Nyheter
Logo Creating Green Cities 2023 (PDM)

Creating Green Cities, EU-konferens 14–15 juni

Hur kan vi skapa hållbara, vackra och inkluderande städer? Delta digitalt i EU-konferensen Creating Green Cities och ta reda på hur. Lyssna på inspirerande talare och utbyt erfarenheter med kollegor från hela Europa.

Konferensen tar utgångspunkt från den urbana agendan för EU och andra europeiska policys och initiativ som strävar mot en grönare stad. På konferensen kommer kopplingar mellan visionen om den gröna staden, initiativ som New European Bauhaus och klimatneutrala och smarta städer att utforskas. Detta i syfte att visa fördelarna med att integrera flera perspektiv i strävan efter en hållbarare stad. Konferensens mål är att dela kunskap och metoder, visa upp goda exempel och diskutera ”next practices”.

Kulturmiljövärdena en given resurs

– Det ska bli mycket intressant att ta del av konferensen eftersom kulturmiljövärdena är en given resurs i urban utveckling. Stadens kulturmiljöer är en betydande faktor för att kunna skapa attraktiva städer med långsiktigt hållbara och goda livsmiljöer där människor vill leva, säger Susanne Thedéen, överantikvarie på Riksantikvarieämbetet som representerar myndigheten på konferensen.

Konferensen är en del av Sveriges EU-ordförandeskap 2023 och Riksantikvarieämbetet är med som samarbetspartner och arrangerar en punkt under onsdagen om “Circularity and energy savings in the existing built environment of the green city” där Tor Broström, professor i kulturvård vid Konstvetenskapliga institutionen Uppsala universitet, är med och föreläser.

Konferensprogrammet erbjuder även andra internationella föreläsare, tvärsektoriella panelsamtal, valbara parallella sessioner, fördjupningsseminarier och mycket mer. Med deltagare från offentlig och privat verksamhet, praktiker och akademiker ger konferensen möjlighet att stärka europeiska band och nätverk. Något som kan gynna skapandet av framtidens hållbara, vackra och inkluderande städer.

Integrera estetiska, sociala och kulturella värden i den gröna omställningen

Några flervåninghus på avstånd med en grön gräsmatta framför, i bakgrunden syns havet och himlen.
Frågan om hur gröna städer kan skapas diskuteras under EU-konferensen Creating Green Cities. Här en vy över Margaretaplatsen i Helsingborg, med Öresund och Danmark i bakgrunden. Foto: (CC BY)

Europas städers och tätorters snabba gröna omställning brådskar och den byggda miljön är central för att rymma önskade förändringar. Internationella målsättningar och initiativ visar vägen för det europeiska arbetet. I de enskilda länderna arbetar civilsamhälle, offentlig sektor, näringsliv, finansiella institut och lärosäten tillsammans med omställningen.

Kontinuerligt utvecklas kunskap för att öka takten, utbredningen och effekten av förändringarna. Men är alla aspekter inkluderade och alla perspektiv beaktade? För att lyckas med den gröna omställningen måste estetiska, sociala och kulturella värden integreras i arbetet. Bara då kan vi hitta lösningar som är långsiktigt hållbara, inkluderande och berikande.

Konferensen kan följas digitalt, är kostnadsfri och på engelska

Datum: 14–15 juni, 2023. Konferensen erbjuder också, i mån av plats, studieresor i i Skåne och Köpenhamn den 16 juni.

Plats: Online, sänds från Malmö.

Avgift: Digitalt deltagande är kostnadsfritt öppet för alla, men du måste registrera dig.

Organisatörer: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, Regeringskansliet, i samarbete med Boverket och SLU Tankesmedjan Movium samt i samverkan med myndigheterna i Rådet för hållbara städer.

Riksantikvarieämbetet är med som samarbetspartner.

Ta del av programmet och anmäl dig här!

Välkommen att delta!

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: