Sök i biblioteket

Sök information i bibliotekets kataloger och databaser

 

Vitalis– här kan du söka både tryckt och elektroniskt material

Katalog-1974 – bibliotekets gamla katalog

Rosenhaneplanscher – katalog över topografiska planscher

DiVA – här hittar du Riksantikvarieämbetets publikationer

Om bibliotekets kataloger

I bibliotekets katalog Vitalis hittar du tryckta böcker, tidskrifter och artiklar. Vill du veta mer om hur man beställer fram olika typer av material går du till sidan Låna.

Katalog-1974 är en inskannad version av bibliotekets gamla lappkatalog. Här hittar du litteratur tryckt före 1975. Börja alltid med att söka i Vitalis eftersom den även innehåller en hel del äldre litteratur. Hittar du inte vad du söker i Vitalis gå då vidare till Katalog-1974.

Rosenhaneplanscher är en katalog över de svenska, topografiska planscherna i Schering Rosenhane d.y:s samling.

Om bibliotekets databaser

Resurser som du når både hemifrån och från bibliotekets lokaler

Vill du få tillgång till bibliotekets elektroniska bestånd ska du använda din OpenAthens-inloggning. Du kan söka och läsa elektroniska artiklar, böcker, rapporter och avhandlingar.Kontakta biblioteket om du saknar inloggningsuppgifter. Läs mer om hur du loggar in och söker elektroniska resurser i Vitalis.

Med BrowZine kan du läsa bibliotekets elektroniska tidskrifter på iPhone, iPad, Android eller se din bokhylla på webben. Logga in med din OpenAthens-inloggning om du befinner dig utanför bibliotekets nätverk. Kontakta biblioteket om du saknar inloggningsuppgifter. Läs mer om BrowZine.

Art & Architecture Complete – innehåller tidskriftsartiklar och böcker i fulltext inom ämnena konst, arkitektur, arkeologi och konservering. Logga in med din OpenAthens-inloggning. Kontakta biblioteket om du saknar inloggningsuppgifter.

Resurser som du endast når inom Riksantikvarieämbetets nätverk

Nationalencyklopedin – Uppslagsverket

Nationalencyklopedin – Ordböckerna

Dyabola – Arkeologisk bibliografisk databas med 100 000-tals referenser. Logga in med lånekortsnummer.

  • Kontaktperson
  • Biblioteket – öppet tis, tors, fre 09.00-16.00, ons 09.00-18.00
  • Telefontider tis, tors, fre 09.00-16.00, ons 09.00-18.00
  • 08-5191 83 80