Nyhetsarkiv
Detaljbilder på äldre nötta läderskor.
Skor i läder från regalskeppet Vasa analyserades inom gästkollegeprojektet ihop med Vasamuseet. Foto: (CC BY)

Saltangreppen på Vasaskeppets läder – går de att stoppa?

Från regalskeppet Vasa finns mängder med skor och andra läderstycken bevarade. Men lädret är angripet av saltutfällningar. Vilken typ av saltutfällningar handlar det om, hur påverkar de lädret och, i långa loppet, hur kan det gå att skydda lädret? Johanna Sandström från Vasamuseet är i Riksantikvarieämbetets kulturarvslaboratorium för att undersöka detta.

På Vasaskeppet har saltangrepp i träet tidigare dokumenterats ingående. Där har man påvisat tydliga svavel- och järnhalter i träet.
– Vi tror att saltutfällningarna i lädervarorna är av samma typ. Utseendet och lukten påminner om det vi sett förut. Nu vill vi ha det bekräftat, berättar Johanna Sandström, gästkollega vid Kulturarvslaboratoriet i Visby.

Att vara gästkollega ger möjlighet att få utföra tester och analyser med laboratoriets avancerade instrumentpark. Som gästkollega samarbetar Johanna Sandström med Marei Hacke, heritage scientist på Riksantikvarieämbetet.

Johanna Sandström analyserar saltavfällningar vid Riksantikvarieämbetet i Visby. Foto: (CC BY)

Hur går undersökningarna till?

– Vi tittar på vilka grundämnen som finns, avbildar kristallerna och identifierar de salter som finns, säger Marei Hacke. På så sätt försöker vi få en uppfattning om orsaken till nedbrytningen av lädret, om det handlar om hydrolys eller oxidation. Vi undersöker även pH-värdet.
– Vi vet från träet i skeppet att pH-värdet är lågt, förklarar Johanna Sandström. Så vi tror att det är så här också.

Bild av svavelkristaller på läder från Vasaskeppet, tagen med svepelektronmikroskop i kulturarvslaboratoriet. Foto:  (CC BY)

Skor och extraläder

Proverna kommer från en mängd olika typer av föremål. I de flesta fall handlar det om skor och läderstycken som fanns med ombord som extraläder, för att kunna tillverka och laga lädervaror till sjöss. I skrivande stund är det oklart vilka åtgärder som skulle kunna bevara föremålen.

– Har nedbrytningen stannat eller pågår den fortfarande? Det vet vi inte just nu, säger Johanna Sandström. Men vi har även många läderföremål från Vasaskeppet bevarade i gott skick. I det här läget handlar det om att diagnosticera problemet. Att hitta lösningar kommer i ett senare skede.

Läs mer om att vara gästkollega vid Riksantikvarieämbetet kulturarvslaboratorium.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: