Avslutade digitaliseringsprojekt

Ikonografiska registret

Projektperiod: 2019-2021
Digitalisering: Riksarkivet Fränsta (MKC)
Publicering: Arkivsök och K-samsök
Status: Levererad till forskningsprojektet. Materialet är nu publicerat i Arkivsök.

Ikonografiska registret är ett kortregister över medeltida svensk kyrklig konst som upprättades på Riksantikvarieämbetet under 1900-talets sista hälft. Registret är sorterad efter motiv och därefter landskap. Registret består av maskinskrivna kort med tillhörande fotografi, med uppgifter om tolkat motiv, kyrkans namn, var motivet förekommer, placering, datering och upphovsperson.  Registret består av ungefär 35 000 registerkort och digitaliserades av Riksarkivet Fränsta under 2019. Nu pågår ett arbete att utifrån registerkorten upprätta metadata och kopplingar till fornlämningar och bebyggelseobjekt.

Ikonografiska registret digitaliserades som en del i projektet Mapping Lived Religion: Medieval cults of saints in Sweden and Finland som finansieras av Vetenskapsrådet. I projektet deltar Statens historiska museer, Centrum för digital humaniora (Göteborgs universitet) och Linnéuniversitetet.

Registret är nu publicerat i Riksantikvarieämbetets e-arkiv via söktjänsten Arkivsök samt tillgänglig via K-samsök (med sökgränssnittet Kringla) Utöver det kommer registret finnas tillgänglig som en del av projektets forskningsplattform.