I en backe står en lång kö med personer som ska gå in på Samlingsforum 2017
Bild från Samlingsforum 2017, Skissernas museum i Lund. Foto: ( CC BY)

Samlingsforum 2017

Samlingsforum 2017 hölls på temat magasin. Museimagasin handlar om mycket mer än en byggnad eller ett system för förvaring. Det är också allt arbete som pågår för att samlingarna ska kunna förvaltas säkert, hålla länge och samtidigt kunna användas till exempelvis utställning och forskning. Det handlar också om långsiktigt rimliga kostnader och god arbetsmiljö.

Många museer har erfarenheter av stora magasinsflyttar och ombyggnationer. Andra håller just nu på med flytt eller planering inför flytt. På Samlingsforum träffades vi för att utbyta kunskaper och erfarenheter.

När: 22–23 november 2017
Var: Lunds universitets aula och Skissernas Museum.
Vem: Samlingsforum 2017 arrangerades av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Skissernas Museum, Biologiska museet, Botaniska trädgården, Universitetsbiblioteket och Historiska museet vid Lunds universitet, samt Sveriges Museer.
Deltagare: cirka 200.


Se föreläsningarna från Samlingsforum 2017 i spellistan ovan.
Du kan också klicka på programpunkterna nedan för att komma till artiklar om och filmer från respektive föreläsning.
Här hittar du konferensrapporten.

Programpunkter

Samlingar – kulturella och kommunikativa minnen
Björn Magnusson Staaf, Lunds universitet

Keep the balance – 10 approaches to sustainable storage facilities
Joachim Huber, Prevart

Stobaeus donation – grunden för Lunds universitets museer
Fredrik Tersmeden, Lunds universitet

Ett museum stängs ner och föds på nytt
Maria Mostadius, Biologiska museet i Lund

Från skamvrå till stolthet – nya museimagasin på Kalmar läns museum
Örjan Molander, Kalmar läns museum

Mynt i långa rader
Anna Adrian, Göteborgs Stadsmuseum

Stort, tungt och skrymmande
Torsten Nilsson, Flygvapenmuseum

Från Säbylunds herrgård till KB – Så flyttade vi ett 1700-talsbibliotek
Linda Sörensen och Lena Floser, Kungliga biblioteket

Nationalmuseums nya tecknings- och grafikmagasin
Helen Evans och Karin Wretstrand, Nationalmuseum

Rekvisita för tid och rum
Konstnären Jonas Liveröd om samlingar och samlande i relation till sitt arbete

Risker för brand och vattenskador i museimagasin
Erika Hedhammar, Riksantikvarieämbetet

Vad vi lärde oss av vattnet
Idha Holmlund, Universitetsbiblioteket i Lund

Praktiska lösningar i föremålssamlingar
Thomas Gütebier, Medicinhistoriska museet i Göteborg

Inventering, katalogisering och digitalisering vid Gustavianum
John Worley och Hannah Strehlau, Gustavianum

Orange lappar och lila prickar – ett flyttprojekt på Historiska
Jennie Arvidsson och Nina Persson, Statens historiska museer

Fellesmagasin i delar av en renoverad fabrik
Anders Gjols-Andersen, Museumssenteret i Hordaland

Med samlingsförvaltning som nyckel
Daniela Kötter, Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms

Berättande samlingar – med människan i centrum
Peter Ostritsch och Marianne Lundberg, Sörmlands museum