Aktuellt om Fornsök

Här hittar du aktuell driftsinformation och andra viktiga nyheter om Fornsök och FMIS.

Statistik för 2017

Nu finns statistik över antal fornlämningar som fanns registrerade i respektive län den 13 december 2017 samt antalet fornlämningar som nyregistrerats under året här.

Förändringar i datauttagen

Från den 1 november 2017 tar vi bort datum i datauttagens namn. Detta kan medföra att ni som använder datauttagen behöver göra anpassningar i era system beroende på hur ni använder datauttagen. Förhoppningen är dock att det ska underlätta på sikt att inte ha datum i datauttagens namn. Uttagen heter nu samma sak hela tiden även om de uppdateras en gång i veckan (lördagar).

Problem att komma in i Fjärrtjänsten?

Sannolikt beror problemet på Java. Följ instruktionerna för att kringgå Java för Windows här och för Mac här

Varför går det inte att logga in i Fornsök?

Vi har noterat att det ibland inte går att logga in i Fornsök via Internet Explorer. Har du problem med att logga in så prova att tryck på Ctr/F5 eller klicka på Sök-knappen, alternativt rensa cachen i webbläsaren. Du kan även byta webbläsare till Google Chrome eller Mozilla Firefox där det ska fungera att logga in i Fornsök.