Aktuellt om Fornsök

Här hittar du gamla söktjänsten Fornsök

Maj 2019: Vi kommer nu att rikta om våra länkar till nya Fornsök. Den gamla finns dock kvar ett tag till och du hittar den här. Observera! Gamla Fornsök innehåller inte uppdaterad information. Använd alltid nya Fornsök om du vill ha aktuell fornlämningsinformation. 

Till gamla Fornsök 

 

Uppdaterade datauttag och WMS:er finns nu tillgängliga

Maj 2019: Problemet med uppdateringen av datauttag och WMS:er är nu åtgärdat.

Ny version av Fornsök

Februari 2019: En ny version av Fornsök finns nu öppen att använda. Den nya versionen har ett nytt utseende, aktuell fornminnesinformation och ett sökbart register för arkeologiska uppdrag.

Länk till nya versionen av Fornsök.

Länk till stöd och hjälp att använda nya Fornsök här.

Länk till sida som bland annat beskriver:
– vad som är nytt med nya söktjänsten,
– några exempel på ytterligare förbättringar som snart kommer och
– beskrivning av vad de olika delarna i nya Fornsök innehåller.

Statistik för länsstyrelsernas årsredovisning

December 2018: Statistik för antalet fornlämningar per län för 2018 finns här.

Riksantikvarieämbetets Öppna data-portal

November 2018: Nu finns den information som migrerats från FMIS till nya Kulturmiljöregistret tillgänglig via Öppna data-portalen. Observera att arbetet med bastjänsterna pågår. Läs mer här om Öppna data-portalen.

Så här berörs gamla Fornsök och FMIS under 2018 och  2019 av övergången till en ny process för fornminnesinformation

Augusti 2018: Fornsök och FMIS berörs av höstens övergångar i samband med arbetet som pågår med en ny och digital process för fornminnesinformation. Läs mer om när och hur det berör informationen i ditt län.

Så här hanterar Riksantikvarieämbetet personuppgifter

2018: Här hittar du information om hur Riksantikvarieämbetet hanterar personuppgifter.