Nyhetsarkiv
En kvinna och en man i kostym framför Vasaskeppet, ett äldre skepp i trä.
Kultur­minister Parisa Liljestrand (M) och ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin (M), på Vasamuseet den 28 mars 2023. Foto: (Alla rättigheter förbehålles)

Riksantikvarieämbetet ska utreda förutsättningarna för ett nationellt kulturskyddsråd 

Regeringen vill stärka skyddet för kulturarv i händelse av kris eller krig. Riksantikvarieämbetet får i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett nytt nationellt kulturskyddsråd.

Inrättandet av ett råd är ett viktigt steg i att stärka beredskapsarbetet kring kulturarvet i Sverige och är något såväl MSB i sin rapport Civilt försvar mot 2030 – ett totalförsvar i balans som Riksantikvarieämbetet i sitt budgetunderlag nyligen lyft fram som angeläget.

Klart redan i augusti

– Detta är ett viktigt steg mot att höja beredskapsnivån inom kultursektorn och jag ser fram emot att redan i augusti i år ta del av Riksantikvarieämbetets tankar kring hur ett nationellt kulturskyddsråd bäst inrättas. Vårt gemensamma kulturarv representerar det förflutna som påverkat vad Sverige är idag och som vi har ett ansvar att skydda och bevara för kommande generationer även i händelse av kris eller krig, säger kulturminister Parisa Liljestrand i ett pressmeddelande från regeringen.

Med Rysslands invasion av Ukraina och den omfattande systematiska förstörelse av kulturarv som kriget inneburit har också insikten om att vi behöver stärka det svenska skyddet för kulturarv i händelse av kris eller krig väckts hos många.

Höjer beredskapsnivån inom kultursektorn

– Vi välkomnar verkligen det här beslutet och ser fram emot att ta oss an uppdraget. Under det senaste året har Riksantikvarieämbetet tagit en pådrivande roll i arbetet kring detta, både genom att samla olika kulturarvsinstitutioner för att tillsammans identifiera vilka åtgärder som behövs och genom att fungera som en samlande röst från kulturarvssektorn i dialogen med bland annat MSB, säger Joakim Malmström, riksantikvarie.

– Jag är glad över att regeringen nu tar detta första steg mot att höja beredskapsnivån inom kultursektorn, säger Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar i regeringens pressmeddelande.

Riksantikvarieämbetet har i samtalen med MSB och andra myndigheter kunnat se att behovet av samordning och tydliggörande av allas olika roller och ansvar är stort och utmaningarna av den art att ingen enskild institution ensam kan lösa dem.

Uppdragets innehåll

I uppdraget till Riksantikvarieämbetet ingår att: 

  • ta närmare ställning till vilka uppgifter och mandat som ett nationellt kulturskyddsråd bör ha,
  • ta ställning till vilka aktörer som bör vara representerade i rådet och föreslå hur och för hur lång tid som rådets ledamöter och ordförande ska utses,
  • ta ställning till hur rådet bör vara organiserat och vilken myndighet som bör ha ansvar för rådets verksamhet,
  • lämna de författningsförslag som behövs, samt
  • kartlägga och beskriva vilka konsekvenser som ett inrättande av ett nationellt kulturskyddsråd kan få.

Mer information

Källa: Regeringens pressmeddelande

Läs pressmeddelandet här: Regeringen tillsätter utredning för nytt nationellt kulturskyddsråd – Regeringen.se

Läs mer om Riksantikvarieämbetets arbete för beredskap i kulturarvsfrågor här

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: