Studiebesök på Skissernas museum på Samlingsforum 2017 Foto: (CC BY)

Samlingsforum samtal

Samlingsforum samtal är digitala möten där vi tar upp angelägna  teman om förvaltning och hantering av samlingar och kulturföremål.

Här får du som jobbar med samlingsförvaltning eller på andra sätt hanterar kulturföremål och samlingar en möjlighet att under 1 eller 2 timmar träffa kollegor, utbyta erfarenheter och diskutera en fråga på djupet. Ingen föranmälan behövs.

Kommande samtal

2023
14 juni kl 14-15 Museimagasin med låg energiförbrukning

 

Tidigare samtal

2023
22 mars Prioritering av samlingar i katastrofplaner Mötesanteckning

 

2022
15 december Användbara auktoriteter i samlingsforskning
7 december Upphandling av konserveringstjänster Mötesanteckning
12 oktober Verktyg för riskhantering Mötesanteckning
9 juni Kontroll av inomhusluft
2 juni Agenda 2030 och samlingar
7 april Val och användning av samlingsförvaltningssystem
17 mars Plaster i samlingar
24 februari Ohälsosamma ämnen i samlingar

 

Vad är Samlingsforum?

Samlingsforum ett nätverk för alla som arbetar med förvaltning och hantering av kulturföremål och samlingar. Varje år arrangeras också konferensen Samlingsforum.