Nyhetsarkiv
En man med skägg och mössa sitter vid en gammal fornminnesbyggnad. Bredvid står en bildsten som är upplyst med en kamera och ett fotoparaply.
Här pågår 3D-digitalisering av bildsten vid Akebäcks kyrka. På bilden syns arkeolog Per Widerström, Gotlands Museum.  Foto: (CC BY)

Riksantikvarieämbetet bjuder in kulturarvsinstitutioner till strategidagar

För att underlätta samordning och samarbete inom kulturarvsområdet har Riksantikvarieämbetet under 2022–2023 arbetat med att ta fram en nationell strategi för digitalisering av kulturarvet. Nu välkomnar vi dig som arbetar strategiskt inom området till en heldag i höst för att bidra till den nya strategin.

Syftet med den nationella strategin är att kulturarvsaktörer över hela landet tillsammans ska kunna arbeta gemensamt och i samma riktning för att skapa nya möjligheter och underlätta för alla i samhället att kunna ta del av, använda och vidareutveckla kulturarvet.

Till den nationella strategin kommer det även att knytas ett nationellt nätverk av kulturarvsaktörer som omsätter strategin till praktiken.

Var med och påverka strategin 

Nu bjuder vi in dig som arbetar med strategiska frågor på en kulturarvsinstitution, exempelvis som chef, verksamhetsutvecklare, strateg, digitaliseringssamordnare eller liknande, till att under hösten vara med och diskutera både den nya strategin och hur vi ska kunna nå målen i den.

– Vi tror på att vägen till ett tillgängligt och användbart digitalt kulturarv är att vi samarbetar aktivt både globalt, nationellt och regionalt. En utmaning är att hitta fram till de konkreta områden och utbyten där vi lyfter varandra bäst. Det är bland annat det vi kommer få möjlighet till att utforska tillsammans under de här dagarna” säger programledaren för digital omställning på museiområdet, Björn Sundberg vid Riksantikvarieämbetet.

Det finns fyra olika platser, Stockholm, Kristianstad, Luleå eller Göteborg, att välja mellan under hösten samt ett digitalt tillfälle för den som inte kan vara med på plats. Under respektive tillfälle blandas föredrag med panelsamtal och diskussioner. Programmet är detsamma vid alla tillfällen.

Anmäl dig redan nu. Först till kvarn gäller. Varmt välkommen!

Läs mer om strategidagarna och hur du anmäler dig på: raa.se/strategidagar2023

När du vill veta mer

Läs mer om Riksantikvarieämbetets arbete med digital omställning på museer och andra kulturarvsinstitutioner

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: