Sök i biblioteket

Sök information i bibliotekets kataloger och databaser

 

Vitalis– här kan du söka både tryckt och elektroniskt material

Katalog-1974 – bibliotekets gamla katalog – katalogen är f.n. stängd pga. tekniska problem. Kontakta biblioteket på e-post bibl@raa.se eller telefon 08-5191 83 80 för vidare information.

Rosenhaneplanscher – katalog över topografiska planscher – katalogen är f.n. stängd pga. tekniska problem. 

DiVA – här hittar du Riksantikvarieämbetets publikationer

Om bibliotekets kataloger

I bibliotekets katalog Vitalis hittar du tryckta böcker, tidskrifter och artiklar. Behöver du hjälp med hur du söker, beställer och loggar in i Vitalis, se vår instruktionsfilm.

Katalog-1974 är en inskannad version av bibliotekets gamla lappkatalog. Här hittar du litteratur tryckt före 1975. Börja alltid med att söka i Vitalis eftersom den även innehåller en hel del äldre litteratur. Hittar du inte vad du söker i Vitalis gå då vidare till Katalog-1974.

Rosenhaneplanscher är en katalog över de svenska, topografiska planscherna i Schering Rosenhane d.y:s samling.

Vill du veta mer om hur du beställer fram olika typer av material går du till sidan Låna.

Om bibliotekets databaser

Resurser som du når både hemifrån och från bibliotekets lokaler

Vill du få tillgång till bibliotekets elektroniska bestånd ska du använda din OpenAthens-inloggning. Du kan söka och läsa elektroniska artiklar, böcker, rapporter och avhandlingar.Kontakta biblioteket om du saknar inloggningsuppgifter. Läs mer om hur du loggar in och söker elektroniska resurser i Vitalis.

I vår digitala guide om e-böcker kan du läsa mer om hur du söker fram och läser bibliotekets e-böcker.

Med BrowZine kan du läsa bibliotekets elektroniska tidskrifter på iPhone, iPad, Android eller se din bokhylla på webben. Logga in med din OpenAthens-inloggning om du befinner dig utanför bibliotekets nätverk. Kontakta biblioteket om du saknar inloggningsuppgifter. Läs mer om BrowZine.

Art & Architecture Complete – innehåller tidskriftsartiklar och böcker i fulltext inom ämnena konst, arkitektur, arkeologi och konservering. Logga in med din OpenAthens-inloggning. Kontakta biblioteket om du saknar inloggningsuppgifter.

Resurser som du endast når inom Riksantikvarieämbetets nätverk

Nationalencyklopedin – Uppslagsverket

Nationalencyklopedin – Ordböckerna

Dyabola – Arkeologisk bibliografisk databas med 100 000-tals referenser. Bocka i rutan ”Activate IP access”. Tryck därefter på startknappen.