Digitaliseringsprojekt

Här kan du läsa om de digitaliseringsprojekt som pågår på Riksantikvarieämbetets arkiv och Vitterhetsakademins bibliotek.

Primärt handlar det om projekt där arkivets samlingar digitiseras med bildfångst och metadatasättning. Det kan också handla om att digital information publiceras och görs sökbar. Det vanligaste är att materialet publiceras via e-arkivets söktjänst Forndok för att sedan skördas till K-samsök (och söktjänsten Kringla och Europeana). Om du behöver hjälp med sökning i Forndok finns dessa på webbplatsen.

Om du har frågor eller funderingar kring projekten kontakta Riksantikvarieämbetets arkiv (ata@raa.se).

Ikonografiska registret

Projektperiod: 2019-
Digitalisering: Riksarkivet Fränsta (MKC)
Publicering: Forndok och K-samsök
Status: Levererad till forskningsprojektet. Materialet förbereds för lagring i e-arkiv och publicering i Forndok.

Ikonografiska registret var ett kortregister över medeltida svensk kyrklig konst som upprättades på Riksantikvarieämbetet under 1900-talets sista hälft. Registret är sorterad efter motiv och därefter landskap. Registret består av maskinskrivna kort med tillhörande fotografi, med uppgifter om tolkat motiv, kyrkans namn, var motivet förekommer, placering, datering och upphovsperson.  Registret består av ungefär 35 000 registerkort och digitaliserades av Riksarkivet Fränsta under 2019. Nu pågår ett arbete att utifrån registerkorten upprätta metadata och kopplingar till fornlämningar och bebyggelseobjekt.

Ikonografiska registret digitaliserades som en del i projektet Mapping Lived Religion: Medieval cults of saints in Sweden and Finland som finansieras av Vetenskapsrådet. I projektet deltar Statens historiska museer, Centrum för digital humaniora (Göteborgs universitet) och Linnéuniversitetet.

Registret kommer att publiceras i Riksantikvarieämbetets e-arkiv och bli tillgänglig via K-samsök (med sökgränssnittet Kringla) inom kort. Utöver det kommer registret finnas tillgänglig som en del av projektets forskningsplattform.

Fotografier över kyrkor i Östergötland

Projektperiod: 2019-
Digitalisering: Stiftelsen Föremålsvård (Kiruna)
Publicering: Forndok och K-samsök
Status: Materialet förbereds för lagring i e-arkiv och publicering i Forndok

De äldre topografiska samlingarna av fotografier över svenska landskap har digitaliserats sedan tidigare men landskapet Östergötland saknas. Det är fotografier som tillhör den så kallade foliesamlingen kyrkliga byggnader i Riksantikvarieämbetets topografiska serie med fotografier fram till omkring 1970-talet.

Carl Gustaf Rosenberg

Projektperiod: 2021-
Digitalisering: Stiftelsen Föremålsvård (Kiruna)
Publicering: Forndok och K-samsök
Status: Digitisering, katalogisering och metadatasättning.

Samling består av uppskattningsvis 3000 svartvita fotografier från 1940-talet av fotografen Carl Gustaf E Rosenberg (1883-1957). Omkring 840 av negativen är sedan tidigare digitaliserat. Arbetet med Turistföreningen årsböcker (STF).  Parallellt med arbetet för STF dokumenterade han arkitektur, gods, bruk och industrier. Bland annat anlitades han regelbundet av arkitekten Ivar Tengbom.

Påsiktsbilderna är uppklistrade på A4-papper och är ordnade efter landskap, platser/motiv och negativnummer. Fotografierna är utförda i gråskala. Det finns också negativ till bildsamlingen som inte kommer digitaliseras i detta skede. Tanken är att man som användare sedan skulle kunna beställa digitalisering av samlingens negativ i de fall sådana behov finns.

