Toto Asakusa Honganji av Katsushika Hokusai (1760-1849). (PDM)

Omvärld och insikt

Bevakning av nyheter och trender för museer. Bidra gärna med material och tips till omvarld@raa.se.


Stödpaket till kulturen

Kulturrådet fördelar 370 miljoner kronor ur regeringens stödpaket till kulturen. Stödet omfattar inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19.

Ansökningsperioden är mycket kort – för stöd som gäller området utställningar, föreläsningar och liknande evenemang ska ansökan skickas in senast 11 maj. Läs mer på Kulturrådets webb om vad som gäller för de olika stödpaketen.

Kulturrådet – stöd till kulturen


The Silk Mill vid floden Derwent i Derby. Foto: (CC BY)

Långtgående delaktighet i Derby

I Derby har museet tagit begreppet delaktighet längre än de flesta. Industrimuseet The Silk Mill i Derby stängdes 2011 på grund av bristande finansiering och vikande besökssiffror. Därefter inleddes en total omgörning som byggde på invånarnas engagemang. Snart öppnar museet igen under namnet The Museum of Making.

Läs hela artikeln här


Ljusdal 12/4 2020. Bilden har laddats upp i Nordiska museets insamling "Coronaviruset i Sverige – berätta för framtiden". Foto: (CC0)

Samtidsdokumentation i kristider

När insamlingar görs via nätet blir de också i högre grad en del av den publika verksamheten, menar etnologen Elin Nystrand von Unge som forskat på nutida insamlingspraktiker på kulturhistoriska museer. Just nu pågår många insamlingar och dokumentationsprojekt som rör coronapandemin.

Läs hela artikeln här


K-samtal – digitala möten för kulturarvsaktörer

Många branschevenemang är inställda eller framflyttade men behovet av samtal och erfarenhetsutbyte mellan museer är stort, kanske större än tidigare nu när verksamhetens grundvillkor är starkt förändrade. Ett sätt att öppna upp för utbyte är K-samtal, en serie digitala möten för kulturarvsaktörer.

Läs hela artikeln här


Eva Lindström, från boken" Jag rymmer", 2006. Visas på Nordiska akvarellmuseet som är ett av många museer som livesänder sina visningar.

5 exempel på hur museer når ut

Många museer lyfter fram sina digitala resurser och testar nya sätt att tillgängliggöra sina samlingar och sin kunskap. Varje fredag hittar du tips i K-bloggen som förhoppningsvis kan inspirera till ännu fler innovativa sätt att hantera den pågående coronasituationen.

Fredagstips i K-bloggen


Larissa Borck Foto: (CC BY-SA)

Hur kan museer nå sin publik i coronatider?

Fler och fler museer stänger sina lokaler, personal jobbar hemifrån och evenemang har ställts in. Larissa Borck, som arbetar med digitalisering och öppna data på Riksantikvarieämbetet, listar fyra frågor som kulturarvsinstitutioner kan utgå i från för att komma vidare. Hon ger också exempel på hur olika museer har hittat nya vägar för att nå sin publik.

Läs Larissa Borcks inlägg i Sveriges museers stafettblogg


Nyckeln till ett bra rymningsrum


Trenden med rymningsrum (escape rooms) har växt stadigt de senaste åren och många museer har skapat egna versioner av konceptet. Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm har producerat sitt första rymningsrum och delar med sig av sina tips.Läs hela artikeln här


Gamla Uppsala i VR. Det krävs personal för att sätta igång och handleda. Foto: (CC BY)

Att gestalta det förflutna i VR

"VR-tekniken, som den ser ut idag, blir på riktigt användbar först när enskilda besökare, en och en, har sina upplevelser under handledning av en guide." Viktor Lindbäck bloggar om två norrbottniska VR-satsningar och om vad man kan lära sig av dem.

Läs mer


Foto: (CC BY)

K-PODD 53: Om mänskliga kvarlevor med Caroline Ahlström Arcini

Mänskliga kvarlevor ingår i många museers samlingar och används i forskning. Osteologen Caroline Ahlström Arcini vid Arkeologerna i Lund intervjuas i K-podd om sitt arbete med att ta fram ny kunskap ur kvarlevor som i vissa fall förvarats länge i ett museimagasin.  I avsnittet ger hon även sina tankar kring återlämnande av mänskliga kvarlevor, och museers möjligheter att bevara dem för framtida forskning.

Lyssna här


Insamlingsinitiativ efter terroristattacken i Stockholm 7 april 2017. Insamlingen ingår som fallstudie i forskningsprojektet Collecting Social Photo. Foto: (CC BY)

Ny prototyp för insamling från sociala medier

Museerna behöver kraftsamla för att få in in bilder som privatpersoner publicerar i sociala medier, menar Kajsa Hartig, projektledare på Nordiska museet som arbetat med en app-prototyp för bildinsamling.

Läs hela artikeln här1 2