Svällpappersbilder i färg som visar kulturarvsföremål.
Svällpappersbilder Foto: ( CC BY)

8. Taktila bilder

För att göra tvådimensionella bilder och foton taktilt tillgängliga användas tekniker som svällpappersbilder, kollagebilder och taktila foton. Taktila bilder bör tillverkas av en formgivare med tidigare erfarenheter av mediet, för att maximalt kunna utnyttja de möjligheter som finns med vald teknik. Det är också viktigt att uppdragsgivaren är tydlig med vilken information som skall lyftas fram i bilden.

Svällpappersbilder

Svällpappersbilder är ett förhållandevis enkelt och billigt sätt att producera taktila bilder. Utifrån ett digitalt original är det också enkelt att snabbt skriva ut fler kopior vid behov. De är också lätta att hantera och förvara. Oftast görs svällpappersbilder i storlek A4, eller maximalt A3, och kan därför förvaras i en pärm eller mapp som ett vanligt papper.

Svällpappersbilder framställs av värmekänsligt svällpapper i en särskild skrivare, och består av upphöjda linjer och rasterytor som är lätta att läsa av med fingrarna. Förutom de svarta linjer, punkter och andra rasterytor som framträder i upphöjd relief på en svällpappersbild, kan bilderna skrivas ut i färg (som inte blir en del av reliefen).

Eftersom svällpappersbilder går att läsa av både taktilt och visuellt, är användningen inte enbart begränsad till att vara ett hjälpmedel för personer med synnedsättning. Tekniken kan med fördel användas som kompletterande informationsbärare till 3D-modeller.

Svällpappersbilder kan till exempel användas för att:

  • Visa och förtydliga föremål, byggnader mm.
  • Visa/lyfta fram detaljer på t ex föremål och byggnader.
  • Visa/lyfta fram mönster, dekor och ornament (t ex en meanderbård).
  • Förklara olika mekaniska eller tekniska funktioner (t ex hävstångseffekten).
  • Jämföra/visa storlekar på föremål, byggnader (t ex Eiffeltornets höjd i förhållande till Cheops pyramid).
  • Kombinera punktskrift och bild i enklare informationsgrafik.
  • Presentera kartor och diagram.

Kollagebilder

Kollageteknik kan användas för att göra en taktil tolkning av en illustration eller ett konstverk. Man använder sig av olika material, där både materialkänslan och formen är viktiga. Kollagebilder bör kompletteras med bildbeskrivning. Se exempel på kollagebilder nedan.

Taktila fotografier

 

Taktila fotografier kan ge en upplevelse av fotot bortom ren information, och skapar möjlighet till interaktion mellan personer med synnedsättningar och seende personer. Taktila fotografier är emellertid alltid en tolkning av ett fotografi – ingen direktöversättning, och bör som alla andra taktila bilder kompletteras med bildbeskrivning.

 

För att skapa taktila reliefer av foton finns ett flertal olika tekniker. En teknik för att skapa en bild som är både taktil och visuell, och där det ursprungliga fotot också är synligt, går ut på att fräsa fotots strukturer och konturer i olika lager av genomskinligt plastmaterial. Plasten monteras sedan på en utskrift av fotografiet, som på så sätt blir synligt genom de genomskinliga plastlagren.

 

Taktila fotografier tillverkade i ovanstående teknik har en lång livslängd, är slitagetåliga och lätta att rengöra. Eftersom tekniken är exklusiv väljer man oftast att tolka enbart ett fåtal foton, ut t.ex. en omfattande utställning. Urvalet är då viktigt. Den taktila utformningen arbetas fram unikt utifrån varje fotografi mellan beställare och utförare. Det är viktigt att uppdragsgivaren är tydlig med vilken information som ska lyftas fram i bilden. Om möjligt bör även fotografen vara delaktig både i urvalsprocessen och i framställning av bildbeskrivningar.