Lars Amréus gästar Transportpolitiskt nätverk under Almedalsveckan.Foto: (CC BY)

Almedalsveckan

Riksantikvarieämbetet deltar i årets Almedalsvecka genom att riksantikvarie Lars Amréus medverkar i två publika programpunkter för att diskutera kulturhistoriska byggnader och bevaranderätt för rörligt kulturarv. Riksantikvarieämbetet medverkar även som tech-arbetsgivare på Gotland.

Almedalsveckan pågår i år mellan den 30 juni och den 7 juli. Klicka på rubriken så kommer du till aktiviteten i Almedalsprogrammet.

Tisdag 2 juli: Stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet på gång – hur påverkas myndigheterna?

Riksantikvarieämbetet har utrett bevaranderätt för rörligt kulturarv (äldre transportmedel). Hur kan detta påverka myndigheternas arbete? Ska till exempel kulturarv också vara ett hänsynsmål i myndigheternas instruktioner och regleringsbrev?

Lars Amréus medverkar i panelen tillsammans med Annicka Engblom (M) och Anders Åkesson (C), båda riksdagsledamöter. Rutger Palmstierna från Transporthistoriskt nätverk modererar. Arrangör: Transporthistoriskt nätverk Tid: tisdag 2 juli,13:00 – 14:00, Plats: Holmen, H610.

Onsdag 3 juli: Vilket mervärde skapar kulturhistoria?

Vilket mervärde skapar kulturhistoriska byggnader? Vad lämnar vi efter oss till kommande generationer, om allt fler byggnader från förr rivs och ersätts av nya moderna hus?

Lars Amréus medverkar i panelen  tillsammans med riksarkitekt Helena Bjarnegård och Stockholms länsstyrelses kulturmiljöchef, Louise Schlyter. Även arkitekt Gert Wingårdh medverkar. Max Landergård modererar.

Arrangör: Länsstyrelserna i samverkan Tid: onsdag 3 juli, 10:00 – 11:30, Plats: Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4.

Onsdag 3 juli: Tech-jobb finns även utanför storstan, men hur lockar vi kompetensen?

Kampen om den digitala kompetensen idag är global. Hur ska tech-bolag och andra utanför storstäderna kunna tävla om sökande till tech-jobben. Med rätt mobila verktyg och infrastruktur skapas möjligheter till global innovation även utanför storstan, men hur attraherar vi kompetensen?

Riksantikvarieämbetet medverkar i egenskap av medlem i nätverket tech-arbetsgivarna på Gotland. Kulturarvsinkubatorn, Digital förmedling och Systemutveckling kommer att medverka som minglare och utställare.

Arrangörer: Pickit, Region Gotland, Riksantikvarieämbetet, Svenska Spel, Skatteverket, BRS Networks, Payex, Uppsala universitet.Tid: Onsdag 3 juli 12:00-12:30, Plats: Södra kyrkogatan 3.

Tidigare års Almedalsaktiviteter

Se även vad vi talat om vid tidigare års Almedalsaktiviteter. Där hittar du även filmer från vår Youtubekanal.