Avslutade digitaliseringsprojekt

Flygbilder

Projektperiod: 1990-2021
Digitalisering: Stiftelsen Föremålsvård (Kiruna)
Publicering: Arkivsök och K-samsök
Status: Avslutat

Riksantikvarieämbetet genomförde under många år flygfotografering över svenska kulturmiljöer. Framförallt genomfördes flygfotograferingen av  fotografen Jan Norrman.

Redan nu finns materialet tillgängligt om du söker via e-arkivets sökgränssnitt Arkivsök

  Högupplösta fotografier i Kulturmiljöbild

  Projektperiod: 2020-2021
  Digitalisering: Riksantikvarieämbetet
  Publicering: Arkivsök och K-samsök
  Status
  : Avslutat

  Under sommaren 2021 blev högupplösta fotografier tillgängliga i e-arkivets söktjänst Arkivsök samt via K-samsök (med söktjänsten Kringla).

  Materialet finns tillgängligt om du söker via e-arkivets sökgränssnitt Arkivsök

  Ikonografiska registret

  Projektperiod: 2019-2021
  Digitalisering: Riksarkivet Fränsta (MKC)
  Publicering: Arkivsök och K-samsök
  Status: Avslutat. Materialet är nu publicerat i Arkivsök.

  Ikonografiska registret är ett kortregister över medeltida svensk kyrklig konst som upprättades på Riksantikvarieämbetet under 1900-talets sista hälft. Registret är sorterad efter motiv och därefter landskap. Registret består av maskinskrivna kort med tillhörande fotografi, med uppgifter om tolkat motiv, kyrkans namn, var motivet förekommer, placering, datering och upphovsperson.  Registret består av ungefär 35 000 registerkort och digitaliserades av Riksarkivet Fränsta under 2019. Nu pågår ett arbete att utifrån registerkorten upprätta metadata och kopplingar till fornlämningar och bebyggelseobjekt.

  Ikonografiska registret digitaliserades som en del i projektet Mapping Lived Religion: Medieval cults of saints in Sweden and Finland som finansieras av Vetenskapsrådet. I projektet deltar Statens historiska museer, Centrum för digital humaniora (Göteborgs universitet) och Linnéuniversitetet.

  Registret är nu publicerat i Riksantikvarieämbetets e-arkiv via söktjänsten Arkivsök samt tillgänglig via K-samsök (med sökgränssnittet Kringla) Utöver det kommer registret finnas tillgänglig som en del av projektets forskningsplattform.