Magasin i Ribe
Ett specialbyggt magasin för en kulturhistorisk samling, Ribe, Danmark. Betonggolvet saknar värmeisolering för att möjliggöra värmebuffring. Värmeisoleringen i taket och väggarna är utformad för att temperaturvariationen under året ska vara mellan 8 °C och 16 °C. Foto: (CC BY)

Museimagasin med låg energiförbrukning

I Danmark har man länge jobbat med att utveckla museimagasin med låg energiförbrukning. I en skrift av Poul Klenz Larsen, verksam vid Nationalmuseum i Köpenhamn, beskrivs tre generiska modeller för sådana magasin.

Den största skillnaden mellan det förhållningssätt till klimatkontroll som beskrivs i skriften och konventionell luftkonditionering är att innetemperaturen tillåts följa den yttre årscykeln.

Magasinsbyggnaderna är utformad för att ge måttliga variationer i temperatur och relativ luftfuktighet. Detta görs genom en kombination av värmeisolering, låg ventilationshastighet och byggnadsmaterialens förmåga att lagra värme.

Luftfuktigheten styrs av vädermönstret och kombinerar fuktbuffring med vinteruppvärmning eller sommaravfuktning. Konceptet är helt beroende av det lokala utomhusklimatet och fungerar därför endast i tempererade klimatzoner.

Tre olika typer av klimatkontroll beskrivs i skriften

  • ouppvärmt magasin med avfuktning
  • värmebuffring med avfuktning
  • skyddsvärme med fuktbuffring.

Här kan du ladda ned skriften

Skriften av Poul Klenz Larsen är skriven på engelska och heter Sustainable museum storage buildings with low energy consumption: three models from Denmark.

Skriften finns också översatt till svenska och heter då Hållbara museimagasin med låg energiförbrukning: tre modeller från Danmark.