Collage av bilder på färgad textil som undersöks i Kulturarvslaboratoriet.
Färgad textil undersöks med olika metoder i Kulturarvslaboratoriet. Foto: (CC BY)

Dyes in History and Archaeology, DHA41

Är du färgnörd, proffs, intresserad konstnär, konservator, intendent, antikvarie, student, historiker eller naturvetare? Har du intresse för historiska färger i bland annat textil och målade ytor? Reservera datumen 11–13 oktober redan nu.

Konferensen Dyes in History and Archaeology 2022 blir ett hybridarrangemang och arrangeras av Riksantikvarieämbetet på plats i Visby med fysiska workshoppar och guidade visningar för deltagarna samt föreläsningar både på plats och digitalt.

DHA, Dyes in History and Archaeology, är en internationell expertgrupp för färg och organiska pigment i kulturarvssammanhang som varje år genomför en konferens med deltagare från hela världen. Det är den 41:a DHA-konferensen och den arrangeras nu för första gången i Skandinavien. Området omfattar historik, produktion och tillämpning av historiska färger och pigment samt analytisk karaktärisering och identifikation i bland annat textil och målade ytor.

DHA41 anordnas med finansiellt anslag från Marcus Wallenbergs stiftelse för internationellt vetenskapligt samarbete. Läs mer om tidigare DHA-konferenser här: DHA40 och DHA39.

Registrering

Läs mer på vår engelska webbplats om konferensen: raa.se/dha

Personuppgifter (GDPR): I samband med att du anmäler dig samlar Riksantikvarieämbetet in och behandlar personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.

Personal data (GDPR): In connection with the submission of your application, we collect and process certain personal data. As a user, you have the right to know which of your personal data is processed by the National Heritage Board. More information is available at raa.se/gdpr/english.

  • Kontaktperson
  • Dyes in History and Archaeology