Nyhetsarkiv
Kaj Thuresson och Marei Hacke undersöker medeltida textilfragment.
Kaj Thuresson och Marei Hacke undersöker medeltida textilfragment. Foto: (CC BY)

Medeltida textilfragment undersöks i Kulturarvslaboratoriet

Den 19 till 23 oktober har vi haft besök i Kulturarvslaboratoriet i Visby av Ing-Marie Trägårdh från Lödöse museum i ett gästkollegeprojekt. Museet ska för första gången ställa ut medeltida textilfragment som en del av den nya basutställningen och kommer att inkludera nya forskningsresultat om textilierna. Undersökningarna har handlat om vilka färger och färghjälpmedel som har använts vid framställningen av textilierna. Dessutom undersöktes färgernas ljusfasthet för att kunna skapa bra förutsättningar och riktlinjer för belysning av textilen när de ställs ut. Erfarenheterna kommer att vara till nytta för andra som har arkeologisk textil i sina samlingar.

Ing-Marie berättar att ett av de små textilfragmenten hittades i kungsgårdsområdet i Lödöse 1963. Det har nu visat sig att den röda färgen består av kermes, en färg som framställdes från kermeslusen i södra Europa under medeltiden innan den mexikanska koschenillen blev allmän i mitten av 1600-talet.

Prover har tidigare skickats till KIK-IRPA, Royal Institute for Cultural Heritage, i Bryssel för analys av de organiska färgämnena. Resultaten kompletteras nu med analys av de oorganiska beståndsdelarna av de färgade textilierna, som till exempel betningsmedel eller andra färghjälpmedel. Detta görs med XRF, grundämneskartläggning (Röntgenfluorescens). Bland annat har järn, koppar, kalium och andra grundämnen påträffats.

Hittills har resultaten från MFT (micro fading) visat att färgerna är mindre känsliga för ljus än befarat. Men samtidigt har SEM (elektronmikroskop) visat att vissa textilfibrer är mycket sköra och angripna på ett sätt som inte syns med blotta ögat. Flera textilfragment från andra arkeologiska grävningar har också undersökts, bland annat med röntgen och teknisk fotografering (multispektralfotografering).

Närbild på medeltida textilfragment.
Undersökning av medeltida textilfragment. Foto: (CC BY)

Erfarenheterna av de naturvetenskapliga analyserna kan vara till nytta för andra museer som har arkeologisk textil i sina samlingar.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: