Nyheter

Möten, nätverk och konferenser för museer

Att mötas och dela erfarenheter är viktigt för att utvecklas. Därför arrangerar Riksantikvarieämbetet såväl konferenser som mindre webbmöten för museer och andra kulturarvsaktörer. Vi håller också i flera nätverk som rör specifika frågor eller yrkesgrupper. Välkommen att delta!

Samlingsforum
Samlingsforum är ett nätverk och en konferens för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan professionella samlingsförvaltare. Årets Samlingsforum hölls i Lund och fokuserade på magasinsfrågor. Föreläsningarna filmades och kommer att läggas upp på Riksantikvarieämbetets webb.

Färgforum
Färgforum är ett nätverk för yrkesverksamma som arbetar med färg och färgundersökningar. Nätverkets syfte är att med gemensamma krafter bidra till utveckling och kunskapsuppbyggnad inom området färgarkeologi. Färgforum 2018 hålls den 19–20 april i Malmö på temat Målande förmedling – Konsten att visualisera kunskap om historisk färg.

Webbmöten
Det är bra att träffas i verkligheten – men möten på distans har sina fördelar. Vi sparar in tid, pengar och koldioxidutsläpp genom att använde digital teknik. Utifrån olika teman ordnar vi webbmöten för museer. Hittills har vi bland annat diskuterat märkning av föremål, besök av forskare i samlingarna samt transportfrågor. Läs mer om genomförda och kommande webbmöten här.

Kulturvårdsforum
Kulturvårdsforum är avsett att vara en mötesplats och ett diskussionsforum för professionella och kulturarvsintresserade. Syftet är att underlätta samverkan och informationsutbyte mellan alla som arbetar med kulturarvsfrågor.

PRE-MAL
PRE-MAL är de svenska museernas och arkivens skadedjursgrupp. Nätverket består av en grupp experter som kan svara på frågor om skadedjur, mögel och hälsorisker kopplade till dessa.
Sedan 2013 koordinerar Riksantikvarieämbetet nätverkets arbete i nära samarbete med Naturhistoriska Riksmuseet.
Vill du hålla dig uppdaterad inom området skadedjur och mögel – anslut dig till nätverkets intressegrupp.

Höstmötet
Höstmötet är Riksantikvarieämbetets mötesplats för alla som vill diskutera kulturarv och samhällsutveckling. Under 2017 tar Höstmötet en paus. Nästa Höstmöte arrangeras i Stockholm 6–8 november 2018.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: