Nyheter
Marei Hacke undersöker prover under mikroskop. Foto: (CC BY)

Internationellt intresse för heritage science i Sverige

När nätverket för heritage science i Sverige arrangerade sin årliga konferens blev tillställningen större än någonsin. Över 150 forskare och praktiker från hela världen deltog digitalt. Ett stort antal aktuella forskningsprojekt inom heritage science presenterades, bland annat om polarexpeditioner, runskrift, berömda konstverk och tillämpningar av nanomaterial i kulturarvsarbetet.

Heritage Science Sweden Forum lyfter fram aktuella frågor och satsningar i syfte att synliggöra forskningsområdet och främja utökat samarbete och erfarenhetsutbyte. Som vanligt presenterades ett smörgåsbord av aktuella projekt. Under de tre dagarna gavs ett 20-tal presentationer inom allt från historia och konsthistoria till arkeologi, runologi och konserveringsvetenskap.

På programmet – polarexpeditioner, konst, runor och mycket mer

Bland annat stod svenska polarexpeditioner, både till Arktis och Antarktis, på agendan. Bea Uusma vid Karolinska Institutet berättade om nya försök att analysera polarfarararen Andrées sista, hittills oläsliga dagbok från Vitön. Målsättningen med det pågående projektet är att kasta nytt ljus över expeditionens sista dagar i livet och ge nya ledtrådar om varför Andrée och expeditionens övriga deltagare avled.

Flera presentationer rörde tekniska aspekter av konst och konsthistoria. Emma Jansson vid Stockholms universitet berättade om tekniska analyser av Anders Zorns målerikonst som delvis omvärderar hans konstnärskap. Moderna museet presenterade ett pilotarbete om hur man bäst konserverar och bevara modern konst – ett projekt som ställde flera svårbesvarade etiska frågor på sin spets.

Utöver det presenterade Magnus Källström vid Riksantikvarieämbetet hur myndigheten i samarbete med Uppsala universitet har digitaliserat i princip all världens hittills kända runinskrifter, och Vasamuseet presenterade sitt pågående arbete med att skapa en detaljerad 3D-modell av Vasaskeppet.

Digitalt och engelska gav fler möjlighet att delta

Bakom arrangemanget stod Riksantikvarieämbetet och Heritage Science Sverige, ett nätverk för forskning och utveckling som grundades 2018 och idag drivs av medlemmar från omkring tjugo organisationer. Till skillnad från tidigare år hölls konferensen  på engelska för att inkludera fler verksamma på detta internationellt växande område. I år genomfördes det också helt digitalt, vilket gav ett deltagande från 27 andra länder, från bland annat USA, Kina, Australien och mer eller mindre alla länder i Europa.

Stefan Nilsson på Riksantikvarieämbetet, som är sammankallande i det svenska heritage science-nätverket, kunde glädjas åt ett rekordstort och internationellt deltagande.

– Vi bestämde redan förra året att vi skulle köra årets seminarium på engelska. Att det också blev digitalt gjorde det lättare för många att delta, så det blev till slut en win-win-situation, säger Stefan Nilsson.

Europeisk utblick och sociala samtal

Under de tre dagarna presenterades pågående aktiviteter inom det svenska nätverket, liksom arbetet på europeisk nivå med att bygga en europeisk forskningsinfrastruktur inom heritage science – IPERION HS heter det senaste  EU:s projektet som nu öppnar upp för fler internationella samarbeten.

Förberedelserna för nästa års konferens är redan igång och även om det finns förhoppningar om att träffas fysiskt finns det också önskemål om att fortsätta hålla det tillgängligt digitalt. – Vi tänker oss fortsätta att hålla det på engelska och ser stora möjligheter kring någon form av digitalt genomförande, avslutar Stefan Nilsson.

Läs mer

En skriftlig dokumentation av årets seminarium kommer att publiceras längre fram.

Här kan du ta del av det som presenterades under konferenserna 2018 och 2019.

Är du intresserad delta i nätverket Heritage Science Sverige? Besök nätverkets Facebook-sida Heritage Science Sverige eller kontakta Stefan Nilsson på Riksantikvarieämbetet.

Mer information om heritage science hittar du här.

Mer information om Heritage Science Sverige hittar du här.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: