Digisams checklistor

Digisam har tagit fram flera checklistor som är användbara inom samlingsförvaltning.

Checklista för digitalisering

Den som jobbar med digitalisering av kulturarvsmaterial fattar varje dag beslut om vilka bilder eller dokument som ska scannas eller ljudfiler som ska räddas åt evigheten. Digisam har inom ramen för arbetet med myndighets/institutionsvisa planer utarbetat en checklista för prioritering av material till digitalisering. Den rör sig på generell och övergripande nivå, och är tänkt som ett stöd i arbetet med att operationellt prioritera mer konkret och precist vilka material som bör ställas längst fram i kön. Hämta listan här.

Checklista: Vad passar på Wikimedia Commons?

En kulturinstitution som vill nå ut brett med sina resurser gör klokt i att möta potentiella användare där de befinner sig. Därför har Digisam tillsammans med Wikimedia Sverige utarbetat en checklista som är tänkt att göra det enklare för den som vill ladda upp material till Wikimedia Commons, så att det kan komma till mer, snabbare och bättre nytta. Hämta listan här.

Om Digisam

Digisam är den samverkan kring digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet som medverkande myndigheter och institutioner bedriver. Arbetet leds av Digisams styrgrupp, beredningsgrupp och sekretariat. Sekretariatet är placerat som en enhet vid Riksantikvarieämbetets stab.

Digisams sekretariat blev permanent verksamhet från den 1 januari 2017 då sekretariatet bytte organisationstillhörighet från Riksarkivet till Riksantikvarieämbetet.

Digisams vision är: Kulturarvet är digitaliserat, tillgängligt och användbart för alla.

Källa: Texterna ovan är hämtade från Digisam.