Kulturvårdsforum

Webbforumet Kulturvårdsforum.se har stängts ner.

Den 25 maj 2018 trädde EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Det innebar att Kulturvårdsforum samtidigt var tvunget att stängas ner. Anledningen är att företaget som levererar tjänsten inte uppfyller de krav på hur personuppgifter får behandlas enligt GDPR. Riksantikvarieämbetet beklagar att detta drabbar alla användare av Kulturvårdsforum. Vi har tyvärr inte möjlighet att stödja användarna med att spara materialet eller att vid senare tillfälle komma åt det.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som syftar till ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer därför hårda krav på hur personuppgifter får behandlas.

Kulturvårdsforum har sedan starten 2010 varit en mötesplats och ett diskussionsforum för alla som verkar inom kulturarvsområdet. Här har ett flertal olika grupper bildats för specifika frågor, exempelvis ljus och riskhantering. Vid stängningen hade forumet 1 867 medlemmar. Forumet har förvaltats av Riksantikvarieämbetet.