Nyheter
Lanseringen av Climate Heritage Network ägde rum i Royal College of Physicians, Edinburgh.
Lanseringen av Climate Heritage Network ägde rum i Royal College of Physicians, Edinburgh. Foto: ( CC BY)

Nytt globalt nätverk med fokus på klimatförändringar och kulturarv

I slutet av oktober lanserades det globala nätverket Climate Heritage Network. Bakgrunden är behovet av ett bättre arbete med klimatanpassning av kulturarv världen över.

Det är också angeläget att öka allmänhetens medvetenhet om hur klimatförändringarna kommer att påverka vårt kulturarv.

Behoven har identifierats i en förstudie, utförd av Climate Heritage, där det även framkommer att kulturarvsrepresentanter sällan får delta i sammanhang där klimatanpassningsåtgärder ska diskuteras. Det saknas metoder för hur kulturarvsobjekt kan klimatanpassas och det behövs data som visar klimatförändringarnas påverkan på olika slags kulturarv.

Kulturarvet kan skapa engagemang för klimatfrågor

Det här är aktuella frågor för Riksantikvarieämbetet, som under 2019 tagit fram en ny handlingsplan för klimatanpassning; ”Kulturarv i ett förändrat klimat”. Helen Simonsson, utredare på Riksantikvarieämbetet, var på plats i Edinburgh där lanseringen av nätverket Climate Heritage ägde rum.

– Det var många intryck och inspirerande diskussioner under dagarna, säger Helen. Om jag ska lyfta något särskilt vill jag nämna Irlands klimathandlingsplan som presenterades av Jacqui Donnelly från Department of Culture, Heritage and Gaeltacht.

I planen tas bland annat upp övervakning av långsamma skadeförlopp, tvärsektoriella samarbeten för att integrera kulturarvsfrågor i klimatanpassningsarbetet nationellt och regionalt, behovet av att utveckla metoder och verktyg för att bedöma sårbarheten hos kulturmiljöer, kommunikationsutmaningar och hur kulturarvet kan nyttjas som en resurs för att skapa engagemang för klimatfrågorna.

– Vi har liknande problembilder och behov och kan säkert lära av varandra, säger Helen.

De på plats i Edinburgh kunde se vilka energieffektiviserande åtgärder som genomförts på bland annat slottets tak. Foto: (CC BY)

Klimatsmarta möten med hjälp av digital teknik

Under dagen genomfördes paneldiskussioner, interaktiva enkäter och presentationer. Konkreta frågor som behandlades var bland annat hur kultur och kulturarv kan bidra till nationella och regionala planer för klimatanpassning och hur städer kan integrera kulturarvet i klimathandlingsplaner. Mötet livesändes och alla deltagare kunde enkelt ställa frågor, kommentera och svara på enkäter med hjälp av webbaserade verktyg.

Medarbetare på Riksantikvarieämbetet följde mötet på distans från kontoren i Visby och Stockholm. Upplägget och tekniken fungerade mycket väl och upplevdes som ett bra sätt att följa dagens presentationer, diskutera och mötas kring temat kulturarv och klimat. I framtiden är det också tänkt att just distansmöten för nätverket ska vara regel, för att minimera resandet.

Mer information

Om Climate Heritage Network

Är du intresserad av det globala nätverket för klimat och kulturarv?
Gå till webbplatsen Climate Heritage Network här! 

Om Riksantikvarieämbetets arbete med klimatanpassning

Riksantikvarieämbetets arbete med klimatfrågor handlar både om att anpassa sig till och förebygga klimatförändringarnas konsekvenser för kulturarv och kulturmiljöer.
Klimatanpassning och energieffektivisering

Riksantikvarieämbetet deltar i Adapt Northern Heritage – ett samarbetsprojekt mellan parter från Irland, Island, Norge, Ryssland, Skottland och Sverige. Målet är att stärka och utveckla förvaltning av kulturmiljöer i ett förändrat klimat.
Adapt Northern Heritage

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: