K-samtal: Digital försmak av Forum för klimat och kulturarv

Eftersom Forum för klimat och kulturarv blir framflyttat till juni 2021 bjuder vi här på en digital försmak med exempel på vad som händer vid ett förändrat klimat i Jämtland.

Forum för klimat och kulturarv är ett forum för yrkesverksamma inom kulturmiljö, klimatanpassning, samhällsplanering och beredskap samt förvaltare av kulturmiljöer.

Syftet med Forum för klimat och kulturarv 2020 och 2021 är att fortsatt skapa en tvärsektoriell mötesplats med möjligheter för berörda aktörer att samverka och fördjupa sig i frågor som länkar samman arbete med klimat och kulturarv. Temat kommer att vara temperaturhöjningars effekter på kulturarvet.

Samverkansparter för Forum för klimat och kulturarv 2020 och 2021 är länsstyrelsen i Jämtland, Stiftelsen Gaaltije och Jamtli.

Program och anmälningssida kommer senare.

Webbinarierna sker digitalt via Zoom

För att delta i mötet klickar du på direktlänken (OBS! Det fungerar inte i Internet Explorer, använd en annan webbläsare, t.ex. Chrome eller Firefox.) Ange ditt namn och gärna vilken institution/organisation du kommer från när du ansluter till mötet.

Att tänka på vid digitala möten:

  • Zoom kan köras från din webbläsare eller via ett plugin som du enkelt installerar på din dator.
  • Om Zoom är ett nytt verktyg för dig, titta gärna på deras instruktionsvideos.
  • Koppla gärna upp dig 5–10 minuter innan mötet börjar för att kontrollera så att allt fungerar.
  • Använd gärna en nätverkskabel till din dator, då en trådlös uppkoppling kan vara mindre stabil.
  • Det är möjligt att skicka in frågor eller kommentarer till presentationerna. Då använder du chatfunktionen.
  • När det är många deltagare i mötet och du vill säga nåt – tryck på handuppräckningsknappen under participants, så fördelar samtalsledaren ordet (om tid finns).
  • Om det är färre deltagare i mötet, kan det även fungera att vinka med handen i bild för att signalera att du vill få ordet (men kan vara lite distraherande).
  • Stäng av mikrofonen (mute) och behåll den avstängd när du inte pratar.