Exempel – God viktoriansk praxis för 3D-modeller

Den brittiske arkeologen och etnografen Alfred Percival Maudslay ägnade sig under 1880- och 90-talen åt utgrävningar och dokumentation av mayakulturens lämningar. Till skillnad från de flesta andra av dåtidens arkeologer lämnade Maudslay för det mesta monumenten kvar på sina ursprungliga platser, efter noggrann dokumentation genom fotografering och avgjutning, i stället för att ta dem med sig.

Läs mer om Maudslays arbete med 3D-modeller här: http://www.k-blogg.se/2018/12/04/god-viktoriansk-praxis-for-3d-modeller/

En gipsmodell baserad på Maudslays avgjutning av en skulptur föreställande den nyligen återuppståndne unge Majsguden, från tempel 22 i mayastaden Copan, Honduras. British Museum, London. Foto: (CC BY)