Temabild Kulturarvsdagen 2023. Lien är slipad inför slåtter vid Kuse Änge på Gotland. Fotot är taget av Joel Nilsson och illustrationen är gjord av Helena Duveborg. Foto: (CC BY)

Material och marknadsföring

Här hittar du information om vad Riksantikvarieämbetet gör centralt samt tips för din egen lokala marknadsföring. Här kommer efterhand även det stödmaterial som tas fram för årets tema.

Riksantikvarieämbetet stödjer alla arrangörer som deltar vid Kulturarvsdagen med marknadsföringsmaterial såsom affischer och nyhetstips som går att ladda ner från vår webbplats. Vi gör även centrala och regionala pressutskick som brukar ha god spridning. Den övriga lokala marknadsföringen gör ni själva. Riksantikvarieämbetet annonserar inte i lokalpress.

Marknadsföring

Riksantikvarieämbetet står för övergripande marknadsföring av Kulturarvsdagen genom:

 • Webbplatsen: På webbplatsen för Kulturarvsdagen, raa.se/kulturarvsdagen presenteras alla arrangemang som deltar.
 • Pressmeddelande: Vi skickar ut ett gemensamt pressmeddelande om när temadagen är, ungefär en vecka innan evenemanget Kulturarvsdagen går av stapeln. Dessutom skickar vi regionala utskick av pressmeddelandet med några exempel på arrangemang i området.
 • Annonsering: Vi marknadsför temadagen och den gemensamma webbplatsen för Kulturarvsdagen i utvald nationell media samt i våra olika kanaler, såsom nyhetsbrev, artiklar och sociala medier.
 • På Riksantikvarieämbetets Facebook görs även en egen evenemangssida för Kulturarvsdagen. Gör gärna inlägg och tipsa om ert arrangemang där!

Lokal marknadsföring – tips

Den lokala marknadsföringen svarar du som arrangör själv för. Här hittar du några tips för er egen marknadsföring:

 • Evenemangskalendarier: Att anmäla ert arrangemang med dagens aktiviteter till olika evenemangskalendarier är ett bra sätt att nå besökare men också lokalmedia som vill hitta intressanta aktiviteter att göra inslag om kring det som händer i närområdet.
 • Tipsa lokalpress/lokalradio: Gör gärna ett eget pressmeddelande eller mejla tipsen direkt till lokala journalister. Även om Riksantikvarieämbetet skickar ut ett övergripande pressmeddelande så kan ni göra ett eget om just er aktivitet. En enkel mall för hur du kan skriva ett eget pressmeddelande finns att ladda ner här nedan.
 • Sociala medier har stor spridning: Tagga alltid inlägg med #kulturarvsdagen. Då kan vi även följa upp statistik på inlägg och artiklar på till exempel Twitter och Instagram.
 • Affischera: Att sätta upp egna affischer är ett annat exempel på hur du kan berätta om vad som händer på Kulturarvsdagen hos just er. Gör en egen eller använd affischmallen nedan och fyll i vad som sker.
 • Annonsera lokaltidningar: Har du en budget för att annonsera i lokalpress kan det vara ett bra alternativ.

Arrangemangen läggs ut efterhand som de anmäls, så ju tidigare vi får din anmälan desto längre tid exponeras dina aktiviteter.

Marknadsföringsmaterial

Det finns en enkel mall för vad man kan skriva i ett pressmeddelande eller nyhetstips. Du kan också ladda ner årets affisch temabild och den gemensamma logotypen för de europeiska kulturarvsdagarna här nedan.

Glöm inte att hänvisa till den gemensamma webbadressen raa.se/kulturarvsdagennär du tar fram eget material.

Uppföljning och utvärdering

Efter Kulturarvsdagen skickas en utvärdering via ett webbformulär till kontaktpersonen för det lokala arrangemanget. Den innehåller till exempel frågor om antal deltagare, er tillgänglighet, hur ni marknadsfört er lokalt och vad deltagarna tyckte om arrangemanget osv.

Till er hjälp finns också en mycket enkel enkät som ni kan dela ut till besökare och sedan sammanställa för att få ett bra underlag att rapportera in, se nedan.

Har du inte skickat in anmälan ännu? Då kan du gå till sidan med anmälningsformuläret för arrangörer här

Mallar och bilder

Materialet kommer att fyllas på efterhand här nedan från och med maj månad och under sommaren.

Ladda ned filer och mallar - Material för året fylls på efterhand från maj månad Visa eller stäng

Här kan du att  ladda ned temaaffischen för 2023 som pdf, i utskriftsformatet A3 eller A4.

Fyll gärna i det vita fältet på affischmallen med rubriken på ert arrangemang och lite information om vad som händer lokalt hos er. Du kan också skriva ut den och använda fältet för att sätta dit ert eget program. Sätt upp affischen där människor möts; anslagstavlor i affären, vid kyrkan, på biblioteket eller liknande.

Här kan du ladda ned temabilder för 2023 och även logotypen för European Heritage Days (EHD)

Temabild Kultuarvsdagen 2023. Joel Nilsson foto, Helena Duveborg illustration. (CC BY)

Illustration EHD

   

  Här finns en inspirationsmall för lokalt nyhetstips/pressmeddelande eller tips till evenemangskalendarier.

  Här finns en enkel enkät som ni kan dela ut till besökare, såvida ni inte gör en egen.

  Om ni delar ut och sen sammanställer enkäten så har ni ett bra underlag inför den utvärdering som vi skickar till er några dagar efter genomfört evenemang. (Ni ska inte skicka in besökarnas enkäter till oss.)