Material och marknadsföring

Alla anmälda arrangemang presenteras, sorterade landskapsvis, på Riksantikvarieämbetets webbplats för Kulturarvsdagen. Arrangemangen läggs ut efterhand som de anmäls, så ju tidigare vi får din anmälan desto längre tid exponeras dina aktiviteter.

Riksantikvarieämbetet stödjer alla arrangörer som deltar med marknadsföringsmaterial såsom affischer och nyhetstipsmallar som går att ladda ner från vår webbplats. Vi gör även regionala pressutskick som brukar ha god spridning. Den övriga lokala marknadsföringen gör ni själva. Riksantikvarieämbetet annonserar inte i lokalpress.

Marknadsföring

Riksantikvarieämbetet står för övergripande marknadsföring av Kulturarvsdagen genom:

  • Webbplatsen: På webbplatsen för Kulturarvsdagen, raa.se/kulturarvsdagen presenteras alla arrangemang som deltar.
  • Pressmeddelande: Vi skickar ut ett gemensamt pressmeddelande om när temadagen är, ungefär en vecka innan evenemanget Kulturarvsdagen går av stapeln. Dessutom skickar vi regionala utskick av pressmeddelandet med några exempel på arrangemang i området.
  • Annonsering: Vi marknadsför temadagen och den gemensamma webbplatsen för Kulturarvsdagen i utvald nationell media samt i våra olika kanaler, såsom nyhetsbrev, artiklar och sociala medier.
  • På Riksantikvarieämbetets Facebook görs även en egen evenemangssida för Kulturarvsdagen. Gör gärna inlägg och tipsa om ert arrangemang där!

Lokal marknadsföring – tips

Den lokala marknadsföringen svarar du som arrangör själv för. Här hittar du några tips för er egen marknadsföring:

  • Evenemangskalendarier: Att anmäla ert arrangemang med dagens aktiviteter till olika evenemangskalendarier är ett bra sätt att nå besökare men också lokalmedia som vill hitta intressanta aktiviteter att göra inslag om kring det som händer i närområdet.
  • Tipsa lokalpress/lokalradio: Gör gärna ett eget pressmeddelande eller mejla tipsen direkt till lokala journalister. Även om Riksantikvarieämbetet skickar ut ett övergripande pressmeddelande så kan ni göra ett eget om just er aktivitet. En enkel mall för hur du kan skriva ett eget pressmeddelande finns att ladda ner här nedan.
  • Sociala medier har stor spridning: Tagga alltid inlägg med #kulturarvsdagen. Då kan vi även följa upp statistik på inlägg och artiklar på till exempel Twitter och Instagram.
  • Affischera: Att sätta upp egna affischer är ett annat exempel på hur du kan berätta om vad som händer på Kulturarvsdagen hos just er. Gör en egen eller använd affischmallen nedan och fyll i vad som sker.
  • Annonsera lokaltidningar: Har du en budget för att annonsera i lokalpress kan det vara ett bra alternativ.

Glöm inte att hänvisa till den gemensamma webbadressen till den gemensamma evenemangswebben www.raa.se/kulturarvsdagen, om du tar fram eget material.

Marknadsföringsmaterial

Det finns en enkel mall för vad man kan skriva i ett pressmeddelande eller nyhetstips. Du kan också ladda ner affischer, bilder och den gemensamma logotypen för de europeiska kulturarvsdagarna här nedan. (Affischmallen går att få även i Indesign-format för egen bearbetning.)

Logo EHD

Gemensam logotyp för de europeiska kulturarvsdagarna (European Heritage Days, EHD). Högerklicka och spara bilden och använd den gärna i din egen marknadsföring. Fler bilder finns även längre ner under mallar.

 

Uppföljning och utvärdering

Efter Kulturarvsdagen skickas en utvärdering via ett webbformulär till kontaktpersonen för det lokala arrangemanget. Den innehåller till exempel frågor om antal deltagare, er tillgänglighet, hur ni marknadsfört er lokalt och vad deltagarna tyckte om arrangemanget osv. Till er hjälp finns en mycket enkel enkät som ni kan dela ut till besökare och sedan sammanställa för att få ett bra underlag att rapportera in, se nedan.

Ladda ned filer och mallar - Material för 2021 fylls på efterhand från maj månad

Här kan du att  ladda ned årets temaaffisch som pdf, i utskriftsformatet A3 eller A4.

Fyll gärna i det vita fältet på affischmallen med rubriken på ert arrangemang och lite information om vad som händer lokalt hos er. Du kan också skriva ut den och använda fältet för att sätta dit ert eget program. Sätt upp affischen där människor möts; anslagstavlor i affären, vid kyrkan, på biblioteket eller liknande. Se exempel ifylld affisch (från Kulturarvsdagen 2019).

Här kan du ladda ned årets temabild och även logotypen för European Heritage Days (EHD)

*) OBS! Märk temabilden med upphovsrättsmärkning:
Foto från vänster: Arkiv Gävleborg (PD), Maria G Larsson (CC BY), Uppsala musikklasser 5A (CC0).

Här finns en inspirationsmall för lokalt nyhetstips/pressmeddelande eller tips till evenemangskalendarier.

Här finns en enkel enkät som ni kan dela ut till besökare.

Om ni delar ut och sen sammanställer enkäten så har ni ett bra underlag för den utvärdering som vi skickar till er några dagar efter genomfört evenemang.