Öppna data-portalen

Här kan du ladda ned och få information om Riksantikvarieämbetets öppna data.

I Riksantikvarieämbetets Öppna-dataportal tillgängliggörs framför allt geodata med tillhörande metadata och vänder sig till dig som till exempel är utvecklare eller GIS-användare. Datamängderna kan antingen laddas ned eller anropas via visningstjänster (WMS), för vissa datamängder finns även direktåtkomst via API. Information om upphovsrättsmärkning hittar du här.

 Riksantikvarieämbetet publicerar även öppen data på andra plattformar och i andra kanaler som är fri att använda vidare. Läs mer om dem här.