Foto: ( CC BY)

Låna böcker

För närvarande har biblioteket ändrade rutiner med anledning av de nationella restriktionerna kring Coronaviruset. För aktuell information se Öppettider och framtagning.

De flesta av bibliotekets böcker och tryckta tidskrifter är magasinerade och behöver beställas fram. Ett tips är att du gör din beställning innan du besöker biblioteket. Vi har tre framtagningstillfällen per dag, klockan 9.30, 12.30 och 14.30.

Lånekort

Kontakta biblioteket för att få information om hur du skaffar lånekort. När du kommer till biblioteket får du fylla i ett låneavtal i expeditionen. Ta med legitimation. Bibliotekets lånebestämmelser hittar du här.

Beställa böcker

Beställer gör du i Vitalis. Beställda böcker måste du hämta inom 7 dagar. Vi skickar endast böcker till andra bibliotek.

De nyaste böckerna finns uppställda i bibliotekets öppna samling. Böcker ur Öppen samling kan inte beställas, utan dem hämtar du själv på hyllan. I bibliotekskatalogen har de placering Öppen samling.

Lånetiden är 30 dagar för de flesta böcker. Litteratur tryckt före 1921, referenslitteratur och folianter (böcker i stort format) får du inte låna hem.

Böcker hämtas från magasin klockan 9.30, 12.30 och 14.30. Framtagningen tar vanligtvis en timme men kan ibland ta längre tid.

Beställa tidskrifter, årsböcker och artiklar

De nio senaste årgångarna av tidskrifter och årsböcker står framme i bibliotekets tidskriftsamling och behöver därför inte beställas fram. Äldre tidskrifter årsböcker och artiklar beställer du genom att fylla i en blankett på biblioteket eller genom att skicka en e-post till biblioteket@raa.se. Tidskrifter och årsböcker får du inte låna hem.

Få tillgång till endast e-resurser

Skicka en e-post till biblioteket@raa.se om du vill ha tillgång till våra elektroniska resurser.

Du som inte bor i Stockholmsområdet

Om du vill låna tryckta böcker ur våra samlingar kan du be ditt lokala bibliotek att göra ett fjärrlån från oss.

Beställa böcker från det numismatiska biblioteket

Böckerna kan du beställa via Vitalis och hämta på huvudbiblioteket på Storgatan 43.

Återlämning

Vi vill helst att du lämnar tillbaka böckerna i biblioteket under våra öppettider.

När biblioteket är stängt kan du återlämna böcker hos vakten i ”Stora huset”, på Storgatan 41.(Vakten har öppet: måndag–fredag: 7.00–17.30, lördag–söndag  9.00–17.30). Vänligen lämna inte böckerna i Stora husets brevinkast, då riskerar de att skadas.

Skanning/kopiering

Det finns möjlighet att skanna och kopiera i biblioteket.

Inköpsförslag

Saknar du någon bok, tidskrift eller e-resurs i våra samlingar? Vi vill vara heltäckande inom våra ämnen och tar gärna emot inköpsförslag. Skicka ditt förslag till biblioteket@raa.se