Aktuellt om Fornsök

Utökat innehåll och nytt utseende för Fornsök våren 2019

Våren 2019 får Fornsök ett utökat innehåll och nytt utseende i samband med att en ny process och ett nytt arbetssätt för arkeologisk information infördes i Sverige under hösten och vintern 2018. Läs mer här.

Statistik för länsstyrelsernas årsredovisning

Statistik för antalet fornlämningar per län för 2018 finns här.

FMIS webbformulär avvecklas

Du kan inte längre rapportera in resultat från arkeologiska undersökningar eller göra anmälningar om nya fornlämningar via FMIS webbformulär. All registrering sker nu via Fornreg. Läs mer här. 

Riksantikvarieämbetets Öppna data-portal

Nu finns den information som migrerats från FMIS till nya Kulturmiljöregistret tillgänglig via Öppna data-portalen. Observera att arbetet med bastjänsterna pågår. Läs mer här.

Så här berörs Fornsök och FMIS under 2018 av övergången till en ny process för fornminnesinformation

Fornsök och FMIS berörs av höstens övergångar i samband med arbetet som pågår med en ny och digital process för fornminnesinformation. Läs mer om när och hur det berör informationen i ditt län.

Så här hanterar Riksantikvarieämbetet personuppgifter

Här hittar du information om hur Riksantikvarieämbetet hanterar personuppgifter.