Studiebesök på Skissernas museum på Samlingsforum 2017 Foto: (CC BY)

Samlingsforum samtal

Samlingsforum samtal är kortare, digitala möten där angelägna frågor och teman om förvaltning och hantering av samlingar och kulturföremål tas upp.

Här får du som jobbar med samlingsförvaltning eller på andra sätt hanterar kulturföremål och samlingar en möjlighet att under 1-2 timmar träffa kollegor, utbyta erfarenheter och diskutera en fråga på djupet. Ingen föranmälan behövs.

Kommande samtal

2022
15 december kl.14.00-15.30 Användbara auktoriteter i samlingsforskning

Tidigare samtal

2022
24 februari Ohälsosamma ämnen i samlingar
17 mars Plaster i samlingar
7 april Val och användning av samlingsförvaltningssystem
2 juni Agenda 2030 och samlingar
9 juni Kontroll av inomhusluft
12 oktober Verktyg för riskhantering Mötesanteckning
7 december Upphandling av konserveringstjänster

Vad är Samlingsforum?

Samlingsforum ett nätverk för alla som arbetar med förvaltning och hantering av kulturföremål och samlingar. Varje år arrangeras också konferensen Samlingsforum.