Guillaume Berggren (TJ Arnes samling)

Projektperiod: 2021-
Digitalisering: Stiftelsen Föremålsvård (Kiruna)
Publicering: Forndok och K-samsök
Status: Digitisering och metadatasättning.

Per Vilhelm Berggren (1835-1920), svensk fotograf verksam i Turkiet, där han etablerade sig som producent av ”turistbilder” och vykort. Han användes också för mer officiella uppdrag, som att föreviga det svenska kungabesöket 1885 och att dokumentera det turkiska järnvägsväsendets utbyggnad. Materialet består av två volymer med påsiktsbilder som tillhör Ture J:son Arnes enskilda arkiv. Fotografierna förvärvades troligen av Arne under hans resa i Turkiet 1906-1907. I materialet ingår vyer från bl a Istanbul, Konya och Nicaea (Iznik), bilder av frygiska och byzantinska monument samt en del folklivsbilder. En stor del av bilderna saknar negativ. Materialet är oordnat men det finns ofta någon slags metadata på baksidan av fotografierna. Negativnumret kan finnas angivet i de fall de finns vid påsiktsbilden. Fotografierna är utförda i gråskala.

Schering Rosenhanes planschsamling

Projektperiod: 2021-
Digitalisering: Riksantikvarieämbetet (internt)
Publicering: Libris, Forndok och K-samsök
Status: Digitisering och metadatasättning.

Schering Rosenhane d.y. (1754-1812) var en svensk friherre, ämbetsman och historisk författare. Hans samling av böcker och grafiska blad var betydande. Rosenhane var ogift och barnlös och när han dog ärvdes han av sin syster. Hon donerade den större delen av boksamlingen och hela planschsamlingen till Vitterhetsakademiens bibliotek. Planschsamlingen innehåller graverade och handritade kartor, originalakvareller, kopparstick mm varav åtskilligt skurits ut ur böcker. Planscherna digitiseras internt på Riksantikvarieämbetet parallellt med katalogisering i bibliotekssystemet och metadatasättning för ett digitalt bevarande. Ett hundratal av planscherna finns redan digitaliserade men nu görs samlingen i sin helhet – du kan söka bland planscherna i Rosenhaneplanschkatalogen.

Mårten Sjöbeck

Projektperiod: 2020-
Digitalisering: Stiftelsen Föremålsvård (Kiruna)
Publicering: Alvin, Forndok och K-samsök
Status: Lagring i e-arkiv och publicering i Forndok

Fotografen och kulturhistorikern Mårten Sjöbeck samling med omkring 6812 fotografier har överlämnats till Riksantikvarieämbetet. Hela samlingens fotografier digitaliseras samtidigt som metadatasättning av negativnummer, datum och geografiska uppgifter. Påsiktsbilderna digitaliseras för att ge användarna möjlighet att se samlingens omfattning. Tanken är att man som användare sedan skulle kunna beställa digitalisering av samlingens negativ i de fall sådana behov finns.

Bilder av runstenar och bildstenar

Projektperiod: 2018-
Digitalisering: Riksantikvarieämbetet
Publicering: Forndok och K-samsök
Status: Lagring i e-arkiv och publicering

Bilder av runstenar och bildstenar består av fotografier och andra bilder av runstenar och bildstenar, som har monterats på planscher i den äldre bildsamlingen över Riksantikvarieämbetets topografiska serie (1860-1975). Planscherna är fysiskt ordnade efter landskap, stad/socken och platsnamn. Runstensnummer enligt verket Sveriges runinskrifter finns ofta noterat intill bilden (landskapsbokstav samt löpnummer). Materialet består av ungefär 110 volymer innehållandes planscher med uppklistrad bilder. Digitaliseringen har resulterat i omkring 13 000 digitala filer. Just pågår arbete med lagring i Riksantikvarieämbetets e-arkiv, publicering i projektet sökplattform och via K-samsök.

