Omvärld och insikt

Bevakning av nyheter och trender för museer. Bidra gärna med material och tips till omvarld@raa.se.

Toto Asakusa Honganji av Katsushika Hokusai (1760-1849). (PDM)

Första helt virtuella konstmuseet öppnar

I september 2020 öppnar det helt virtuella konstmuseet Voma, Virtual Online Museum of Art. Den digitala miljön är uppbyggd som ett fysiskt museum med möjlighet till dialog mellan besökarna.
– Det är viktigt att grunda upplevelsen i verkligheten, säger Lee Cavaliere, curator och chef för Voma.

Läs mer.

Lina Wennersten

lina.wennersten@raa.se

Skapa förutsättningar för nya beteenden

När museerna öppnar behöver de få sina besökare att agera på nya sätt, av hänsyn till smittorisken.

– Gör det lätt för besökarna att göra rätt, uppmanar beteendeforskaren Nurit Nobel.

Läs mer.

Ämnen

Webbredaktionen

webb@raa.se

,

Återöppnande och anpassning under coronapandemin

Omkring midsommar har många museer öppnat igen efter att ha haft stängt en lång period, som en följd av coronakrisen. Andra museer har haft öppet hela tiden, men med anpassad verksamhet. Vi har talat med några museer om vilka strategier de nu använder för att minska risken för smittspridning.

Läs mer.

Ämnen

Lina Wennersten

lina.wennersten@raa.se

Sverige sneglar på norska riktlinjer

I Sverige finns ännu inget sjösatt projekt för att ta fram etiska riktlinjer liknande de norska. Men stöd gällande Icoms etiska regler kan vara på gång.

Läs mer.

Ämnen

Lina Wennersten

lina.wennersten@raa.se

Länsmuseer kan inte leva upp till nationella krav

Drygt hälften av landets region- och länsmuseer har akuta renoveringsbehov och upplever svårigheter att leva upp till krav från stat och region, rapporterar Sveriges Radios Kulturnytt som har genomfört en enkät med 24 länsmuseer.

– Det går inte att tro att vi ska kunna klara det här uppdraget med de resurser vi ha utan då måste vi minska vårt uppdrag, säger museichef Jenny Samuelsson, museichef på Västernorrlands museum till Kulturnytt.

Läs mer på Sveriges Radio

Ämnen

Lina Wennersten

lina.wennersten@raa.se

Nya etiska riktlinjer för norska museer

Norges museumsförbund och norska Icom har samarbetat kring att tydliggöra Icoms etiska riktlinjer för norska museer. Nu finns ett förslag ute på remiss.

Läs mer.

Ämnen

Lina Wennersten

lina.wennersten@raa.se

Stor oro på svenska museer

91 procent har haft inkomstbortfall och tre museer hotas av konkurs – det visar rapporten Museer på marginalen som riksförbundet Sveriges museer har tagit fram.

– Vår uppskattning är en förlust på minst 500 miljoner för hela museisektorn i år. Det kommer att bli en urholkning av kompetens och museer som försvinner på sikt om inget görs, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare för Sveriges Museer.

Läs mer på Sveriges museer

Lina Wennersten

lina.wennersten@raa.se

Stödpaket till kulturen

Kulturrådet fördelar 370 miljoner kronor ur regeringens stödpaket till kulturen. Stödet omfattar inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19.

Ansökningsperioden är mycket kort – för stöd som gäller området utställningar, föreläsningar och liknande evenemang ska ansökan skickas in senast 11 maj. Läs mer på Kulturrådets webb om vad som gäller för de olika stödpaketen.

Kulturrådet – stöd till kulturen

Lina Wennersten

lina.wennersten@raa.se

Långtgående delaktighet i Derby

I Derby har museet tagit begreppet delaktighet längre än de flesta. Industrimuseet The Silk Mill i Derby stängdes 2011 på grund av bristande finansiering och vikande besökssiffror. Därefter inleddes en total omgörning som byggde på invånarnas engagemang. Snart öppnar museet igen under namnet The Museum of Making.

Läs mer.

Lina Wennersten

lina.wennersten@raa.se

Samtidsdokumentation i kristider

När insamlingar görs via nätet blir de också i högre grad en del av den publika verksamheten, menar etnologen Elin Nystrand von Unge som forskat på nutida insamlingspraktiker på kulturhistoriska museer. Just nu pågår många insamlingar och dokumentationsprojekt som rör coronapandemin.

Läs mer.

Ämnen

Lina Wennersten

lina.wennersten@raa.se


1 2