Användarstudier formade ny vision på V&A

Victoria and Albert Museum i London har gjort sin största digitala satsning någonsin. Att föra samman samlingsdata med historierna bakom föremålen är ett gigantiskt steg, enligt Kati Price, chef för digitala medier på V&A, och på Digikult berättade hon om hur användarstudier formade visionen.

Ungefär 5 miljoner digitala besök görs årligen i Victoria and Albert Museums samlingar. 40 procent av användarna är på sajten av personligt intresse medan lika många (39 procent) är där av akademiska eller yrkesmässiga skäl, exempelvis forskare och museiprofessionella. 10 procent besöker sidan för att planera för ett fysiskt besök.

– Den produkt vi hade servade dem med specialkunskaper tämligen väl. Sidan var byggd för professionella och akademiskt intresserade – inte för vanliga besökare, säger Kati Price under föreläsningen på Digikult.

I användarenkäten ställde museet frågor om varför besökarna var där och de vanligaste svaren var följande, placerade i popularitetsordning:

  1. Titta på konst och design
  2. Lära sig om konst och design.
  3. Inspiration till eget arbete.
  4. Övrigt

– Idéen om inspiration blev en väldigt viktig tanke, den stack ut i alla användarundersökningar vi gjorde, säger Kati Price.

Vad är det då användarna letar efter och vilken sorts upplevelse vill de ha?
– Vi såg att en majoritet var intresserade av ett specifikt föremål, men många var också intresserade av en särskild tidsperiod, en stil eller konsthistorisk inriktning och av speciella material eller tekniker.

Gränssnittet för att söka i samlingarna var i första hand utformat för att söka efter individuella föremål. Det var svårare att utforska stilar och tekniker i det befintliga söksystemet.

– Vi tänkte att det här var en intressant insikt, att vi skulle kunna bygga ut temasidor som tog sig an stilar och människor och material.

När museet hade genomfört en bred enkätundersökning gick de vidare och gjorde fördjupade användarundersökningar med personer som besökte sidan av olika skäl.

De ringade in fyra huvudsakliga användarlägen (modes):

Förstå (Understand): Folk som precis börjar bli medvetna om V&A:s samlingar och som kanske är där för att planera inför ett besök.

Upptäck (Explore): De vill ta del av nya idéer och bli inspirerade.

Utveckla (Develop): De arbetar med ett projekt och har sin egen specifika idé som de vill ta vidare och de bygger vidare på sin befintliga kunskap. Deras beteende kännetecknas av att de rör sig sidledes på webbsidan men de fördjupar sig också i viss föremålsinformation.

Forska (Research): De letar efter detaljerad information om specifika ämnen.

 

– Vad vi såg var att vi bistod dem som var i ”researchmode” väl. Sidan fungerade för dem som var ute efter detaljerad information och som visste precis vad de skulle skriva i sökrutan. I övrigt tillgodosåg vi inte riktigt behoven, säger Kati Price.

Nästa steg blev att utforma användarcase där projektgruppen formulerade olika behov så att de kunde användas i designprocessen.

Tjänsten Explore the collections befinner sig just nu i beta-fas, så den är i gång men inte helt färdig.

– Visionen är att sammanföra föremål och berättelser i syfte att inspirera människor att utveckla sin egen kreativitet, och att förstå och utforska över en miljon eklektiska föremål, säger Kati Price.

Kategori


Lina Wennersten

lina.wennersten@raa.se


  • Publicerad:
  • Uppdaterad: