Stor okunskap om armlängds avstånd

Riksförbundet Sveriges Museer har undersökt hur museerna upplever att principen om armlängds avstånd inom museiområdet fungerar. En fjärdedel av museicheferna har blivit utsatta för påverkan eller försök till påverkan, enligt rapporten. Bland regionala och kommunala museer har en dryg tredjedel blivit utsatta för försök till påverkan.

– En uppmärksammad händelse är då Sverigedemokraternas ordförande i Norrköping polisanmälde Stadsmuseet i Norrköping den 13 februari 2020, avseende ett pressklipp i utställningen Medlöperi och Motstånd. Men det finns även andra exempel där museichefer har vittnat om svårigheten med armlängds avstånd mellan politikerna och museerna, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare för Sveriges Museer i ett uttalande.

Läs mer på Sveriges museer.

Kategori


Omvärld och insikt

omvarld@raa.se


  • Publicerad:
  • Uppdaterad: