Två personer iklädda mössa i färd med att undersöka en grav under en arkeologisk utgrävning.
Arbetsbild från arkeologisk utgrävning 1958-1960 i Häggum, Västergötland, inför anläggandet av Ranstadsverken. Grav 21. Foto: (PDM)

Hitta handlingar om arkeologi

Arkeologi är ett av de vanligaste ämnena i våra arkiv.

För att hitta till innehåll om arkeologi i Arkivsök kan du söka på flera olika sätt. Du kan till exempel söka på platsens namn, eller söka efter lämningsnummer och uppdragsnummer från Fornsök, beroende på vad det är för material du söker: rapporter, inventeringsböcker eller fotografier och ritningar. Läs också gärna vår ämnesguide till arkeologi där du kan orientera dig om bibliotekets, arkivets och Riksantikvarieämbetets källor inom arkeologi

Söka via formuläret Sök på arkeologi

Under 2023 lanserar vi ett sökformulär anpassat för att söka efter bilder och dokument med arkeologiskt innehåll i Arkivsök. Där har vissa filtreringar redan gjorts för att rikta in sökningen på ämnesordet Arkeologi. Vissa fält utan uppgifter har tagits bort från formuläret och fält som är svåra att få träff i har markerats.

Söka genom Arkiv/Samling

I fältet Arkiv/Samling kan du hitta flera arkiv med koppling till arkeologi. Här nedanför finns några exempel. Flera av dem har ett blandat innehåll om både bebyggelse, kulturmiljö och arkeologi. Ofta har arkiven ett blandat innehåll där du kan hitta både handlingar om arkeologi och om andra ämnen.

Via dessa länkar nedan kommer du till en beskrivning av samlingen.

Om du är inne i något av sökformulären i Arkivsök, kan du välja någon eller flera av dessa samlingar i vallistan “Arkiv/Samling” för att få med dessa samlingar i din sökträff.

Sök efter arkeologiska undersökningar

Är du ute efter en rapport, fyndlista eller undersökningsredovisning från ett särskilt uppdrag, hittar du enklast dokumentationen via uppdraget när du söker i Fornsök. Under fliken ”Rapporter och dokumentationsmaterial” i Fornsök hittar du den dokumentation som rapporterats in på uppdraget. Uppdragsnumret kan också användas till att söka med i Arkivsök, i fältet Uppdragsnummer.

Arkeologisk dokumentation kan finnas även i sådant material som inte arkiverats via Fornreg, till exempel bilder respektive ritningar från de tidigare söktjänsterna Kulturmiljöbild och Ritningsregistret. Dessa har inte de nya uppdragsnumren, utan är sökbara på Riksantikvarieämbetets diarienummer.

Sök i fältet Diarienummer (RAÄ) eller fritextsök i det enkla söket. En referens till ett äldre ATA-diarienummer, t.ex. ATA 291/57 eller ATA 1756/34 ska skrivas på formen 291-1957 respektive 1756-1934. Det vill säga, årtalet ska skrivas med fyra siffror och mellan löpnumret och årtalet ska det vara bindestreck istället för snedstreck. (Detta för att följa formen för diarienummer i Riksantikvarieämbetets ärendehanteringssystem).

Sök fornlämningar

Dokumentation som handlar om fornlämningar finns både knutna till lämningens post i Fornsök, men också i bilder som migrerats från de tidigare söktjänsterna Kulturmiljöbild och Ritningsregistret. Även arkeologiska rapporter innehåller information kopplad till lämningar. Lämningens identitet har tyvärr inte alltid registrerats på arkivhandlingens post vilket gör att sökningen inte innehåller allt som finns.

Arkivmaterial knutet till en lämning kan du hitta genom Fornsök, via lämningens post i Fornsök och fliken “Dokument och bilder”. Antingen finns det dokument och bilder som går att nå direkt via lämningens post, eller så kan du klicka på länken “Dokumentation i Arkivsök” och göra en direktsökning på lämningens identitet. Detta söker fram allt som har länkats mellan Arkivsök och Fornsök. Det finns dock mycket dokumentation som inte har länkats på detta sätt.

Så söker du efter specifika lämningar:

 • Sök via fältet Lämningsnummer: T.ex. L1975:432
 • Sök via RAÄ-nummer: T.ex. Tingstäde 30:1 eller Tingstäde 30*
 • Sök via Titel, Plats eller Beskrivning. T.ex. *Tingstäde 30* eller *Bulverket*

När du söker på RAÄ-nummer kan du gärna skriva in början av lämningens RAÄ-nummer och ersätta kolon-tecken och undernummer med *. Detta för att i äldre system (T.ex. Ritningsregistret) finns det många registreringar som inte innehåller undernumret.

Sök arkeologiska fynd

Fyndlistor kan arkiveras till e-arkivet i strukturerat format sedan 2019. Välj Dokumenttyp > Fyndlista för att filtrera din sökning på enbart fyndlistor. Fyndlistor och information om fynd finns annars ofta som bilaga inuti arkeologiska rapporter i ostrukturerat format. Läs mer om hur du söker efter rapporter längre ned på denna sida.

Är du ute efter en fyndlista från ett särskilt uppdrag, hittar du enklast dokumentationen via uppdraget när du söker i Fornsök. Under fliken ”Rapporter och dokumentationsmaterial” i Fornsök hittar du den dokumentation som rapporterats in på uppdraget. Uppdragsnumret kan också användas till att söka med i Arkivsök, i fältet Uppdragsnummer.

Runstenar och runinskrifter 

Information om run- och bildstenar och runinskrifter har registrerats på olika sätt i sina ursprungssystem före de levererats till e-arkivet och kan därför behöva sökas fram via olika fält. En runsten kan ha registrerats utifrån att den betraktats som en fornlämning, med RAÄ-nummer och/eller lämningsnummer, eller utifrån runinskriftens runsignum. Ibland används även ett så kallat populärnamn som är en mer vardaglig benämning eller namn. Som exempel kan nämnas lämningen L2011:9303, med RAÄ-nummer Rök 1:1, som även kallas för Rökstenen. Runinskriften på Rökstenen har runsignum Ög 136.  För bilder som migrerats från Kulturmiljöbild har dessutom runsignumet angivits utan mellanslag, dvs Ög136 (fast registrerat som Ög136 Rök).  

Så kan du söka efter specifika runstenar och inskrifter:

 • Sök via fältet Lämningsnummer: L2011:9303 
 • Sök via fältet RAÄ-nummer eller platsnamn: Rök 1:1
 • Sök via fältet Runsignum eller titel/beskrivning: *Ög*136* (Asterisker för att täcka upp för eventuella saknade mellanslag eller tillägg efter signumet) 
 • Sök via fältet Titel eller beskrivning: *Rökstenen* 

Du kan också testa att filtrera din sökning genom att skriva in något av följande i fältet för ämnesord: Runstenar, *runsten*, Runinskrifter, *runinskr*. Tänk på att långt ifrån allt arkivmaterial är uppmärkt med ämnesord! Så det kan finnas innehåll om runor som inte har blivit uppmärkta med ämnesord.

Filtrera med hjälp av ämnesord

I Avancerad sökning i sökformuläret “Sök på allt” kan du bara ange ett ämnesord att söka på. I sökformuläret “Sök på arkeologi” är ämnesordet “Arkeologi” förvalt och du kan komplettera med andra ämnesord, till exempel olika lämningstyper.

Här hittar du en lista över några av de mer vanligt förekommande ämnesorden i Arkivsök: Riksantikvarieämbetets allmänna ämnesord i Kulturnav.

Vi har också en lista över ämnesord som inte är lika vanliga: Övriga ämnesord.

