Lars Amréus talade under seminarium med Transportpolitiskt nätverk Almedalsveckan 2019. Foto: ( CC BY)

Almedalsveckan

Almedalsveckan 2021 invigs söndagen den 4 juli.

Årets Almedalsvecka äger rum 4 – 7 juli och genomförs huvudsakligen digitalt. Riksantikvarieämbetets deltagande i år är Museipanelen som genomförs onsdagen den 7 juli 2021 kl. 13.00 – 13:30 och som handlar om hur vi i snabbare takt kan digitalisera de delar av kulturarvet som museerna förvaltar och förmedlar.

Tidigare års Almedalsaktiviteter

På grund av rådande omständigheter beslöt Almedalsveckans huvudarrangörsgrupp i samråd med Region
Gotland och de åtta riksdagspartierna enhälligt att ställa in Almedalsveckan 2020. Riksantikvarieämbetet deltog därmed inte i några aktiviteter under veckan.

Här kan du se var Riksantikvarieämbetet deltog under Almedalsveckan 2019. Se även vad vi talat om vid tidigare års Almedalsaktiviteter. Där hittar du även filmer från vår Youtubekanal.