Riksintresset Vällingby centrum, Foto: ( CC BY)

Riksintressen i siffror

Det finns nästan 1500 miljöer i landet som bedömts vara av riksintresse för kulturmiljövården. Till varje riksintresse finns ett underlag som består av en beskrivning och ett geografiskt område.

I Riksantikvarieämbetets rapport Riksintressen i siffror – statistik över kulturmiljövårdens riksintressen har uppgifter som finns i dessa underlag sammanställts och på olika sätt analyserats.

Under länkarna nedan presenteras delar av resultatet: