Aktuellt om Fornsök

Här hittar du aktuell driftsinformation och andra viktiga nyheter om Fornsök och FMIS.

FMIS webbformulär avvecklas

Du kan inte längre rapportera in resultat från arkeologiska undersökningar eller göra anmälningar om nya fornlämningar via FMIS webbformulär. All registrering sker nu via Fornreg. Läs mer här. 

Riksantikvarieämbetets Öppna data-portal

Nu finns den information som migrerats från FMIS till nya Kulturmiljöregistret tillgänglig via Öppna data-portalen. Observera att arbetet med bastjänsterna pågår. Läs mer här.

Så här berörs Fornsök och FMIS under 2018 av övergången till en ny process för fornminnesinformation

Fornsök och FMIS berörs av höstens övergångar i samband med arbetet som pågår med en ny och digital process för fornminnesinformation. Läs mer om när och hur det berör informationen i ditt län.

Så här hanterar Riksantikvarieämbetet personuppgifter

Här hittar du information om hur Riksantikvarieämbetet hanterar personuppgifter.

Ny WMS för FMIS-data

WMS för FMIS-data är nu: http://map.raa.se/geoserver/GEM/fmi_data_v1/wms

Felmeddelande vid sändande av FMIS-webbformulär

Ett felmeddelande dyker ibland upp vid sändande av formuläret. Formuläret tycks dock gå iväg trots detta. Vi rekommenderar att ni tittar i er egen e-post för att se om ni fått kopian av de formulär ni skickat? Har ni fått det har formuläret gått iväg. Våra tekniker håller på att felsöka, och vi hoppas att felet ska vara åtgärdat inom kort.

Statistik för 2017

Nu finns statistik över antal fornlämningar som fanns registrerade i respektive län den 13 december 2017 samt antalet fornlämningar som nyregistrerats under året här.

Förändringar i datauttagen

Från den 1 november 2017 tar vi bort datum i datauttagens namn. Detta kan medföra att ni som använder datauttagen behöver göra anpassningar i era system beroende på hur ni använder datauttagen. Förhoppningen är dock att det ska underlätta på sikt att inte ha datum i datauttagens namn. Uttagen heter nu samma sak hela tiden även om de uppdateras en gång i veckan (lördagar).

Problem att komma in i Fjärrtjänsten?

Sannolikt beror problemet på Java. Följ instruktionerna för att kringgå Java för Windows här och för Mac här

Varför går det inte att logga in i Fornsök?

Vi har noterat att det ibland inte går att logga in i Fornsök via Internet Explorer. Har du problem med att logga in så prova att tryck på Ctr/F5 eller klicka på Sök-knappen, alternativt rensa cachen i webbläsaren. Du kan även byta webbläsare till Google Chrome eller Mozilla Firefox där det ska fungera att logga in i Fornsök.