Almedalsveckan

Vill du träffa oss i Almedalen och tala om angelägna kulturarvsfrågor och samhällsutveckling? Då kan du här hitta var vi finns i år och dessutom läsa om vad vi gjort på tidigare år.

Nu kan du se och lyssna på det seminarium Riksantikvarieämbetet anordnade tillsammans med Samverkansrådet under Almedalsveckan onsdagen den 4 juli 2018. Sir Nicholas Serota talade om hur England kunnat bli ett centrum för samtida konst och kultur under seminariet ”Rättvist fördelad kultur”.

Rättvist fördelad kultur – gränser inom och mellan länder

Samhällsklyftorna syns i tillgången till kultur. En stor del av pengarna samlas i storstadsregionerna trots en uttalad målsättning att kulturen ska finnas för alla. Myndigheterna i Samverkansrådet arbetar på olika sätt för kultur i hela landet och genom Kultursamverkansmodellen har regionernas nationella inflytande ökat.

Hur kommer vi bort från centraliseringen? Hur påverkas villkoren av en allt mer globaliserad och digitaliserad värld? Och på vilket sätt kan regioner och mindre kommuner ha nytta av att satsa på internationella relationer? Lyssna på Kulturrådets Youtube-kanal på vad Sir Nicholas Serota, ordförande i Arts Council England och tidigare chef på Tate Museums i Storbritannien, hade att säga om kulturens framtid.

Mer om Sir Nicholas Serota och Riksantikvarieämbetets aktiviteter den 4 juli kan du läsa i en nyhet inför seminariet.

Samverkansrådet sjösattes 2011 när Kultursamverkansmodellen infördes. Det är den modell staten genomförde för att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar. Förändringen av den regionala kulturpolitiken förutsätter ett närmare samarbete mellan de olika myndigheter och organisationer som har ekonomi och/eller starka intressen i kultursamverkansmodellen. Den lösning regeringen valde var att inrätta ett Samverkansråd med parter från nio olika kulturmyndigheter.

Riksantikvarieämbetets ytterligare medverkan 2018

Följande seminarier har aviserat deltagande från Riksantikvarieämbetet (i kronologisk ordning).

Se även vad vi talat om vid tidigare års Almedalsaktiviteter där du även hittar filmer från vår Youtubekanal.