Samlingsforum Foto: ( CC BY)

Tidigare Samlingsforum

Här hittar du teman och dokumentation från tidigare års samlingsforum.

Klicka på rubrikerna så hittar du i förekommande fall rapporter från Samlingsforums olika konferenser i Riksantikvarieämbetets öppna arkiv (DiVA).

Samlingsforum 2022

”Samlingsförvaltningssystemet–museets hjärta” på plats och digitalt i samarbete med Västernorrlands museum, nätverket DOSS–dokumentation av samtida Sverige, Sörmlands museum, ArkDes och Sveriges museer.

Samlingsforum 2021

”Samlingarna med nya ögon”, digitalt från Jokkmokk i samarbete med Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Norrbottens museum, Silvermuseet och Sveriges Museer.

Samlingsforum 2020

”Människan och samlingen – om etiska frågor i samlingsförvaltningen”, digitalt från Stockholm i samarbete med Tekniska museet, Statens museer för världskultur och Sveriges Museer.

Samlingsforum 2019

”Aktiva samlingar – berättelser, betydelser och bruk”, i Nyköping i samarbete med Sörmlands museum och Sveriges Museer.

Samlingsforum 2018

”Tänka tillsammans – standarder inom samlingsförvaltning”, i Visby i samarbete med Uppsala universitet, Gotlands Museum samt Sveriges Museer.

Samlingsforum 2017

”Magasin – nyckel till historia och framtid”, i Lund i samarbete med Skissernas Museum, Biologiska museet, Botaniska trädgården, Universitetsbiblioteket och Historiska museet vid Lunds universitet, samt Sveriges Museer.

Samlingsforum 2016

”Från samling till utställning”, i Visby i samarbete med Riksutställningar, Riksförbundet Sveriges museer samt Gotlands Museum.

Samlingsforum 2015

”Gröna museer och giftiga samlingar?”, i Stockholm i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet, PRE-MAL (svenska skadedjursgruppen), Riksutställningar, Riksförbundet Sveriges Museer, Nordiska museet samt Medicinhistoriska museet i Göteborg.

Samlingsforum 2014

”Ljus i museer”, i Umeå i samarbete med Västerbottens museum och Riksförbundet Sveriges museer.
Här finns flera av presentationerna.

Samlingsforum 2013

”God samlingsförvaltning”, i Karlstad i samarbete med Värmlands Museum och Riksförbundet Sveriges museer.
Här finns flera av presentationerna.

Samlingsforum 2012

”Plast i museisamlingar”, i Stockholm i samarbete med Nordiska museet och Riksförbundet Sveriges museer.

Samlingsforum 2011

Bevarande och tillgänglighet, i Göteborg i samarbete med Världskulturmuseet och PRE-MAL.
Diana Walters presentation Samlingsforum 2011

Samlingsforum 2010

”Inomhusmiljö i museimagasin”, i Visby i samarbete med Högskolan på Gotland.