I blocket “Handlar om/föreställer”:

 • Ämnesord: I fältet “Ämnesord” kan du skriva in ämnesord, eller delar av ämnesord för att begränsa din sökning till att bara innehålla träffar som innehåller det ämnesordet. För att filtrera din sökning på de flesta typer av bebyggelse, skriv in Arkeologi i fältet. 

Allmänna söktips

Nedan följer allmänna sökråd för hur du fyller i sökformulären.

Tips för hur du fyller i sökfälten

Så här kan du söka för att få träff på handlingar om arkeologi.

I blocket “Beskrivning”:

 • Titel: I fältet “Titel” kan du skriva in sökord som matchar motivet – till exempel beteckningen för en fornlämning eller en plats, eller något annat i motivet. Titlarna i Arkivsök är ofta korta och innehåller ofta bara huvudmotivet. Ange gärna tecknet * runt orden i din sökning för att få fler sökresultat.
 • Beskrivning: I fältet “Beskrivning” kan du skriva in sökord som du tror kan finnas i en beskrivning av ett foto eller en ritning. När du fyller i det här fältet får du oftast inte träff på rapporter eller publikationer.

I blocket “Handlar om/föreställer”:

 • Ämnesord: I fältet “Ämnesord” kan du skriva in ämnesord, eller delar av ämnesord för att begränsa din sökning till att bara innehålla träffar som innehåller det ämnesordet. För att filtrera din sökning på de flesta typer av bebyggelse, skriv in Arkeologi i fältet. 
 • Vy/orientering: I vallistan “Vy/orientering” kan du välja att filtrera din sökning för att bara få med t.ex. exteriörbilder eller interiörbilder om det är bildmaterial du söker.

  I blocket “Plats”:

  • Plats: I fältet “Plats” kan du skriva in sökord som matchar platsens namn. Det kan vara ett populärnamn, en fastighet, ett kvarter, ett traktnamn eller ett RAÄ-nummer. Ange gärna tecknet * runt orden i din sökning för att få fler sökresultat. Tänk på att det kan finnas många olika namnformer för platsen.
  • Landskap, län, kommun, socken: Dessa fält kan användas för att filtrera din sökning efter topografi. Du behöver inte fylla i alla fälten – om du har uppgift om socken behöver du inte fylla i de övriga fälten.

  I blocket “Person”:

  Fyll i antingen det ena eller andra av dessa fält. Fyller du i båda fält samtidigt kommer du inte att få några sökresultat.

  • Upphovsperson: Om du söker en fotograf kan du söka i fältet “Upphovsperson”. Sök i första hand på efternamnet och använd * (asterisk) kring din sökning. Om du vill inkludera förnamn eller initial i sökningen skriver du namnet på formen ”Efternamn, Förnamn”, eller ”Efternamn, F*”. 
  • Författare: Om du söker en författare till en publikation eller rapport kan du använda fältet “Författare”. Sök i första hand på efternamnet och använd * (asterisk) kring din sökning. Om du vill inkludera förnamn eller initial i sökningen skriver du namnet på formen ”Efternamn, Förnamn”, eller ”Efternamn, F*”.

  I blocket “Tid”:

  • Skapat datum: Om du söker efter ritningar, fotografier eller digitaliserade arkivhandling skapade inom ett visst tidsspann kan du använda fälten i “Skapat datum”. Du kan ange ett startdatum och ett slutdatum för spannet du söker inom, eller bara ett startdatum eller slutdatum. Om du söker efter publikationer eller rapporter ska du istället använda fältet utgivningsår.

  I blocket “Arkivreferenser”:

  • Diarienummer: Diarienummer, om det finns, är angivet som NNNN-ÅÅÅÅ (löpnummer och år). Om du har ett diarienummer med /-tecken i, ersätter du / med bindestreck: -. Exempel: 182/1992 blir 182-1992 i Arkivsök.