Collage av bilder på färgad textil som undersöks i Kulturarvslaboratoriet.
Färgad textil undersöks med olika metoder i Kulturarvslaboratoriet. Foto: (CC BY)

Dyes in History and Archaeology, DHA41

Är du färgnörd, proffs, intresserad konstnär, konservator, intendent, antikvarie, student, historiker eller naturvetare? Har du intresse för historiska färger i bland annat textil och målade ytor? Reservera datumen 11–13 oktober redan nu.

Konferensen Dyes in History and Archaeology 2022 blir ett hybridarrangemang och arrangeras av Riksantikvarieämbetet på plats i Visby med fysiska workshoppar och guidade visningar för deltagarna samt föreläsningar både på plats och digitalt.

DHA, Dyes in History and Archaeology, är en internationell expertgrupp för färg och organiska pigment i kulturarvssammanhang som varje år genomför en konferens med deltagare från hela världen. Det är den 41:a DHA-konferensen och den arrangeras nu för första gången i Skandinavien. Området omfattar historik, produktion och tillämpning av historiska färger och pigment samt analytisk karaktärisering och identifikation i bland annat textil och målade ytor.

DHA41 anordnas med finansiellt anslag från Marcus Wallenbergs stiftelse för internationellt vetenskapligt samarbete. Läs mer om tidigare DHA-konferenser här: DHA40 och DHA39.

Om konferensen

Läs mer på vår engelska webbplats om konferensen: raa.se/dha

  • Kontaktperson
  • Dyes in History and Archaeology
  • Museiavdelningen