Två barn i sekelskiftesklädsel tvättar i en zinkbalja.
Våra tankar, traditioner och ting har formats av dem som levt före oss och är samtidigt morgondagens kulturarv. Norrbys museigård, Väte på Gotland. Foto: (CC BY)

Om Räkna med kulturarvet

“Räkna med kulturarvet” är en skrift som Riksantikvarieämbetet tagit fram för att visa vilken betydelsefull roll kulturarvet har för samhället och för oss som människor. I den finns samlat aktuella exempel och siffror presenterade på ett lättillgängligt sätt.

Kulturarvet är betydelsefullt på många olika sätt. Det stärker människors delaktighet, det bidrar till livskvalitet, engagemang, och det stimulerar lusten att lära. Kulturarvet stärker även ekonomin och arbetet med en hållbar utveckling. I odlingslandskap och kulturmiljöer gynnar kulturarvet biologisk mångfald. Det spelar också en viktig roll i klimatarbetet.

Det arbete som bedrivs inom kulturarvssektorn har en stor bredd och många olika yrkeskategorier finns representerade, privata såväl som offentliga. Arbetet kan till exempel avse arkeologiska undersökningar, guidningar vid historiska platser, förvaltning eller restaurering av kulturhistorisk bebyggelse.

I mitten ett lusthus som är omgivet av statistik
Exempel på mätetal om tillväxt och arbetstillfällen. Foto: (CC BY)

Räkna med kulturarvet är en skrift att inspireras av, och få nya perspektiv på, hur vårt gemensamma kulturarv har en viktig roll att spela för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Ladda ned skriften

Skriften ”Räkna med kulturarvet – hållbarhet och klimat ” gavs ut i februari 2023. Den visar, i siffror, hur stor betydelse kulturarvet har för samhällsutvecklingen.

Den finns att ladda ned eller beställa som print on demand i Diva. Du hittar även goda exempel från rapporten här på vår webbplats under rubriken Räkna med kulturarv.