Höstmöte 2016

Höstmötet är Riksantikvarieämbetets årliga mötesplats för alla som vill diskutera kulturarv och samhällsutveckling. I år äger Höstmötet rum den 8–10 november på Nalen i Stockholm. Temat är ”Jämlikhet inför det förflutna”.

Människor, idéer och information rör sig i allt snabbare takt över världen. Allt fler upplever att de hör hemma på mer än ett ställe. Samtidigt är fördelningen av tillgångar och möjligheter ojämn. Hur kan kulturarvsarbetet möta dessa utmaningar och hjälpa oss att känna oss hemma i ett samhälle som håller ihop?

2016 års Höstmöte är ett tillfälle att stanna upp i arbetsvardagen, tänka nya tankar och få inspiration till fortsatt arbete. Vi vill ge utrymme till diskussionen om hur kulturarvsarbetet kan bidra till samhällsutvecklingen så att alla, oavsett ursprung, upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige.

Den 8–10 november ses vi på Nalen, mitt i Stockholm. På talarlistan finns namn som författaren och journalisten i The Guardian Tiffany Jenkins, samtidsanalytikern Per Grankvist och filmaren från Haradsprojektet, Edefors hembygdsförening Roozbeh Janghorban. Programmet är under utveckling.

  • Tisdag den 8 november: Start vid 13.00 Utflyktsdag och kvällsmingel
  • Onsdag den 9 november: Höstmöteskonferens och middag
  • Torsdag den 10 november: Seminarier i tre parallella spår. Avslut runt 15.00.

Anmälan öppnar här på raa.se efter sommaren. Har du frågor innan dess? Hör av dig på hostmote@raa.se eller på twitter #hostmote.


Missade du Höstmötet 2015?

Här kan du ta del av filmer och referat från tre intressanta dagar, den 10–12 november 2015, där vi rörde oss kring frågor om kulturarv, identitet och nationalism.Temat var ”Kampen om kulturarvet”.

På vår Youtube-kanal kan du ta del av alla filmer från inledningen av konferensen. 

Alla filmer, bilder, presentationer finns samlade under rubriken Återblick Höstmöten.

 

 

Dela sidan på