Riksantikvarieämbetets höstmöte – intresseanmälan öppen

Riksantikvarieämbetets höstmöte i Stockholm den 4–5 november 2020 har nu öppnat för intresseanmälan. Årets tema är ”Konflikt och konsensus – kulturarv i en splittrad värld”.

Programmet för Riksantikvarieämbetets höstmöte 4-5 november 2020 är klart. Vi avvaktar med att öppna ordinarie anmälan men det går redan nu bra att skriva upp sig på en intresselista för att inte missa detta tillfälle till kunskap, inspiration och oväntade möten.

Denna gång kommer vi att utforska olika spänningsfält i det nya 20-talets globala samhälle under temat ”Konflikt och konsensus – kulturarv i en splittrad värld”. Årets program genomsyras av tre förhållanden som avspeglas i dagens kulturarvsarbete:

 • Globalt och lokalt
 • Stad och land
 • Kunskap och berättelser

Samhällsutveckling under kris och konflikt

De senaste månadernas corona-pandemi har skakat välden. Hur påverkar krisen och samtidens konflikter samhällsutvecklingen och kulturarvsarbetet? Många länder har haft en positiv ekonomisk utveckling under de senaste decennierna. Samtidigt konstateras ökade klyftor inom och mellan länder, samhällen och människor.

Kan vi vara Osebolsbor och världsmedborgare samtidigt? Hur förändras synen på kulturarv och kunskapen om historien när beprövade sanningar skrivs om? Kan en idé vara användbar även om den inte är korrekt?

En rad intressanta svenska och internationella forskare och inspiratörer kommer att delta för att tillsammans med er undersöka hur dessa frågor påverkar dagens kulturarvsarbete.

Program

3 november (kväll):
Mottagning på Nationalmuseum med mingel samt visning av museets nya utställning Arkadien – ett förlorat paradis som öppnar i höst.

4-5 november:
Höstmöte, Münchenbryggeriet, Stockholm

4 november (kväll):
Höstmötesmiddag, Van Der Nootska Palatset med musik av Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye med Filip Jers.

Talare

 • Professor Lynn Meskell, antropolog och arkeolog från Stanford, USA, inleder med att ställa frågan om kulturarvskonventionernas tid är förbi.
 • Lars Heikensten, VD för Nobelstiftelsen och fd Riksbankschef, och Gunnar Wetterberg, historiker och författare, samtalar om coronakrisens slag mot världsekonomin, samhället – och kulturarvet.
 • Åsa Wikforss, professor i filosofi och ledamot av Svenska Akademien, diskuterar vetenskap och alternativa fakta – kan en idé vara användbar även om den inte är sanningsenlig? – och samtalar med Arne Jarrick, professor i historia och tidigare vice-preses vid Kungliga Vetenskapsakademien, om hur synen på kulturarv och kunskapen om historien förändras när beprövade sanningar skrivs om.
 • Marit Kapla, journalist och författare, och Peter Englund, historiker, författare och ledamot av Svenska Akademien, undrar om vi kan vara Osebolsbor och världsmedborgare samtidigt och samtalar om hur enskilda människors livsberättelser kan vävas samman för att gestalta en nationell och global historia.
 • Pernilla Fagerlönn, initiativtagare till festivalen Farväl Focus, och Johanna Pietikäinen, antikvarie och konstvetare, utreder platsens betydelse för känslan av samhörighet.
 • Professor Håkan Forsell, urbanhistoriker och kulturskribent, och Malin Ackermann, demokratiaktivist från Lycksele frågar sig om dikotomin ”stad och land” är förlegad.
 • Anna Maria Forssberg, forskare vid Vasamuseet och riksantikvarie Lars Amréus jämför kulturaravsarbetets – och riksantikvariens – roll i samhället under Stormaktstiden och idag.

Kulturarvsmonologer

Vi kommer även att få lyssna till ett antal så kallade kulturarvsmonologer.

Bland annat kommer Arne Jarrick, professor i historia och delförfattare till World Humanities Report, att tala om humanioras ställning i samhället, radiojournalisten Tobias Svanelid berättar om inspelningen av en favoritepisod av Vetenskapsradion Historia och musikern Mirja Palo om hur det är att sjunga på samiska när hon själv inte är same.

Intresseanmälan

Nu kan du göra en intresseanmälan till Höstmötet 2020. En intresseanmälan ger förtur när själva anmälan öppnar.

Gör din intresseanmälan här! 

Återblick till tidigare höstmöten

Här hittar du filmer, teman och information om talare och program från tidigare års höstmöten.

Om Höstmötet

Riksantikvarieämbetets höstmöte är en konferens för dig som arbetar med kulturarv och kulturmiljö och för dig som verkar på arenan för hållbar samhällsutveckling. Tanken med de här dagarna är att de ska tillföra kunskap och insikter om våra gemensamma utmaningar och inspirera till nya tankar som du kan ta med dig i det fortsatta arbetet.

 • Publicerad:
 • Uppdaterad:
 • Kategorier: Evenemang
 • Etiketter: Konferens