Nyhetsarkiv
Ryggar av buntade tidskrifter
I materialet som ska katalogiseras och tillgängliggöras ingår tidskrifter från institutioner världen över, exempelvis från New York Public Library. Foto: (CC BY)

Miljonsatsning på tillgängliggörande av äldre tidskriftssamlingar

Vitterhetsakademins bibliotek, som är en del av Riksantikvarieämbetet, tilldelas 2,82 miljoner för att katalogisera och tillgängliggöra äldre utländska tidskrifter samt utgåvor av monografiserier – periodiska skrifter som avhandlar ett visst föremål eller ämne.

Riksbankens Jubileumsfond har valt att fördela medel från anslaget Infrastruktur för forskning till Riksantikvarieämbetet för projektet:  ”Vitterhetsakademiens bibliotek: ett katalogiserings- och tillgängliggörandeprojekt”. Anslagen ska stödja insatser som syftar till att möjliggöra och främja framtida forskning inom samhällsvetenskap.

Det beviljade projektet ska tillgängliggöra Vitterhetsakademiens biblioteks omfattande samling av äldre utländska tidskrifter och monografiserier genom katalogisering i biblioteksdatabasen Libris.

Riksantikvarieämbetet verkar för ett tillgängligt och sammankopplat kulturarv. Kulturarvet ska finnas i en gemensam digital struktur. Något som underlättar och skapar helt nya möjligheter för forskningen att ta del av större mängder data och genomföra storskaliga analyser.

Specialbibliotek för forskning

Vitterhetsakademiens bibliotek ingår i myndigheten Riksantikvarieämbetet och är ett vetenskapligt specialbibliotek för att främja forskning inom kulturarv. Biblioteket är öppet för allmänheten.

Porträttbild, man med kavaj och glasögon, står i naturen.
Henning Hansen
Foto:
(CC BY)

Genom katalogisering i Libris hoppas vi att vår omfattande samling utländska tidskrifter ska bli mer känd och använd. Det rör sig om stora och forskningsrelevanta samlingar inom våra kärnämnen (arkeologi, medeltidens konst och arkitektur, numismatik och kulturmiljövård), så förhoppningen är att projektet ska kunna vara till nytta för både forskare och andra intresserade, säger Henning Hansen bokhistoriker och forskningsbibliotekarie vid Riksantikvarieämbetet. 

1500 hyllmeter äldre tidskrifter

Samlingen omfattar 1 500 hyllmeter och är resultatet av bytesverksamhet med forskningsinstitutioner och lärda sällskap världen över. Det fokuserade och mångåriga samlingsuppbyggandet, i kombination med en i det närmaste obefintlig gallring, gör att biblioteket idag räknas till de främsta i Europa inom sina fackområden: arkeologi, medeltidens konst och arkitektur, numismatik och kulturmiljövård.

Projektet påbörjas våren 2023.

Läs mer om tilldelningen på Riksbankens Jubilumsfond webbplats

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: