Pälsmal – Tinea pellionella

Förekommer i naturen upp till södra Lappland. Hanen är en god flygare. Honan flyger endast kortare sträckor. Larven påträffas ofta i fågelbon. Larven bygger ett larvrör av silke och material från underlaget och bär alltid med sig röret.

Larven gör skada på ylle, päls, fjäder, skinn, monterade djur, torra insekter, hampa, stoppade möbler och mattor. Ett angrepp upptäcks ofta som oregelbundna hål i textilier, större än ängrarnas runda små hål.

Om insekten

Vuxen

Den vuxna fjärilen gör ingen
skada på material. Framvingarna
är gråbrungula med tre bruna
fläckar och bakvingarna askgrå
med något mörkare kant.
Hårbrämet har samma färg som
vingarna. Fjärilens längd är 5-8
mm, bredd mellan vingspetsarna
9 -17 mm. Honan är något större
än hannen och något mörkare.
Hanen är en god flygare men
honan flyger endast korta sträckor.
Vid 22°C – 26°C lever fjärilen 4-7
dagar.

Larven

Larven är knubbig, 4-8 mm lång
och är vit med brunt huvud och
har ett punktöga på vardera sida
av huvudet. Larven spinner ett
larvrör genom att spinna silke
från munnen och inkludera fiber
från underlaget. Röret är öppet i
båda ändarna och larven bär med
sig röret och sitter inte fast i
underlaget, som klädesmalens larvrör.

Larven lämnar födan när den ska
förpuppa sig i larvröret. När puppan
har kläckts sitter puppskinnet kvar i
röröppningen när djuret lämnat
puppan. Puppan är 4-5 mm, först
gulaktig senare brun.

Äggen är vita 0.5 mm, ovala och
mönstrade med längsribbor.

 

Fjäril med smala vingar som ser ut att vara lite ludna.
Pälsmal – Tinea pellionella Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

När fjärilen kläckts ur puppan sker parning inom 12 timmar och äggläggningen inom 1-6 dagar. Äggen läggs ett och ett på textilier, päls eller liknande. Honan dör när alla äggen är lagda.

Äggen kläcks efter 4 dagar vid 21.5°C. De tål en relativ luftfuktighet på mellan 30-90%.

Larven påträffas ofta i fågelbon ute i naturen. Larven spinner ett larvrör av silke och fibrer från underlaget. Larvröret är öppet i båda ändar och larven bär alltid med sig röret. Larven utvecklas inte under temperaturer under 13.5°C. Larven klarar av en fukthalt ner till 20-30%, men det optimala är 75% relativ fuktighet. De är känsliga för temperaturskillnader. I undersökningar har man sett att vid 70% relativ luftfuktighet förpuppade sig larverna ungefär dubbelt så snabbt vid 25°C jämfört med 15°C.

Antalet generationer varierar från 4-5 per år upp till en generation på 4 år, beroende på tillgång på föda och klimat.

Skador

Det är larven som gör skador på material. Den äter av ylle, päls, fjäder, skinn, monterade djur, torra insekter, dåligt rengjorda skelett, stoppade möbler och mattor. Om larven svälter kan den angripa material som bomull, linne, kork, tvättsvamp, torv, papper och socker, men de dock inte fullborda utvecklingen till fjärilar utan dör då som larver. På vissa vegetabilier som mjöl och spannmål kan de dock utvecklas till fjärilar.

Förebyggande åtgärder

För att förhindra malangrepp kan torra textilier förvaras i täta påsar, lådor eller skåp.

Att upptäcka angrepp

Ett angrepp upptäcks ofta genom att man ser oregelbundna hål i textiler. Hålen kan bli ganska stora till skillnad från ängrar som gör runda små hål. Larvrören sitter fast i materialet och detta skiljer den från pälsmalens angrepp.

Fällor

För att kontrollera förekomst av mal kan insektfällor användas.

Åtgärder vid angrepp

Isolera föremålet från andra föremål i magasinet, genom att plasta in eller flytta det till ett rum för uppsikt. Städa noggrant runt och på hyllan och håll utkik efter angrepp på andra föremål för att upptäcka spridning. För att avlägsna mal i mattor och på klädsel kan de varsamt dammsugas.

Om föremålet kan frysas gör det, om inte överväg annan behandling såsom låg syrehalt eller uppvärmning. I sista hand använd kemisk bekämpning, kontakta i så fall en skadedjursfirma.

Ett alternativ är, om möjligt, att tvätta textilierna. Klädesmalen överlever vare sig maskintvätt eller en kemtvätt. En konservator bör kontaktas i samband med ett sådant beslut.

För att förhindra ett nytt malangrepp bör lokal och föremål hållas under daglig uppsikt en tid efteråt. För att kontrollera eventuell förekomst av mal kan extra insektsfällor, till exempel feromonfällor, sättas in.

Namn på olika språk

  • Latin: Tinea pellionella
  • Norska: Pelsmöll
  • Danska: Pelsmöl
  • Finska: Turkiskoi
  • Engelska: Case-bearing clothes moth
  • Tyska: Pelzmotte