Foto: ( CC BY)

Låna böcker och e-resurser

De flesta av bibliotekets böcker och tryckta tidskrifter är magasinerade och behöver beställas fram. Ett tips är att du gör din beställning innan du besöker biblioteket.

Lånekort

Ansök om lånekort via formuläret på bibliotekskatalogens startsida.  Här hittar du bibliotekets lånebestämmelser.

Beställ och låna

Beställer gör du i Vitalis. Beställda böcker måste du hämta inom 7 dagar.

Lånetiden är 365 dagar, men lånen kan återkallas efter 30 dagar om en annan låntagare väntar. Litteratur tryckt före 1921, referenslitteratur och folianter (böcker i stort format) får du inte låna hem.

Lämna tillbaka

När biblioteket är stängt kan du återlämna böcker hos vakten i ”Stora huset”, på Storgatan 41.(Vakten har öppet: måndag–fredag: 7.00–17.30, lördag–söndag  9.00–17.30). Vänligen lämna inte böckerna i Stora husets brevinkast, då riskerar de att skadas.

Beställa

Det nyare materialet hämtar du själv i Öppen samling.

Böcker beställer du i Vitalis. Tidskrifter, årsböcker och artiklar beställer du genom att fylla i en blankett på biblioteket eller genom att skicka en e-post till biblioteket@raa.se. Tidskrifter och årsböcker får du inte låna hem.

Få tillgång till e-resurser

Ansök om att bli användare genom att fylla i formuläret på bibliotekskatalogens startsida.

Läs mer om hur du loggar in och söker fram våra elektroniska resurser i Vitalis. Infoblad Att söka elektroniska resurser. (PDF)
Vill du veta mer om hur du söker och läser bibliotekets e-böcker? Se vår digitala guide om e-böcker. 

Du som inte bor i Stockholmsområdet

Om du vill låna tryckta böcker ur våra samlingar kan du be ditt lokala bibliotek att göra ett fjärrlån från oss. Vi skickar endast böcker till andra bibliotek.

Beställa böcker från det numismatiska biblioteket

Böckerna kan du beställa via Vitalis och hämta på huvudbiblioteket på Storgatan 43.

Inköpsförslag

Saknar du någon bok, tidskrift eller e-resurs i våra samlingar? Vi vill vara heltäckande inom våra ämnen och tar gärna emot inköpsförslag. Skicka ditt förslag till biblioteket@raa.se