Bilder över runstenar och bildstenar digitaliserades som en del i projektet Evighetsrunor som finansieras av Riksbankens jubileumsfond och Vitterhetsakademien. I projektet deltar förutom Riksantikvarieämbetet också Uppsala runforum vid Uppsala universitet.

Bilderna kommer att publiceras i den för runstenar specifika söktjänsten men också via Riksantikvarieämbetets e-arkiv och bli tillgänglig vid K-samsök (med sökgränssnittet Kringla) inom kort.

Mikrofilmade ritningar

Projektperiod: 2017-
Digitalisering: Riksarkivet Fränsta (MKC)
Publicering: Forndok och K-samsök
Status: Lagring i e-arkiv och publicering

Riksantikvarieämbetet har under lång tid mikrofilmat ritningar, uppmätningar och kartor kopplade till topografiska ärenden. De har funnits tillgängliga i Östra stallets läsesal. 2018 digitaliserades mikrofilmen  och just nu pågår ett arbete att publicera dem tillsammans med uppgifter från Ritningsregistret i Riksantikvarieämbetets e-arkiv och K-samsök. Materialet består av 156 000 metadataposter där omkring 120 000 har en eller flera bifogade bildfiler.

Redan nu finns material tillgängligt om du söker via e-arkivet sökgränssnitt Forndok.

 • Välj Avancerad sök i Forndok.
 • Välj Objekttyp Arkivhandling.
 • Välj Handlingstyp Ritning.

Flygbilder

Projektperiod: 1990-2021
Digitalisering: Stiftelsen Föremålsvård (Kiruna)
Publicering: Forndok och K-samsök
Status: Efterarbete av metadata i e-arkiv och publicering i Forndok.

Riksantikvarieämbetet genomförde under många år flygfotografering över svenska kulturmiljöer. Framförallt genomfördes flygfotograferingen av  fotografen Jan Norrman. Negativen har digitaliserats och och nu pågår ett arbete att gå igenom materialet för publicering.

Redan nu finns materialet tillgängligt om du söker via e-arkivets sökgränssnitt Forndok.

 • Välj Avancerad sök i Forndok.
 • Välj Objekttyp – Arkivhandling
 • Välj Arkiv / samling – Norrmans flygbilder, Jan
 • Välj Avancerad sök i Forndok.
 • Välj Objekttyp – Arkivhandling
 • Skriv i Ämnesord – flygbilder eller *flygbild*

Högupplösta fotografier i Kulturmiljöbild

Projektperiod: 2020-2021
Digitalisering: Riksantikvarieämbetet
Publicering: Forndok och K-samsök
Status
: Efterarbete

Under sommaren 2021 blev högupplösta fotografier tillgängliga i e-arkivets söktjänst Forndok samt via K-samsök (med söktjänsten Kringla). Det sker fortfarande en del efterarbete med leveranser från Kulturmiljöbild och metadata.

Materialet finns tillgängligt om du söker via e-arkivets sökgränssnitt Forndok.

 • Välj Avancerad sök i Forndok.
 • Välj Objekttyp – Arkivhandling
 • Välj Informationstyp – Bild

Bebyggelseantikvariska rapporter

Projektperiod: 2020 och löpande
Digitalisering: Externa leveranser
Publicering: Forndok
Status
: Metadatasättning, lagring och publicering

Under 2020 övergick Riksantikvarieämbetets arkiv till att ta emot bebyggelseantikvariska rapporter digitalt från aktörer som vill delge arkivet detta för framtida forskning inom kulturarvsområdet. De digitala rapporterna lagras i Riksantikvarieämbetets e-arkiv och går att beställa fram eller finns tillgängliga direkt i Forndok, beroende på publiceringsrättigheter.

Såhär söker du fram rapporterna i e-arkivets sökgränssnitt Forndok.

 • Välj Avancerad sök i Forndok.
 • Välj Objekttyp – Publikation
 • Välj Arkiv/samling – Bebyggelseantikvariska rapporter