utsatta familjer någonting som varit särskilt betydelsefullt i den isolering och oro som pandemin orsakat.
Vem är innehållet relevant för?
Alla som intresserar sig för pedagogik, berättande och förmedling med enkla medel.
Vad var det viktigaste i innehållet?
  • Enkel teknik kan ge stora mänskliga effekter.
  • Tillgång till kultur kan vara ett psykosocialt stöd
  • Berättande och kreativitet ger hälsa.
Var något bra sagt?
This has opened up a whole new door for us” (sagt om den nya digitala distansverksamheten av museets VD och grundare Gretchen WilsonPrangley)
Sagt i chatten, när smakprov ur museets digitala program visades:
This is how storytelling is supposed to be imo
Just realised how much this is making me smile (and how mcuh I need a story!)
The ENERGY!!!
Loving the focus on ”meaningful” and ”relevant” and ”human connections” despite the constraints and limitations.
A beautiful and inspiring project! I also see the Children’s Museum to support the whole family during the pandemic as a lesson for the future, after the pandemic ends … Thank you Gretchen
Success is the smiles forget the metrics
I adore your ‘just do it’ approach
Var det några särskilda frågor och utmaningar som dök upp under programpunkten, exempelvis i chatten?
Följande frågor dök upp i chatten:
How many of your museum staff have roots in the communities you serve and how many of them are in upper management?
Svaret blev att i stort sett all personal i den småskaliga (10 anställda) och platta organisationen har sin bakgrund i de lokala målgrupperna.
That was amazing. Can you share more about the tech side of things? What kind of camera? Do you used editing software? Did you have those video skills on your team already or did you need to seek someone out?
Svaret blev att den teknik som använts inte var mera avancerad än personalens privata telefoner, och att alla var tekniska amatörer.
Innehållet, däremot, var allting annat än amatörmässigt!
Var kan man läsa/se/höra mer?
Var det några särskilda frågor och utmaningar som dök upp under programpunkten, exempelvis i chatten?Följande frågor dök upp i chatten:”How many of your museum staff have roots in the communities you serve and how many of them are in upper management?”Svaret blev att i stort sett all personal i den småskaliga (10 anställda) och platta organisationen har sin bakgrund i de lokala målgrupperna.”That was amazing. Can you share more about the tech side of things? What kind of camera? Do you used editing software? Did you have those video skills on your team already or did you need to seek someone out?”Svaret blev att den teknik som använts inte var mera avancerad än personalens privata telefoner, och att alla var tekniska amatörer. Innehållet, däremot, var allting annat än amatörmässigt.Var kan man läsa/se/höra mer?Hemsida: https://playafrica.org.za/Finns det bilder?Hemsida: https://playafrica.org.za/
Var det några särskilda frågor och utmaningar som dök upp under programpunkten, exempelvis i chatten?Följande frågor dök upp i chatten:”How many of your museum staff have roots in the communities you serve and how many of them are in upper management?”Svaret blev att i stort sett all personal i den småskaliga (10 anställda) och platta organisationen har sin bakgrund i de lokala målgrupperna.”That was amazing. Can you share more about the tech side of things? What kind of camera? Do you used editing software? Did you have those video skills on your team already or did you need to seek someone out?”Svaret blev att den teknik som använts inte var mera avancerad än personalens privata telefoner, och att alla var tekniska amatörer. Innehållet, däremot, var allting annat än amatörmässigt.Var kan man läsa/se/höra mer?Hemsida: https://playafrica.org.za/Finns det bilder?Hemsida: https://playafrica.org.za/