Digitaliseringsprojekt

Här kan du läsa om de digitaliseringsprojekt som pågår på Riksantikvarieämbetets arkiv och Vitterhetsakademins bibliotek.

Primärt handlar det om projekt där arkivets samlingar digitiseras med bildfångst och metadatasättning. Det kan också handla om att digital information publiceras och görs sökbar. Om du har frågor eller funderingar kring projekten kontakta Riksantikvarieämbetets arkiv (ata@raa.se).

Mikrofilmade ritningar

Projektperiod: 2017-
Digitalisering: Riksarkivet Fränsta (MKC)
Publicering: Forndok och K-samsök
Status: Lagring i e-arkiv och publicering

Riksantikvarieämbetet har under lång tid mikrofilmat ritningar, uppmätningar och kartor kopplade till topografiska ärenden. De har funnits tillgängliga i Östra stallets läsesal. 2018 digitaliserades mikrofilmen  och just nu pågår ett arbete att publicera dem tillsammans med uppgifter från Ritningsregistret i Riksantikvarieämbetets e-arkiv och K-samsök. Materialet består av 156 000 metadataposter där omkring 120 000 har en eller flera bifogade bildfiler.

Redan nu finns material tillgängligt om du söker i Kringla eller via e-arkivet sökgränssnitt Forndok.

  • Välj Avancerad sök i Forndok.
  • Välj Objekttyp Arkivhandling.
  • Välj Handlingstyp Ritning.

Bilder av runstenar och bildstenar

Projektperiod: 2018-
Digitalisering: Riksantikvarieämbetet
Publicering: Forndok och K-samsök
Status: Lagring i e-arkiv och publicering

Bilder av runstenar och bildstenar består av fotografier och andra bilder av runstenar och bildstenar, som har monterats på planscher i den äldre bildsamlingen över Riksantikvarieämbetets topografiska serie (1860-1975). Planscherna är fysiskt ordnade efter landskap, stad/socken och platsnamn. Runstensnummer enligt verket Sveriges runinskrifter finns ofta noterat intill bilden (landskapsbokstav samt löpnummer). Materialet består av ungefär 110 volymer innehållandes planscher med uppklistrad bilder. Digitaliseringen har resulterat i omkring 13 000 digitala filer. Just pågår arbete med lagring i Riksantikvarieämbetets e-arkiv, publicering i projektet sökplattform och via K-samsök.

Bilder över runstenar och bildstenar digitaliserades som en del i projektet Evighetsrunor som finansieras av Riksbankens jubileumsfond och Vitterhetsakademien. I projektet deltar förutom Riksantikvarieämbetet också Uppsala runforum vid Uppsala universitet.

Bilderna kommer att publiceras i den för runstenar specifika söktjänsten men också via Riksantikvarieämbetets e-arkiv och bli tillgänglig vid K-samsök (med sökgränssnittet Kringla) inom kort.

Ikonografiska registret

Projektperiod: 2019-
Digitalisering: Riksarkivet Fränsta (MKC)
Publicering: Forndok och K-samsök
Status: Levererad till forskningsplattformen och metadatabearbetning innan lagring och publicering i Riksantikvarieämbetets system.

Ikonografiska registret var ett kortregister över medeltida svensk kyrklig konst som upprättades på Riksantikvarieämbetet under 1900-talets sista hälft. Registret är sorterad efter motiv och därefter landskap. Registret består av maskinskrivna kort med tillhörande fotografi, med uppgifter om tolkat motiv, kyrkans namn, var motivet förekommer, placering, datering och upphovsperson.  Registret består av ungefär 35 000 registerkort och digitaliserades av Riksarkivet Fränsta under 2019. Nu pågår ett arbete att utifrån registerkorten upprätta metadata och kopplingar till fornlämningar och bebyggelseobjekt.

Ikonografiska registret digitaliserades som en del i projektet Mapping Lived Religion: Medieval cults of saints in Sweden and Finland som finansieras av Vetenskapsrådet. I projektet deltar Statens historiska museer, Centrum för digital humaniora (Göteborgs universitet) och Linnéuniversitetet.

Registret kommer att publiceras i Riksantikvarieämbetets e-arkiv och bli tillgänglig via K-samsök (med sökgränssnittet Kringla) inom kort. Utöver det kommer registret finnas tillgänglig som en del av projektets forskningsplattform.

Fotografier över kyrkor i Östergötland

Projektperiod: 2019-
Digitalisering: Stiftelsen Föremålsvård (Kiruna)
Publicering: Forndok och K-samsök
Status: Digitisering (bildfångst)

De äldre topografiska samlingarna av fotografier över svenska landskap har digitaliserats sedan tidigare men landskapet Östergötland saknas. Det är fotografier som tillhör den så kallade foliesamlingen kyrkliga byggnader i Riksantikvarieämbetets topografiska serie med fotografier fram till omkring 1970-talet.

Mårten Sjöbeck

Projektperiod: 2020-
Digitalisering: Stiftelsen Föremålsvård (Kiruna)
Publicering: Alvin, Forndok och K-samsök
Status: Digitisering (bildfångst) och metadataregistering

Fotografen och kulturhistorikern Mårten Sjöbeck samling med omkring 6812 fotografier har överlämnats till Riksantikvarieämbetet. Hela samlingens fotografier digitaliseras samtidigt som metadatasättning av negativnummer, datum och geografiska uppgifter. Påsiktsbilderna digitaliseras för att ge användarna möjlighet att se samlingens omfattning. Tanken är att man som användare sedan skulle kunna beställa digitalisering av samlingens negativ i de fall sådana behov finns.

Flygbilder

Projektperiod: 1990-
Digitalisering: Stiftelsen Föremålsvård (Kiruna)
Publicering: Forndok och K-samsök
Status: Publicering

Riksantikvarieämbetet genomförde under många år flygfotografering över svenska kulturmiljöer. Framförallt genomfördes flygfotograferingen av  fotografen Jan Norrman. Negativen har digitaliserats och och nu pågår ett arbete att gå igenom materialet för publicering.

Högupplösta fotografier i Kulturmiljöbild

Projektperiod: 2020-
Digitalisering: Riksantikvarieämbetet och Stiftelsen Föremålsvård (Kiruna)
Publicering: Forndok och K-samsök
Status
: Lagring och publicering

Under hösten 2020 kommer bilder som idag finns i Kulturmiljöbild att överföras till Riksantikvarieämbetets e-arkiv. Då kommer också högupplösta bilder som tidigare behövde beställas mot kostnad finnas tillgängliga i e-arkivets sökgränssnitt Forndok samt via K-samsök (med söktjänsten Kringla).

Bebyggelseantikvariska rapporter

Projektperiod: 2020 och löpande
Digitalisering:
Publicering: Forndok
Status
: Metadatasättning, lagring och publicering

Under 2020 övergick Riksantikvarieämbetets arkiv till att ta emot bebyggelseantikvariska rapporter digitalt från aktörer som vill delge arkivet detta för framtida forskning inom kulturarvsområdet. De digitala rapporterna kommer lagras i Riksantikvarieämbetets e-arkiv och gå att beställa fram eller finnas tillgängliga direkt i Forndok, beroende på publiceringsrättigheter.